Unge kvinner blir stadig mer venstre­orienterte, viser nye data fra flere land. Dette melder Forskning.no.

Det er tidsskriftet The Economist som har satt sammen data fra tre ulike studier i Europa, USA og Sør-Korea.

For tyve år siden var det mindre politisk forskjell på kvinner og menn i alderen 18-29 år, viser disse dataene. I dag er gapet blitt mye større.

Det er framfor alt unge kvinner som har beveget på seg ideologisk, viser sammenstilte data fra 20 land. De har gått til venstre politisk.

Unge menn er samtidig blitt noe mer høyreorienterte, ifølge tallene fra European Social Survey, General Social Survey (USA) og Korean Social Survey.

I samtlige av de 20 landene som ble omfattet av de tre undersøkelsene, så er unge kvinner nå mer venstreorienterte enn unge menn. Norge var ikke med i denne undersøkelsen.

Bare 40 prosent av studentene ved norske universiteter og høyskoler er nå menn. Det samme mønsteret ser man i mange andre land.

SV-kvinner vil tillate abort frem til fødselen

«Progressiv» politikk er designet for sivilisasjonens selvmord

At stadig flere unge kvinner tar høyere utdanning, kan være en viktig årsak til at disse kvinnene går mot venstre politisk, tror noen.

Med utdanning fra universiteter og høyskoler er flere unge kvinner blitt opptatt av feminisme. Flere vil kjempe for kvinners rettigheter.

«Jeg tror likevel ikke dette har så mye å gjøre med at mange kvinner tar høyere utdanning», uttaler Mari Teigen til Forskning.no. Hun er leder ved Senter for likestillingsforskning.

Teigen peker på at mange kvinner tar utdanninger som gjør at de finner seg en arbeidsplass i velferdsstaten. De velger yrker som sykepleier eller lærer, hvor de får det offentlige som arbeidsgiver.

Dette tror hun gjør at mange unge kvinner ser seg tjent med en sterk offentlig sektor. Noe som igjen gjør at de helst sympatiserer med partier til venstre.

Økningen av vold i norske skoler «er veldig negativ og bekymringsfull»

En fersk internasjonal spørreundersøkelse gjort av meningsmålingsinstituttet Ipsos i 31 land, ble presentert i anledning Kvinnedagen 8. mars i år.

Her finner Ipsos at en andel på 60 prosent blant unge menn mener at innsatsen for å fremme kvinners rettigheter, nå har gått så langt at det fører til at samfunnet diskriminerer menn.

Generelt mener 54 prosent av alle de spurte – menn og kvinner – at likestillingen nå har gått langt nok i deres eget land. I 2019 var det bare 41 prosent som svarte det samme.

En undersøkelse i 27 europeiske land stilte over 32.000 deltagere spørsmål om «det nå gjøres så mye for å fremme kvinners og jenters rettigheter, at dette går på bekostning av menns og gutters muligheter.»

Et flertall av unge menn vil si seg enige i denne påstanden, ifølge Gefjon Off. Hun var en av forskerne bak en studie ved Göteborgs universitet og blir sitert av The Economist.

Undersøkelsen viste at unge menn (18-29 år) er mer negative til feministisk politikk enn godt voksne og eldre menn (over 65 år). Kjønnsrelaterte spørsmål er også blitt viktige for unge menn. Sosiale medier kan ha bidratt til å øke forskjellene.

Kvinners frigjøring blir en historisk parentes

Sverige: Jenter brukes som betaling av gjengkriminelle

Sverige er et eksempel på dette. Her stemmer mange unge menn nå på partiet Sverigedemokratene. Dette gjør de også som en reaksjon mot det de oppfatter som herskende kjønnsverdier i samfunnet.

I Polen er det mange unge menn som reagerer på at menn må stå fem år lenger i arbeid enn kvinner, før de får alderspensjon. Det må de selv om menn dør tidligere enn kvinner.

I Sør-Korea reagerer mange unge menn på at det kun er de som må avtjene mellom 18 og 22 måneder med obligatorisk verneplikt i militæret, rapporterer The Economist.

Mari Teigen er ikke enig i at dette mønsteret nødvendigvis stemmer på Norge i dag. Unge kvinner og unge menn har også ulike meninger om klimapolitikk og samferdselspolitikk.

Document er blitt 20 år – kjøp vårt nye tidsskrift!

Kjøp «Dumhetens anatomi» av Olavus Norvegicus! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.