Kategori: Gjesteskribent

Obama i Sofienbergparken

Få begreper er mer ladet i den offentlige debatten enn ordet rasisme. Fordi Norge på kort tid er blitt et flerkulturelt samfunn, er dette uvante problemstillinger. Under Ali Farah-saken er ordet rasisme benyttet. Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering vil innføre begrepet «objektiv rasisme». Det er problematisk. Hvis grupper med sterke oppfatninger får monopol på definisjonen av […]

Les mer»

Kultur og konflikt i Midtøsten

Er dagens konflikter i – og med – Midtøsten utelukkende politiske og/eller religiøse? De fleste islamske land i Midtøsten skårer svært lavt på samtlige av FNs levekårsundersøkelser; analfabetisme, manglende teknologiske og kulturelle fremskritt, fattigdom, intoleranse, kvinneundertrykkelse og undertrykkelse av annerledestenkende er utbredt i regionen. Men skyldes dette islam, despotiske regimer eller politikk? Nei, mener professor […]

Les mer»

Om kunst og religionskritikk

Det finnes en forhistorie til dagens strid om religionsfrihet vs. ytringsfrihet. Danske Jens Jørgen Thorsen, mannen bak den famøse Jesus-filmen som aldri ble ferdig, laget noen tegninger og malerier som fikk både kristne og muslimer til å se rødt. Noen av dem som idag kritiserer karikaturtegnerne, forsvarte i sin tid Thorsen. Tidene forandrer seg. Men […]

Les mer»

George Habash – en forløper

Det finnes mange forgreninger som utgår fra George Habash og hans PFLP: De introduserte flykapringer, og er således forløperne for 9/11. De plantet palestinerne solid på en voldens vei som det har vært umulig å komme ut av. De inspirerte også en romantisert voldsdyrkelse blant Vestens radikale. Pengene Blekingegadebande ranet, gikk til PFLP. Den som […]

Les mer»

Martin Amis får stilt diagnosen

The Independents Johann Hari har intervjuet Martin Amis i anledning hans nye bok «The Second Plane», en samling artikler om 9/11 and all that. Det er en lang, konversasjon, der journalisten er helt ute av evne til å forstå hva objektet sier. Frustrasjonen stiger. Intervjuet åpner med at Amis forteller om alle de muslimske jentene […]

Les mer»

Idealisme er in

Unge mennesker i USA er drevet av en ny idealisme som minner om borgerrettsbevegelsen på 60-tallet. Men med annen vri: de starter prosjekter i fattige land, gjør noe konkret for menneskene. De kalles sosiale entreprenører. De tar noen smarte prinsipper fra kapitalismen og moderne organisering og bruker det til menneskers beste. Det er Nicholas Kristof […]

Les mer»

Syntetisk genom er faktum

J Craig Venters forskere har lykkes å skape et syntetisk genom. Det markerer et nytt stort steg i vitenskapen. Ikke kloning, men kunstig liv. Genomet er skapt fra bunnen av med kjemiske stoffer som råmateriale. At man kan gjenskape DNA i form av doble helixer er ikke nytt. Men de kjemiske stoffene er vanskelige å […]

Les mer»

Kan en nazist bli lege?

Sverige har hatt og har en hard kjerne meget farlige nazister. I 1999 drepte de syndikalisten Björn Söderberg i oppgangen hvor han bodde. Söderberg hadde avslørt en kompis som nazist da denne ble innvalgt i klubben på jobben. For det måtte han dø. Söderberg ble regelrett henrettet. Nå har en av hovedmennene sonet sine sju […]

Les mer»

Finis Afghanistan?

Krigen i Afghanistan har kommet oss nærmere inn på livet etter angrepet på Hotel Serena. Men vi har en tendens til å være for opptatt av vårt eget. Afganistan er et stort lerret. Det er mange aktører, og vi må lære mer om spillet, skriver Wellhausen, pseudonym for en norsk skribent i utlandet. When you’re […]

Les mer»

Vestlig opposisjon mot Durban II

FN er i ferd med å forberede den nye anti-rasismekonferansen Durban II i 2009, etter at Durban I i 2001 endte i skandale. Iakttagere mener at der Durban I var en skjellsettende begivenhet fordi den så tydelig markerte muslimske lands offensiv mot Vesten, vil Durban II ytterligere bekrefte organisasjonen av islamske staters (OIC) aggressive holdning […]

Les mer»