En utvist afghaner i Sverige vant ankesaken og gis permanent oppholdstillatelse fordi han presterte dårlig på IQ-tester. Afghaneren har «alternativt behov for beskyttelse» mener svenske migrasjonsmyndigheter. Med det har migrasjonsretten gitt «berikerne» enda et argument for å få bli i landet: «Jeg er dum».

Afghaneren ble først nektet oppholdstillatelse av det svenske migrasjonsstyret, melder Samhällsnytt. Afghaneren har søkt asyl med forskjellige argumenter tidligere: Kronisk hepatitt B, at han er «sosialt handikappet», at han knapt tror på islam og naturligvis at han er et barn. Før anken har han også hevdet at han lider av angst, PTSD, søvnforstyrrelser og depresjon. Anything goes.

Mannen tok IQ-tester før Migrasjonsdomstolen behandlet anken hans, og resultatet av testene gjorde at han vant ankesaken.

Det svenske Migrasjonsverket er enig i at situasjonen i mannens hjemprovins, Nangarhar, er alvorlig, men mente likevel at han kunne returnere til Afghanistan som internt fordrevet. Men fordi mannen presterte så dårlig på IQ-testen, og har blitt diagnostisert av en psykolog med mild intellektuell funksjonshemming, anses det nå at han ikke vil klare seg som internt fordrevet person. Domstolen konkluderer slik:

– Saddam är, oaktat att han har gått en viss tid i skola i Sverige och skaffat en anställning, outbildad och utan arbetslivserfarenhet i hemlandet. Han lider av en lindrig intellektuell funktionsnedsättning som gör det svårare för honom att på egen hand försörja sig och som gör honom mer utsatt. Mot bakgrund av detta, situationen för återvändande internflyktingar och särskilt med beaktande av att han saknar nätverk på nämnda internflyktsorter, finner migrationsdomstolen att det inte är rimligt ur ett humanitärt perspektiv att hänvisa Saddam till ett internt flyktalternativ på någon av de orter som Migrationsverket har hänvisat till.

Sannsynligheten for at mannen ville blitt utsendt, er uansett liten. Har man først klart å ta seg inn i Europa, så viser all erfaring at man får bli, ikke minst fordi ankemulighetene på skattebetalernes regning er nær endeløse, og mulighetene for å rømme til andre euroland med falsk ID er Big Business.  Nå har altså de «Velutdannede Tannlegene og Ingeniørene» som skulle berike oss, fått enda et fundament for å mase seg til opphold: «Jeg er dum som et brød».

Etter at asylsystemet brøt sammen i 2016, er det i praksis ingen som vet hvor mange som faktisk bor i Sverige, og enda verre: Man vet ikke hvem de er, siden de fleste asylsøkere kaster ID-papirene så fort de får Europa i sikte.

I 2019 hadde Sverige offisielt 10 313 447 innbyggere, men i tillegg kommer hele 873 000 personer med såkalt «samordningsnummer» – et midlertidig personnummer, og ingen vet hvor mange av disse som befinner seg i Sverige.

Siden 2012 har svensk politi mottatt 86.000 utvisningsordre, men under halvparten er gjennomført. Hvor de nær 50.000 som ikke er utvist befinner seg, er det heller ingen som vet – og i tillegg kommer illegale migranter som har tatt seg inn i Sverige uten at det er registrert av myndighetene.

Til sammen utgjør dette en vanvittig sikkerhetstrussel mot ro, orden, kvinner, velferdssystemet og landets økonomi og stabilitet, samt at det sender et lokkesignal til millioner av andre lykkejegere i fattige land. Politikerne har gjort det med viten og vilje, og svenske velgere belønnet Löfven med å gjenvelge ham som statsminister.

Kjøp Islamismen i Sverige her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.