Av Gudrun Schyman

Feminister är moraliskt medskyldiga till mord, skriver Lisbeth Lindeborg i Expressen den 6 mars (document: 8. mars – to realiteter ) Hon hänvisar bl.a till en debatt där både hon och jag var i samma diskussionspanel. Från den drar hon slutsatsen att «Gudrun Schyman visade sig inte ens ha förstått vad det rör sig om då hon avfärdar begreppet «brott i hederns namn/hedersvåld».

Hur hon kan komma till den slutsatsen begriper inte jag men för att inte fler ska tro att det är sant så vill jag gärna förtydliga mig. Debatten hade rubriken «Feministernas svek» och arrangörernas utgångspunkt var just detta. Alla som inte oreflekterat använder begreppet «hedersrelaterat» är blinda och döva och förhindrar på så sätt utsatta unga kvinnor och män får hjälp.

Jag tror att det var den utgångspunkten som gjorde att det kom så få till debatten. De flesta är inte intresserade av att se feminister gräva skyttegravar. De som verkligen är engagerade i frågan vill prata om vad det faktiskt handlar om – idén om att män ska kunna bestämma över kvinnors kroppar och kontrollera kvinnors liv. Den patriarkala makten har många ansikten och det grövsta är våldet.

Jag känner inte till någon inom den feministiska rörelsen som inte är bekant med begreppet «hedersrelaterat våld» eller som förnekar att det finns eller som förvrider den fasansfulla sanningen. Själv använder jag hellre samma begrepp som Lindeborg – brott begångna i hederns namn – eftersom det bättre speglar det faktum att också unga män utsätts.

Vad däremot jag och många andra feminister gör är att vi problematiserar begreppet. Vi säger att det är viktigt att se att det både finns likheter och olikheter i det patriarkala våld som riktar sig mot kvinnors självbestämmande. Om vi tror att «patriarkala strukturer» bara finns inom familjer/släkter som kommer från andra länder så framställer vi «svenska» familjer som fria från patriarkalt våld. Att det inte stämmer med verkligheten kan vi se i Brå:s statistik över anmälda misshandelsfall mot kvinnor och i den statistik som den nyligen öppnade Kvinnofridslinjen (020-505050) just publicerat. Man får runt hundra samtal per dygn. Om vi dessutom utpekar vissa «kulturer» och «religioner» som bärare av hedersrelaterat våld så får vi den effekten som vi just nu kan se. Många talar om att detta inte är ett problem i det svenska samhället. Det är en fråga om «dom andra», något som «vi» inte behöver bry oss om. Effekten blir en olycklig polarisering som spär på den segregerade syn som redan finns alltför mycket av.

Mitt förslag – inte minst inför den 8 mars – är att vi slutar med krypskytte och i stället ägnar oss åt ett konstruktivt samarbete för att bryta ner den patriarkala maktstruktur som tar sig allt mer våldsamma uttryck. Att stoppa våldet handlar om att rädda liv och det gör vi inte genom att slå varandra i huvudet med ord.

Gudrun Schyman
Talesperson för Feministiskt initiativ

red. bemerker. At Schyman henvendte seg til document med sitt svar tar vi som et kompliment. Ser vi ansatsen til en debatt på tvers av landegrensene? Vi hører alt for lite om debatten i Sverige, noe mer om Danmark. Document ønsker å reflektere flere av stemmene i nabolandene fremover.

Les også

-
-
-
-
-
-