Høye kostnader, liten effekt. Slik oppsummerer den tyske riksrevisjonen de tyske, føderale klimatiltakene. Dette er tredje gangen riksrevisjonen kommer med sterk kritikk av tyskernes Energiewende.

Nå advarer riksrevisjonen koalisjonsregjeringen om å gjenta tabbene fra tiden da Merkel styrte landet og klimapolitikken, skriver Welt

– De verktøyene som er i bruk nå består av for mange tiltak som i liten eller ingen grad reduserer utslippene av klimagasser, sier Kay Scheller, president i den tyske riksrevisjonen.

– De føderale myndighetene motarbeider sine egne mål gjennom klimaskadelige subsidier i andre områder.

Samtidig kritiserer riksrevisjonen myndighetenes klimatiltaksplan innført i august 2020, som forventes å redusere CO2-utslippene med 49 prosent, til tross for at Tyskland har vedtatt et mål om å redusere utslippene med 60 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990.

Selv om den nye regjeringen har varslet fortgang i innføringen av nye klimatiltak, vil ikke dette kunne tette gapet mellom mål og realiteter, mener Scheller. Dessuten er myndighetenes klimarapportering «ufullstendig og uegnet for kontroll».

Myndighetenes «Energie- und Klimafonds» har 31 milliarder ubrukte euro på bok, noe som tyder på at implementeringen av klimatiltak går for tregt.

Til tross for gjentatte oppfordringer fra riksrevisjonen har finansieringen av ikke igangsatte klimatiltak fått fortsette. Dette er uakseptabelt, mener Scheller. Et ansvarlig finansdepartement burde «reagere umiddelbart hvis programmene ikke er oppe og går».

Riksrevisjonen har tidligere kritisert ineffektive og kostbare klimatiltak ved to anledninger. Nå frykter man at sløsingen med skattemidler vil fortsette fram mot 2030.

Tysk riksrevisjon med ny og skarpere kritikk av Merkels «Energiewende»

 

Den nye visestatsministeren og klima- og økonomiministeren Robert Habeck (De Grønne) sier han vil iverksette «et antall nye klimatiltak for å nå de ambisiøse klimamålene», men riksrevisjonen advarer mot for mange tiltak.

Myndighetene iverksetter alt for mange tiltak uten kvalitetssikring. Et eksempel: Av 96 klimatiltak som ble iverksatt fram mot 2020, sto 4 av disse tiltakene for over en tredjedel av reduksjonene i utslipp.

Konklusjonen fra riksrevisjonen er at de føderale myndighetene bruker enorme summer på klimatiltak uten målbar effekt, og at det mangler koordinering mellom de ulike departementene.

«Administrasjonen av klimatiltakene i Tyskland har behov for umiddelbare forbedringer», konkluderer rapporten.

Tysklands katastrofale klimapolitikk har også store konsekvenser for oss her hjemme, siden vi er tilkoblet det europeiske kraftmarkedet gjennom de gigantiske strømkablene som åpnet i fjor. Da gikk strømprisen i de sørligste delene av Norge rett i taket, til tross for at politikere hadde lovet at prisøkningen ville bli minimal.

Westgaard-Halle med tidenes dårligste spådom om strømpriser

Hohe Kosten, geringe Wirkung – Der deutsche Klimaschutz ist nur „mangelhaft“

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.