Federal Reserve har hatt sitt sjette rentemøte uten å sette ned renta. Inflasjonen er for oppadgående. Der forsvinner Bidens sjanser til gjenvalg. Skulle han hatt noen som helst sjanse måtte han kunnet sette ned renta.

Biden river norske lånetakere med seg. Også de kan se langt etter rentenedsettelse, men norske forståsegpåere skylder på alt annet. Koblingen til Amerika må ikke bli for tydelig.

Men Biden velger heller å øse ut penger, senest gjennom en ny spanderfest på studenter. Biden tar deres studiegjeld. Det er andre gang han trosser Høyesterett som sa han ikke hadde rett til det. Pengene renner ut, gjelden stiger og med pengeinnsprøytningene følger inflasjonen.

Det er ikke til å tro: Biden ber ukrainerne ikke angripe russiske raffinerier fordi det vil sende oljeprisen til værs. Det vil være absolutt slutten for Biden. Men det at de ber ukrainerne ikke ramme russiske oljeraffinerier sier noe om hvor selvgod Biden er. Han solgte ut den strategiske oljereserven før midtveisvalget i 2022 og den er ikke gjenoppbygd.

Sentralbanksjef Anthony Powell og mediene bruker newspeak for å kamuflere sin fiasko.

– De siste månedene har det vært en mangel på ytterligere framgang mot inflasjonsmålet på 2 prosent, heter det i en uttalelse fra sentralbanken.

I stedet for å innrømme at man ikke klarer senke inflasjonen sier man det er «mangel på fremgang».

Norges Bank følger den amerikanske som en skygge. Men man vil ikke innrømme at inflasjonen er importert. I stedet skylder man nå på lønnsmottakerne. Lønnsoppgjøret var for dyrt!

NTB overgir seg til ren ønsketenkning.

Det at håpet slukkes for rentekutt i årets første halvår, øker mulighetene for at eventuelle rentekutt vil sammenfalle med oppløpet til presidentvalget i november.

Det motsatte er tilfellet. Det kommer ingen rentekutt før valget er over. Både den norske og amerikanske sentralbanken skylder på for høy etterspørsel.

Biden kan bare takke seg selv. Overforbruk/underskudd på 1.000 milliarder dollar hver 90 dag vil sette fart i inflasjonen. Den er selvvalgt.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.