Der er sikkert stadig mange som oppfatter de fascistiske regimene – Mussolinis Italia og Hitler-Tyskland – som først og fremst totalitære diktaturer, men man glemmer at begge regimer nøt bred folkelig tilslutning. Så sent som etter det mislykkede attentatet på Hitler den 20. juli 1944 strømmet det inn med gledes­budskap fra alminnelige tyskere som pustet lettet ut over at Føreren hadde overlevd.

Den folkelige støtten til regimet skyldtes ikke at tyskerne var uvitende om ugjerningene som tyske tropper hadde begått i Polen, Ukraina eller Russland, for soldatene skrev hjem om hva de hadde gjort eller vært vitner til. Og enhver tysker som ville vite om dødsleirene, kunne saktens skaffe seg opplysninger.

Det nazistiske regimet var ganske enkelt populært nesten helt til det siste fordi tyskerne foretrakk det. De kunne, som den tyske sosiologen Erich Fromm beskrev i sin bok «Flukten fra friheten», ikke holde ut å skulle leve i et fritt og demokratisk samfunn, men ville heller overlate alle beslutninger til en karismatisk fører.

De amerikanske fascistene har ingen fører­skikkelse å se opp til. President Biden kan ikke si to ord uten å vrøvle, og han har sin fulle hyre med ikke å snuble i sine egne ben. Men de samme totalitære instinktene som besjelet det store flertallet av tyskerne i årene 1933–1945, har fått grep om betraktelige deler av den amerikanske befolkningen, som ikke vil vite av demokratiet, ytrings­friheten eller alles rett til å komme til orde.

En nylig meningsmåling fra Rasmussen Reports viser at to tredje­deler av Demokratiske velgere – hele 66 prosent – bifaller at de enkelte delstatene skal kunne fjerne tidligere president Trump fra stemme­sedlene, og 50 prosent er til og med sterke tilhengere av en slik fremgangsmåte.

Blant Republikanerne vil 20 prosent forhindre Trump i å stille opp. Det samme vil 41 prosent av velgere som ennå ikke har bestemt seg for hvilket parti de vil stemme på.

Ser man på befolkningen som helhet, går 44 prosent inn for å stryke Trump fra stemme­sedlene, mens et lite flertall på 53 prosent vil la ham bli.

Biden, hvis korrupsjon, løgn­aktighet og vanstyre burde ha gått opp for alle som følger med, står mye sterkere. For Rasmussen har også spurt hvor mange Republikanske velgere som vil ha Joe Bidens navn strøket. Det vil 44 prosent, mens 49 prosent er uenige.

Man kommer neppe utenom den konklusjon at Republikanerne er mer demokratisk innstilte enn Demokratene.

At hele 66 prosent av Demokratene simpelthen vil gjøre det umulig for sin hoved­motstander – og Republikanernes antatte president­kandidat – å bli valgt, viser at partiet har vendt den demokratiske styre­formen ryggen, og med fornøyelse vil frata mange titalls millioner amerikanere retten til å stemme på sin foretrukne kandidat. Man må i den sammenheng huske på at det ikke er reist tiltale mot Donald Trump for å ha foranstaltet noe opprør, og han er naturligvis heller ikke dømt for det – eller for noen annen forbrytelse.

Det psykopatiske hatet til Trump springer ut av mange års hets i mediene, som har oppgitt ethvert forsøk på fair play til fordel for rollen som propaganda­byråer det Demokratiske partiet og dypstaten, som kontrolleres av de pluto­kratiske monopolene og penge­bingene. Utviklingen i USA burde ikke overraske, for de danske mediene opptrer på nøyaktig samme måte.

Som John Nolte skriver i Breitbart, kunne man tidligere avvise det Demokratiske partiets forkjærlighet for diktatoriske metoder med at den sprang ut av en sammensveist indre krets og ikke var uttrykk for de Demokratiske velgernes mening.

Den unnskyldningen gjelder ikke lenger – og det er nettopp derfor man med rette kan kalle det Demokratiske partiet fascistisk.

 

Kjøp billetter til lesermøte med Mikael Jalving!

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.