Sakset/Fra hofta

Tanzanias President John Magufuli har stor på sine egenkomponerte løsninger i kampen mot korona-viruset. Foto:REUTERS/Sadi Said/

Over hele verden følges WHOs anbefalinger om restriksjoner og tiltak mot korona-epidemien. Men enkelte statsledere har sine egne oppskrifter på hva som skal til. Tanzanias president blant de mer spesielle. I norsk og internasjonal presse forbigås merkelig nok hans «helsprø» utspill stort sett i stillhet.

President John Magufuli i Tanzania ser alvorlig på smittesituasjonen i landet. Derfor har han like godt klekket ut sin egen plan for hvordan dette viruset skal bekjempes.

Det er Bistandsaktuelt som forteller om presidentens noe kuriøse ideer om nasjonale tiltak mot koronaepidemien.

«Tanzania har opplevd en rask økning i korona-smitte de siste to ukene, men fortsatt er antallet smittede kun 300, mens ti er døde som følge av viruset (per 27. april). Svært få er imidlertid testet, slik at mørketallene kan være store», skriver Bistandsaktuelt.

Tanzania er et øst-afrikansk land med 56 millioner innbyggere, og har vært et viktig mottaksland i norsk bistandspolitikk. Siden Norge begynte å støtte landet i 1962, er det gitt rundt 500 millioner kroner årlig til Tanzania. Noe mer i en del år, noe mindre i de senere år.  (Tallene er oppgitt i dagens kroneverdi, og hentet fra Norad ).

Det berettes at landet i likhet med det meste av verden ellers, har innført en rekke tiltak:

«…. landet har suspendert internasjonale flygninger, stengt skoler og stoppet en del sosiale sammenkomster. Men kirker og andre religiøse samlingssteder, som kan trekke til seg tusenvis av troende, forblir åpne, og folk kan uhindret fortsette å drive sin forretningsvirksomhet», skriver Bistandsaktuelt.

Men på enkelte områder skiller Tanzania seg fra de fleste andre nasjoner. Landets president gir  nemlig befolkningen svært originale, nærmet vanvittige råd om hvordan man skal gå videre for å vinne over dette viruset:

«I sin tv-tale hevdet president Magufuli at inhalering av damp fra kokende vann tilsatt neem-blader eller løk ville drepe viruset.»

«Vanndamp på 100 grader kan oppløse viruset», sa presidenten, som var omgitt av lederne for landets sikkerhetsorganer.

Dette vekker bestyrtelse blant landets helseekspertise. Visehelseminister Faustine Ndungulile, som er medisiner av yrke, har ifølge Bistandsaktuelt offentlig advart mot bruk av damp, som han mener kan være farlig og er helt ubrukelig som middel mot korona-viruset. Også andre eksperter er svært kritiske.

«Keith Neal, spesialist på smittespredning ved University of Nottingham, har gjennom BBC advart mot å inhalere vanndamp på kokepunktet, fordi det kan gjøre ubotelig skade på lungene. Faktasjekkere hos nyhetsbyrået Reuters har også konkludert med at det ikke finnes hold i antakelsen om at viruset kan drepes ved å inhalere damp fra kokende vann tilsatt ymse ingredienser».

Men dette har ikke rokket ved presidentens overbevisning om at han er inne på noe:

«President Magufuli har likevel instruert helseeksperter om å forske på tradisjonell damp-behandling, som han med overbevisning hevder er en god behandling og forebygging», skriver Bistandsaktuelt.

I tillegg mener landets leder at gudommelig kraft er en løsning som går utenpå det meste:

«President Magufuli, som er troende katolikk, oppfordret i forrige måned folk til å gå i kirker og moskeer for å be, fordi det «sataniske» viruset bare kan nedkjempes med bønn. Han mottok hyllest fra menigheten i et kapell i hjembyen nordvest i Tanzania, da han slo fast at viruset ikke kan overleve i kroppen til de troende når de mottar et hellig sakrament. Det oppmuntret til økt tilstrømming av troende og trengsel i mange kirker», skriver Bistandsaktuelt.

Også USAs president Donald Trump har som kjent luftet egne, spontane og kontroversielle ideer om behandling av viruset. Han ser imidlertid ut til å justere og tone ned sine anbefalinger etter innspill fra faglig hold, noe som ikke synes å være tilfelle for Tanzanias president.

En annen forskjell er hvordan pressen omtaler de to presidentene. Trumps utspill henges ut og angripes som idioti verden over. Kanaler som CNN vier egne sendinger med unisont fordømmende ekspertpaneler til saken. Norsk presse gjør også et stort nummer ut av dette.

Det er naturligvis helt på sin plass at man er kritisk til den type forslag fra en statsleder.

Men det er nokså påfallende hvordan president Magufulis bisarre forslag får svært beskjeden omtale. Han leder tross alt en ganske stor nasjon, og hans forslag kan trolig få alvorlige konsekvenser i en delvis lite opplyst befolkning.

Det er kanskje ikke så god tone å snakke nedsettende om afrikanske ledere?

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Støtt Document – betal enkelt med Vipps: