Frankrikes nasjonalforsamling har vedtatt en ny lov som åpner for straffeforfølgelse av personer som protesterer mot myndighetenes anbefalte medisinske behandling. 

Reaksjonene har vært sterke, siden mange mener loven vil gjøre det forbudt å protestere mot blant annet mRNA-vaksiner.

Det dreier seg om artikkel 4 i loven, hvor man blant annet kan lese følgende:

Å oppfordre en person som lider av en medisinsk tilstand, ved gjentatt press eller manøvrer, til å forlate eller avstå fra å gjennomgå terapeutisk eller profylaktisk medisinsk behandling, straffes med ett års fengsel og en bot på €30 000, når denne oppgivelsen eller avståelsen fremstår som fordelaktig. for helsen til vedkommende, mens det etter dagens medisinske kunnskap klart kan føre til særlig alvorlige konsekvenser for hans eller hennes fysiske eller psykiske helse gitt den tilstanden personen lider av.

Når oppfordringen beskrevet i de to første avsnittene har hatt virkninger (dvs. rådene er fulgt, red.anm.), vil straffene økes til tre års fengsel og en bot på €45 000.

Dette er andre gang franske myndigheter forsøker å presse gjennom denne loven. Nasjonalforsamlingen vedtok dette før jul, men artikkel 4 ble avvist av Senatet, begrunnet med dens tydelige inngrep i frihetens natur, skriver Le Salon Beige.

Loven ble også nedstemt i parlamentet tirsdag, men ble presset gjennom i en ny avstemning onsdag 14. februar.

Ny smittevernlov åpner for et teknokratisk diktatur

Selv om loven ikke nevner  mRNA spesifikt,  er ikke vanskelig å se hvordan protester mot mRNA-vaksiner kan ta i bruk ved hjelp av denne loven. Dette på grunn av ordbruken «terapeutisk eller profylaktisk medisinsk behandling». Vaksiner er jo enten terapeutiske (behandlingsvaksiner) eller profylaktiske (forebyggende vaksiner). Den omstridte mRNA-vaksinen faller inn i andre gruppe. FHI skriver dette på sin hjemmeside:

Hensikten med vaksinasjon mot covid-19 er å forebygge alvorlig sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger.

Så selv om mRNA ikke nevnes i lovteksten, så er det allikevel god grunn til bekymring, skriver Daily Sceptic. Det er dessuten en hel rekke andre eksempler på medisinsk behandling som mange er kritiske til. Dette ønsker nå den franske regjeringen å forby.

Bare det å ytre sin skepsis i sosiale medier kan bli straffbart. C News merket seg uttalelsen til sosialisten Arthur Delaporte. Han ønsket returen av loven velkommen, og beskrev slike lover som «mer nødvendig enn noen gang» for å «forsvare vitenskapen» mot «folk sier uakseptable ting på sosiale nettverk».

Loven bygger på ideen om at helsevesenet og myndighetene er de eneste som kan si hva som er riktig medisinsk praksis. Historien viser at dette er en grov feiltagelse. Det holder vel å nevne opiodskandalene i USA, lobotomi og Semmelveis. Mange vil legge til alt som skjedde under pandemien fra 2020-22, og kirurgiske inngrep på barn som er forvirret om sitt eget kjønn. Påstander om at the science is settled avslører mangelfulle historiekunnskaper og svært dårlig vitenskapsforståelse.

Olivier Verán var helseminister i Frankrike nettopp i perioden 2020-22. Han er en tidligere sosialist som meldte overgang til Macrons parti, og var altså den som hadde ansvaret for franske myndigheters opptreden i denne perioden. Den gangen lovte president Macron å gjøre livet så vanskelig som mulig for de som nektet å ta vaksinen.

Verán var aktiv i nasjonalforsamlingen onsdag, og beskrev motstandere av loven som ekstreme.

Det er dessuten en hel rekke andre medisinske praksiser enn mRNA-vaksinen som mange er kritiske til. Dette ønsker nå den franske regjeringen å forby.

Dette kan tolkes som en lov som både forbyr å snakke ned påtvungen behandling, og å snakke frem alternativer – formodentlig ansett som kvakksalveri, selv om disse alternativene skulle virke bedre. Dette opplevde vi under pandemien, også her i Norge.

Artikkel 4 i loven gjør i praksis de offisielle håndheverne av den medisinske sannhet til autoriteter det er straffbart å motsi. Disse autoritetene har, som nevnt ovenfor, tatt feil gjentatte ganger. Det er derfor ikke så merkelig hvis mange er skeptiske og ikke stoler på slike autoriteter lenger.

Loven er nå vedtatt i nasjonalforsamlingen, og sendes tilbake til Senatet.

Flere beskriver loven som antiliberal og totalitær, og anklager Macron for å opptre som en lakei for World Economic Forum. Det vises til at velkjente og høyt respekterte medisinske eksperter som var skeptiske til håndteringen av covid-19 faktisk ble utsatt for harde angrep under pandemien.

Macron fastholder omstridt uttalelse om uvaksinerte

Twitter-brukeren Annie Arnaud mener at loven vil føre til enda mer sosial uro i Frankrike. Det er ikke så vanskelig å forestille seg, siden 160.000 mennesker deltok i demonstrasjoner mot krav om koronavaksine i Frankrike 28. august 2021. Dette var langt i fra den eneste demonstrasjonen under pandemien.

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.