Den amerikanske sentralbanken Federal reserve forklarte sin nylige heving av renten med 0,75 prosentenheter med at man må starte bevegelsen mot et mer normalt rentenivå. Men Peter Schiff mener det trengs kraftigere lut.

Peter Schiff er en aksjeinvestor og mediepersonlighet som er kjent for å ha forutsett finanskrisen i 2008.

Schiff er kritisk til en uttalelse fra Fed-sjefen Jerome Powell han forklarte hvordan han og resten av FOMC, direksjonen i USAs sentralbank, resonerte når de hevet renten med 75 punkter eller 0,75 prosentenheter, den høyeste renteøkningen i ett jafs på 28 år.

I sin podcast The Peter Schiff Show utdyper han:

– Powell påsto at ett av FOMCs mål var å få tilbake inflasjonen til normale nivåer. Så med en økning av renter på 75 punkter skulle målet nås raskere. Men så fort jeg hørte dette tenkte jeg: Vent nå litt, om Feds mål er å få ned inflasjonen så holder det ikke med «normale rentenivåer».

The time to move slow is over!

Inflasjonen er den høyeste på 40 år, understreker Schiff. Og da er et normalt rentenivå utilstrekkelig.

Det er for lavt. Om inflasjonen er høyere enn normalt, må også rentenivået være høyere enn normalt.

Schiff pekte på det klassiske økonomiske prinsippet som sier at renten må være høyere enn inflasjonen. Hvis ikke så tjener man automatisk penger på å låne penger, noe som selvsagt øker presset på prisene. Dermed fortsetter inflasjonen å stige, man kommer inn i en ond sirkel.

– Med en inflasjon på 8,6 prosent trenger vi renter på over 9 prosent, sier Schiff.

Det er langt høyere enn dagens nivå på rundt 2 prosent. Da hjelper det lite at Fed varsler en ny renteøkning på 75 punkter i juli.

Skal Fed ha noen mulighet til å stanse veksten i inflasjonen, så kan de ikke vente, de må reagere nå, mener Schiff.

– The time to move slow is over!

Spørsmålet er om ikke den amerikanske sentralbanken allerede har mistet kontrollen, slik den norske toppøkonomen Olav Chen uttrykte det nylig.

– Fed har allerede mistet kontrollen. Nå driver de med brannslukking og forsøker å få kontrollen på en inflasjon som har løpt løpsk, sa Chen tidligere i juni.

Inflasjonen i USA: Fed har allerede mistet kontrollen

Oversatt til norske forhold betyr det at Norges Bank også må sette opp renten kraftig, hvis målet er å stanse veksten i inflasjonen. Samtidig er det et åpent spørsmål om dette vil hjelpe noe særlig, siden mye av inflasjonen skyldes det grønne skiftet, som virker inn på så å si alle priser, siden all produksjon er avhengig av energi.

Det er lite som tyder på at norske politikere har noen planer om å sette bremsene på det grønne skiftet, snarere tvert imot.

Fed påvirkes av ECB

Både i Europa og i USA forsøker sentralbanksjefene å fremstille det som at det er naturlig å øke renten sakte, uten å begrunne dette i noen særlig grad.

Dette vil ifølge Schiff bare føre til enda høyere renter på sikt, siden de puslete titakene fra sentralbankene ikke er nok til å stanse den inflasjonen som driver rentenivået oppover.

– Vi trenger høye rentenivåer nå, ikke om et år eller to, sier han.

Men dessverre har Fed latt seg påvirke av Den europeiske sentralbanken ECBs motvilje mot renteøkninger, som blant annet skyldes behovet for billig kreditt særlig i de sydlige deler av Europa.

Der har mer eller mindre sosialistiske regjeringer år etter år lånt store mengder penger for å finansiere velferdstiltak som skatteinntektene ikke er i stand til å finansiere.

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.