Salwan Momika er pågrepet av norske myndigheter og sitter på Trandum i påvente av uttransport til Sverige. Norske myndigheter mener han er en sikkerhetsrisiko.

– En utsendelse vil finne sted så snart det formelle og praktiske er på plass, heter det i en kjennelse fra Oslo tingrett.

Norge vil sende ham tilbake ut fra Dublin-konvensjonen som sier at det første trygge landet man kommer til som asylsøker har ansvaret, Men Momika er utvist fra Sverige og derfor dro han til Norge 28. mars.

Men norske myndigheter synes ikke opptatt av hans sikkerhet, men Norges. De anser ham som en sikkerhetsrisiko.

Hva som vil skje med Momika synes ikke å interessere dem.

Utlendingsdirektoratet er ventet å be Sverige om å ta Momika tilbake med begrunnelse i Dublin-avtalen, der hovedregelen er at en asylsøker som har søkt i et annet avtaleland blir utvist dit.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sa dagen etter pågripelsen av Momika at han utgjør «en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser».

Denne vurderingen kan bare bety at norske myndigheter ikke lenger vil beskytte noen som drapstrues av islamister.

Momika har fått tilbakekalt oppholdstillatelsen i Sverige og er formelt utvist fra landet. Samtidig er det ikke mulig å returnere ham til Irak, og han har derfor midlertidig opphold i Sverige, ifølge kjennelsen.

Irakeren er et uttalt angrepsmål for islamister, og analysen fra norske sikkerhetsmyndigheter skal ha vært at selv et kort opphold vil kunne lede til at mulige terrorister feilaktig forbinder Norge med Momika.

Norske myndigheter tar ikke opp til vurdering Momikas rett til å bli beskyttet mot voldelige islamister. Det er sin egen sikkerhets de er opptatt av og den er Momika en trussel mot. Ikke islamistene.

Momika ser ut til å bli kasteball mellom norske og svenske myndigheter. Ingen av dem ønsker å ta ansvar for en mann som har brent Koranen offentlig. Holdningen synes å være at han selv har bedt om det.

Hvis det skulle tilstøte Momika noe vil det være første gang myndighetene offentlig toer sine hender og overlater en mann som er forfulgt av islamister til sin egen skjebne.

Brenning av Koranen, hvor usmakelig det enn er for troende, er en ikke-voldelig handling. Men myndighetene bøyer seg for volds-islam.

I begynnelsen av uken var det en melding som verserte på twitter om at Momika var død. Den viste seg ikke å stemme. Han satt i norsk varetekt. Det sa ikke Politiets Utlendingsenhet noe om.

Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik konstaterer at Momika lider av PTSD, posttraumatisk stresslidelse. Han har selv tilbudt seg å oppholde seg på rommet sitt, men dette duger ikke for dommeren. Han skal holdes innelåst til han kan uttransporteres.

En utsendelse vil finne sted så snart det formelle og praktiske er på plass. Utlendingen har noen helseproblemer blant annet PTSD. Han vil kunne få oppfølging av helsetjenesten ved utlendingsinternatet under interneringsperioden dersom det er behov for det. Ved behov tar legene stilling til om fremstilte skal henvises til spesialisthelsetjenesten Retten mener at en effektiv håndhevelse av utlendingsregelverket med særlig henblikk på unndragelsesfaren, må gis forrang holdt opp mot fremstiltes behov for å være i frihet.

Fristen settes til fire uker.

Kjøp Jean Amérys bok!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.