En oljefyr av merket Buderus. Foto: Wusel007 / cc by-sa 3.0 / Wikimedia Commons.

Tysklands regjering tiltrådte i 2021 med en program­erklæring om å «beskytte klimaet», og en av regjeringens stor­slagne ambisjoner har vært å anspore folk til å erstatte olje­fyrings­anlegg med elektriske varme­pumper hjemme.

Men disse omstridte planene lykkes dårlig for tiden:

Ifølge den tyske oppvarmings­bransjens interesse­organisasjon Bundes­verband der Deutschen Heizungs­industrie (BDH) stupte salget av varme­pumper i 1. kvartal av 2024 med hele 52 prosent sammen­lignet med til­svarende periode i fjor. Samtidig økte etter­spørsel­en etter olje­fyr­er med 27 prosent, melder Münchner Merkur.

Varmepumpene er dyre både i innkjøp og drift, opplyser den tyske avisen:

Et stort problem for varme­pumper for tiden er strøm­pris­en, som har steget den siste tiden på grunn av høyere nett­leie. Både innkjøps­pris­en (en gjennom­snitt­lig varme­pumpe koster over 9000 euro) og drifts­kostnad­ene er for tiden høyere enn for gass­oppvarming.

Forbrukernes valg handler imidlertid ikke bare om økonomi, men også om forbrukernes selv­stendig­het. Oppvarming med olje og gass har man selv kontrollen over.

Sånn er det ikke nødvendigvis med varme­pumpe­ne, sier avdelings­leder Dietrich Schmidt ved Fraun­hofer-institutt­et for energi­økonomi og energi­system­teknikk (IEE) i Kassel. I et intervju med Wirt­schafts­woche forklarer Schmidt at faren for over­belastning av strøm­nett­et tilsier at leverandør­en må ha muligheten til å kutte strøm­forsyning­en til varme­pumpe­ne ved behov.

Scenarioer som det i Oranien­burg for noen uker siden, da for mange varme­pumper førte til flaske­hals­er, kan unngås med smarte målere. Disse må over­våke strøm­flyt­en i nettet basert på forbruket og regulere den ned deretter.

«Leverandøren må selvsagt kunne gripe inn og ta kontroll», forklarer eksperten. De må for eksempel kunne slå av strømmen «på kort varsel» for å frigjøre kapasitet.

Schmidt forsøker å berolige publikum ved utsiktene til tapet av kontroll over egen varme­pumpe:

Dette betyr ikke at «noen slår av strøm­men, og så blir det kaldt eller mørkt i huset». Det handler bare om bruks­områder som å slå på varmen eller lade en elbil over natten, der det ikke spiller noen rolle om enheten er i gang eller ikke i noen minutter.

Men den psykologiske effekt­en uteblir ikke: Hva om det en gang i fremtiden skulle bli behov for å slå av strømmen i lengre tidsrom?

Klima­minister Robert Habeck håper at nye subsidier av varme­pumper som følge av en nylig lov­endring vil snu situasjon­en:

Habeck viser til det nye program­met for oppvarmings­tilskudd, som ble lansert i slutten av februar. Fram til 30. april hadde 21 000 søkere fått tilsagn om tilskudd – et samlet støtte­beløp på 300 millioner euro. Ifølge Habeck er tyskerne stadig mer positive til tilskudd­et, «spesielt til varme­pumper». Alle som kjøper et klima­vennlig oppvarmings­system, kan regne med «omfattende og forbedret finansiering».

Den tyske regjeringen presser for tiden på med Energie­wende (energi­omstilling­en), og ønsker å lovfeste installasjon av «bære­kraftige radiator­er» i tyske hjem, skriver Münchner Merkur.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.