Sakset/Fra hofta

Dette skulle bli det store klimaåret for regjeringen. 31. januar publiserte de “Klimakur 2030”. Kort tid etter slo koronaviruset ned som lyn fra klar himmel, ikke bare i Norge, men i hele verden. Spørsmålet er om Covid-19 også vil sette en stopper for regjeringens klimaplaner. Illustrasjonsfoto: Lyn og torden over Oslo torsdag 29. august, 2019. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Under ledelse av flere klimaministre fra Venstre kom regjeringen i januar med rapporten “Klimakur 2030”, hvor 60 ulike tiltak analyseres for å redusere utslippet av CO2 fra 2005 til 2030 med 50 prosent. Rapporten har møtt tildels skarp kritikk i media, men ikke på naturfaglig grunnlag. En faggruppe fra Klimarealistenes Vitenskapelige råd har derfor gjort en naturfaglig evaluering av politikernes arbeid, og laget et solid høringssvar til forslaget.

Høringssvaret på 32 sider er utarbeidet av en faggruppe på seks personer som alle er medlemmer av Klimarealistenes Vitenskapelige råd. Disse har høy kompetanse innenfor fagfelt som berører vesentlige deler av rapporten, og som i en årrekke har arbeidet med klimarelaterte spørsmål. Høringssvaret er på ingen måte en lettvint slakt av arbeidet gjort Klimakur 2030. Det står å lese:

KK30 er meget grundig, og den underliggende analysen synes meget solid. En kostnadsanalyse for de enkelte tiltak er også utført. Samtidig underslås det ikke at enkelte tiltak vil påføre borgerne betydelige ulemper, i forhold til valgene de ellers ville ha foretrukket.

Klimarealistene advarer om at kostnadene for tiltakene synes undervurdert. For å tvinge fram endringer som folk ikke er motiverte for, er det foreslått å bruke betydelige statlige tilskudd. Støtte til transport til bane og sjø, kjøretøy for biodrivstoff, investeringsstøtte for elektriske ikke-veigående maskiner og kjøretøy, teknologi for ammoniakk- og hydrogendrevne båter og skip, samt diverse tiltak i jordbruket. Som vanlig rundt klimatiltak er imidlertid ikke noen av disse tilskuddene kvantifisert, men de må nødvendigvis føre til betydelige utgifter på statsbudsjettet. Mest alvorlig er følgende brannfakkel fra Klimarealistene:

En samlet konklusjon gir seg selv: Norske tiltak vil være uten målbar virkning. Å hevde at norske tiltak vil ha målbar effekt, er alvorlig desinformasjon fra myndighetene.

Klimarealistene har delt sitt høringssvar i fire deler:  Oversikt, Tiltakene uten virkning, Empirisk vitenskap og klimamodellering. De berører i  liten grad erfaringer fra andre land med såkalte “klimatiltak”, men det er allerede klart at vindkraft-satsingen i Tyskland har kollapset, og nylig publiserte miljøet rundt den radikale Michael Moore en knusende filmdokumentar om såkalte “grønne løsninger”.

Dokumentaren “Planet of Humans” kan sees her. Den har allerede skapt rasende reaksjoner både på venstresiden og fra klima-industrien, det til tross for at filmskaperne bekrefter klimaproblemet og i vant stil legger skylden på kapitalismen.

Redaksjonen har fått melding fra Knut Amundsen i Facebookgruppen “Folkeopprøret mot Klimahysteriet” – de har nå 172.683 medlemmer – om at de slutter seg til høringssvaret fra Klimarealistene.

Klimakur 2030 – Klimarealistenes høringssvar 

Les også:

Intervjuet hvor Kent Andersen går gjennom klimasaken i sin helhet har nå 268.000 visninger, og det kan du se her,

 

Kjøp T-skjorter her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=”280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=”282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal: