«Bevisst manipulasjon av en observatørs referanserammer for å oppnå et ønsket resultat.»

Så hva er 5. generasjons krigføring og hvorfor er det viktig?

5. generasjons krigføring (5GW) er en utvidelse av strategier og taktikker for asymmetrisk og opprørsk krigføring, der både konvensjonelle og ukonvensjonelle militære taktikker og våpen blir innlemmet og utplassert, inkludert utnyttelse av politiske, religiøse og sosiale saksforhold. Denne nye formen for krigføring bruker internett, sosiale medier og nyheter 24 timer i døgnet til å endre kognitive skjevheter hos enkeltpersoner og/eller organisasjoner. Den kan gjennomføres av organiserte eller uorganiserte (ergo desentraliserte) grupper. Den kan ledes av nasjonalstater, ikke-nasjonale aktører og organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner eller til og med enkeltpersoner. Et sentralt kjennetegn ved 5. generasjons krigføring er at angrepets natur er skjult. Målet er å forstyrre og beseire motstandere ved å skape nye kognitive skjevheter.

De mest effektive strategiene for 5. generasjons krigføring benyttet av dem som mangler integritet, er ikke utelukkende basert på å presse frem falske fortellinger, feil eller desinformasjon. De mest effektive strategiene blander sannhet med fiksjon, og medvirker dermed til å skape økt forvirring og uorden i tankene og sinnet hos dem som blir utpekt som mål, slik at de ikke er sikre på hva eller hvem de skal tro.

Noen har skrevet at begrepet 5. generasjons krigføring kun skal brukes om motstandere med færre ressurser (asymmetrisk krigføring), men dette er ikke i samsvar med dagens praksis. Store og små stater, transnasjonale selskaper, globalistiske organisasjoner så vel som vanlige borgere har lært hvor effektivt den 5. generasjonens verktøykasse er, og har brukt 5. generasjons krigføringstaktikker til sin fordel.

Abbots banebrytende Handbook of 5GW, utgitt i 2010, sier følgende:

The very nature of Fifth Generation Warfare is that it is difficult to define.

Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic (Arthur C. Clarke).

Målet med dette essayet er å gi deg verktøyene til både å gjenkjenne 5. generasjons krigføringstaktikker og hjelpe leseren til å lære å bruke disse verktøyene selv for å overleve «informasjonskrigen» du blir utsatt for, og å begynne å mestre disse metodene for å bli en kriger i 5. generasjonskampene som ligger foran oss.

Bare for å gjøre det klart, så er tanken om at 5. generasjons krigføring er som tradisjonell «krigføring», ikke nøyaktig. Når begrepet «krig» brukes, er tanken på en fysisk krig som en kamp om territorium ved bruk av kinetiske våpen helt overskyggende. Dette er ikke tilfellet med 5. generasjons krigføring.

For mitt eget del synes jeg begrepet femte generasjons psyops kanskje er mer nøyaktig om det som skjer over nettet. Men 5. generasjons krigføring er begrepet folk kjenner, så slik er det. Når det er tale om et samarbeidende eller synkronisert 5. generasjons psyops-program, vil jeg bruke det begrepet når det passer.

Det er også et lite poeng at selv om «5GW» eller 5G-krigføring ofte brukes, kan dette begrepet ofte forvirre de som først møter denne terminologien om krigføring, som forveksler 5GW med 5G-teknologier (mobilteknologi). Av denne grunn skal jeg heretter prøve å unngå å bruke «5GW»-forkortelser.

Alt dette kan virke mystisk, men ord og definisjoner er viktige.

5GW-håndboken fortsetter med å definere femte generasjons krigføring som:

  • En krig om informasjon og persepsjon
  • rettet mot eksisterende kognitive skjevheter hos individer og organisasjoner,
  • som skaper nye kognitive skjevheter

5GW er forskjellig fra klassisk krigføring av følgende grunner:

  • Den fokuserer på den enkelte observatør/beslutningstaker
  • Det er vanskelig eller umulig å forstå opphavet til den
  • Angrepets art er skjult

Radio Research Group/grey dynamics har laget en utmerket liste over 5. generasjons krigføringsvåpen, taktikker og teknologier. Jeg har utvidet den listen og lagt til definisjoner som kan forstås av en lekperson.

Feilinformasjon (datastyrt):

Deepfakes (Deepfakes er syntetisk medieinnhold der en person i et eksisterende bilde eller en video erstattes med en annens skikkelse. Selv om det å skape falskt innhold ikke er noe nytt, utnytter deepfakes kraftige teknikker fra datamaskiner og kunstig intelligens til å manipulere eller generere visuelle og lydinnhold som lettere kan kan bedra – Wiki).

Cyberangrep

Honningfeller (ikke av den seksuelle typen).

«Sosial ingeniørkunst»

Sosial ingeniørkunst er alle typer teknikk for manipulasjon som utnytter menneskelig atferd og feil for å få tilgang til sensitiv eller konfidensiell informasjon. Der noen svindlere ville stjele noen andres personopplysninger, overtaler sosiale ingeniører sine ofre til frivillig å utlevere den etterspurte informasjonen som brukernavn og passord. «Nudge»-teknologi er faktisk anvendt sosial ingeniørkunst.

Manipulering av sosiale medier

Desentralisert og svært lite tilskrivbar psykologisk krigføring (memes, falske nyheter).

Kontrollert opposisjon, folk som skaper forvirring og kaos. Historisk sett involverer disse taktikkene en protestbevegelse som faktisk blir ledet av statlige agenter. Nesten alle stater i historien har brukt denne teknikken til å lure og undertrykke sine motstandere. Men i 5. generasjons krigføring kan kontrollert opposisjon ofte komme i form av slike forstyrrende elementer og kaosagenter. Enten «ekte» mennesker, eller bots som genererer overdrevne påstander som delegitimerer en bevegelse (eksempler kan for øyeblikket være (eller kanskje ikke) «slangegift i vannet» eller «alle som tok vaksinen kommer til å dø innen to år». En annen taktikk er å utplassere kaosagenter som i bunn og grunn har til oppgave å forstyrre organisasjoner og arrangementer. Dette kan også komme i form av «reportere» som kommer med falske eller svært overdrevne nyhetssaker, og som mest sannsynlig er finansiert av opposisjonen. «Å undergrave ordenen fra mørket» er taktikken her.

Masseovervåkning

Åpen kilde-etterretning (OSINT): Innsamling og analyse av data samlet inn fra åpne kilder (skjulte og offentlig tilgjengelige kilder) for å produsere anvendelig etterretning.

Programvare for sporing av overvåking (som covid-sporing og søkeord på mobiltelefoner).

Kommersielt tilgjengelig analyse av sosiale medier.

Bruk av offentlig tilgjengelige rådata og undersøkelser for å påvirke opinionen ved bruk av memer, essays og innlegg på sosiale medier.

Grå- og mørkemarkedsdatasett (et gråmarkeds- eller mørkemarkedsdatasett er handel med informasjon gjennom distribusjonskanaler som ikke er autorisert av den opprinnelige produsenten eller varemerkeinnehaveren).

Kommersielt tilgjengelige satellitt-/SA-bilder.

Kommersielt tilgjengelig elektromagnetisk etterretning.

Kryptografiske bakdører (enhver metode som lar en enhet omgå kryptering og få tilgang til et system).

Elektronisk krigføring

Med rask reduksjon i kostnader og tilgjengelighet.

Åpen kildekode-kryptering/DeFi (desentralisert finans)

Fellesskapsteknologi, eller samfunnsteknologi, er praksisen med å skape synergi av innsatsen til enkeltpersoner, samfunnsteknologisentre og nasjonale organisasjoner med føderale politiske initiativer rundt bredbånd, informasjonstilgang, utdanning og økonomisk utvikling -(Wiki)

Billige radioer

Tradisjonelle protestverktøy kombinert med 5. generasjons krigføring. Et eksempel kan være et stort folkemøte kombinert med sosiale medier-verktøy for å skape synergi eller motstand for en bevegelse.

Synergistisk bruk av blandede medier for å bygge spenning eller for å skape raseri.

Så selv om listen er omfattende, er sannheten at bare en del av disse verktøyene er tilgjengelige for individer og grupper med få ressurser. Imidlertid kan disse gruppene kompensere for underskuddet ved å utnytte popularisme.

Den gode nyheten er at noen av de mest effektive verktøyene for 5. generasjons krigførings er de som koster minst. Desentralisert og svært ikke-tilskrivbar psykologisk krigføring og samfunnssynergi er to metoder som kan brukes av enkeltpersoner og grupper for å gjøre en forskjell.

Asymmetrisk krigføring er en konflikt der motstandernes ressurser ikke er jevnbyrdige. Når det er folket mot en stat eller statlig politikk, har folket tallmessig overlegenhet, men typisk færre teknologiske, økonomiske og fysiske fortrinn (kjøretøyer, kinetiske våpen, evner til å samle etterretning). Krigføringens historie sent i det 20. århundre (Vietnam, for eksempel) og i det inneværende 21. århundre (Afghanistan og andre) viser tydelig at asymmetrisk kamp kan føres svært effektivt i felten ved koordinert innsats.

Et annet nylig eksempel omfatter det å forandre fortellingen om vaksinen for å vedgå at myokarditt etter covid-vaksinasjon forekommer hos idrettsutøvere og barn. Når et nytt offer blir identifisert i dette eksemplet, deles innlegg både åpent og via semi-privat direktemelding til influensere, og ordet sprer seg veldig raskt. Disse innleggene når ikke bare de som allerede tror at det er et problem, men også de som ikke er klar over det. Dette er grunnen til at sosiale medier har henfalt til ekstrem sensur av slike innlegg, til og med også direktemeldinger (slik det nå er bekreftet av mange). I selve det operative hjertet av disse strategiene mot ytringsfrihet finner vi dessverre ofte statlige amerikanske agenter.

Denne taktikken har også blitt brukt av World Economic Forum – ettersom de har vervet nesten 10 000 «global shapers», altså folk under tretti, til å spre budskapene sine om en ny verdensorden basert på transnasjonale selskaper effektive klimaløsninger over hele verden. WEF-programmet mislykkes fordi budskapene er statiske og ofte ikke er kulturelt tilpasset det påtenkte publikummet – de fremstår som «falske», konstruerte og mangler integritet. Med den raske nyhetssyklusen i 5. generasjons krigføring må budskapet sees på som ekte, og bevege seg like raskt som de stadig skiftende nyhetssakene og fortellingene. Å forstå 5. generasjons krigføring er avgjørende for å kunne kjempe effektivt i dette kamprommet av sinn, ideer og memer.

Med en kampanje for 5. generasjons krigførings er det enkelt å endre målet. Bare følg med på innleggene i sosiale medier, på nyheter fra alternative kilder, på trender og sett i gang! Alle kan delta. Bare vær oppmerksom på at en falsk flagg-operasjon ofte gjør mer skade enn nytte.

Dette er en vktig grunn til at meldingen må endres raskt når den amerikanske staten (eller WHO, eller WEF) identifiserer og sensurerer meldingsinnhold. Staten går etter enkeltpersoner for sverte dem og få dem til å tie, fordi 5. generasjons krigføring går imot interessene hos den administrative staten og dens allierte. Ved å frata en retten til å poste innlegg, foruten lisenser, politiske posisjoner osv., handler de med sikte på å blokkere 5. generasjons kampanjer.

Fokuset på desentralisert handling, av et lederløst kamprom, tvinger effektivt kreftene som søker å avansere og sette inn en falsk fortelling i mottakelige sinn, til å spille «whack-a-mole», fordi det er for mange autonome aktører eller tilsynelatende «ledere». Noen en person tas ned i slike tilfeller, dukker en annen opp. Da er det å være en «formskifter» et tegn på tilpasningsdyktighet. Vær rede til å endre sosiale medieplattformer, brukernavn, e-postkontoer osv. Det var sånn jeg klarte meg og lyktes da jeg ble fjernet fra plattformer som Twitter, Facebook og LinkedIn, og ble svertet av nesten alle hovedstrømsmedier.

Det kan være nyttig å holde seg med en identitet som er separat fra kontoene dine i sosiale medier. Bruk e-poster som ikke er knyttet til dine personlige anliggender, til sosiale medier.

Men vi må også være smarte. Det vil si: Ikke vær dum. Unngå for eksempel å delta i quiz-spill med eget navn og fødselsdato, ikke besvar e-poster som ber om personlig informasjon osv. Ingen nigerianske prinser kommer til å sende deg millioner av dollar. Så lær å gjenkjenne pfishing og andre strategier brukt av svindlere.

Utfordre autoriteter når de tar feil. Ikke la deg mobbe. Ikke gi opp, og ikke bli deprimert.

I dette essayet har jeg med vilje unnlatt å skrive om kampene som ligger foran oss, og hva vi kjemper for. Bortsett fra å si at vi alle vet at det vi kjemper for nå, er vår egen selvstendighet. Å unngå at vi selv og barna våre blir lærlinger hos universets selvbestaltede, sentraliserte globale overherrer.

Dette er verktøy som det bare er altfor fristende til at store organisasjoner ikke bruker dem. Tro ikke at slike taktikker opphører. Den digitale spionasjen vil ubønnhørlig fortsette. Skaff deg informasjon om spionprogrammer som «Pegasus» og «Pegasus II», og tenk over hva det betyr for deg i praksis, og hvordan du velger å reagere på disse truslene.

Vår jobb er å forstå terrenget, verktøyene og taktikken.

Ordet for 5. generasjons krigføring er krig. Dette er ikke noe «hyggelig» spill med regler som vi alle er enige om. Det finnes ingen regler i 5. generasjons krigføring, bare taktikk og strategi. Ingenting er «rettferdig», og slagmarken er ditt sinn, dine tanker og dine følelser.

Når dét er sagt, valgte jeg å gi meg selv regler, og jeg forventer at folk jeg jobber med, følger de samme reglene.

Jeg står ved min etikk. Jeg lyver ikke. Jeg jukser ikke, og jeg bryter ikke loven. Jeg etterstreber å beholde min personlige integritet, å respektere andre og å handle med sikte på å helbrede og bygge fellesskap der jeg kan. Hvis jeg bryter disse reglene for meg selv, vil jeg aldri kunne påberope meg å ha vunnet.

Dette er en krig som handler om mitt sinn, ditt sinn, våre barns sinn og våre kollektive sinn.

Vær sannhetssøkende.

Forbli selvstendige. Forbli en patriot.

Ikke vær et offer. Vær en 5. generasjons kriger for sannheten, for barnas skyld og for deres barn.

Glem aldri: Sannheten er som en løve. Slipp den fri, og la den forsvare seg.

 

Robert Wallace Malone er en amerikansk lege og biokjemiker. Hans tidlige arbeid fokuserte på mRNA-teknologi, legemidler og forskning om gjenbruk av medisiner. Under covid-19-pandemien var Malone en fremstående kritiker om sikkerheten og effekten av covid-19-vaksiner. Denne artikkelen ble først offentliggjort på Substack, og publiseres på Document med Malones vennlige tillatelse.

Document hadde en kort samtale om 5GW 4. januar på Doc-TV.

Doc-TV: Femte generasjons krigføring, Twitter-filene og hjernevask

Kjøp billetter til møtet her

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok her og som ebok her!

 

Kjøp bøker fra Document Forlag!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.