Media City Bergen: Bare 200 meter fra det stilfulle bygget der klima­profitørene i Bjerknes­senteret og Nansen­senteret holder til, ligger dette arkitektoniske misfosteret, som på utsiden ser ut som en åttekantet tank. Denne «tanken» inneholder likevel de dyreste og mest eksklusive kontor­arealer som kan oppdrives i Bergen. Her holder Norsk klima­stiftelse til sammen med NRK, TV2 og Bergens Tidende. Foto: Steinar Eikemo.

NRKs journalister får ikke lenger lov å debattere om klima­endringene virkelig er menneske­skapte. Dette ble vedtatt på NRKs redaktørmøte 14. januar 2020. I den nye «vær varsom plakaten» fra NRK-redaktørene heter det:

Vær oppmerksom på den falske balansen: NRK er opptatt av å dekke alle sider av en sak, men når vi slipper til de som fornekter klima­vitenskapen, krever det at vi stiller de rette motspørsmålene. Dersom NRK ofte løfter frem debatten om hvorvidt klima­endringene er menneske­skapte, kan vi gi publikum inntrykk av at forskerne er mer uenige enn de faktisk er. Samtidig må vi også stille relevante motspørsmål til alle (andre) som kommer med påstander i klima­debatten.

Legg spesielt merke til formuleringen «Dersom NRK ofte løfter frem debatten om hvorvidt klima­endringene er menneske­skapte». Det som har skjedd etter januar 2020, er at NRK aldri har debattert hvorvidt klima­endringene er menneske­skapte. Det betyr at NRK i praksis har satt ytrings­friheten til side for dette tema. NRKs journalister, som ellers elsker å sette alle mulige tema under debatt, er altså fratatt denne muligheten i tilfelle klima. De fleste klima­skeptikere, vanlige folk og journalister utenfor NRK vet utmerket godt at NRK ikke er særlig villige til å diskutere klima. Men et skriftlig totalforbud, det forundret selv den mest hardbarka NRK-hater.

Mange spurte seg: Hvor kom dette fra? Hvorfor må NRKs journalister ha dette skriftlig, og hvorfor kom dette forbudet på den tiden det kom? Det er disse spørsmålene jeg skal besvare i denne artikkelen.

Først til en institusjon som er «ny» for mange: Norsk klimastiftelse. Denne stiftelsen er egentlig ikke helt ny. Den ble etablert i 2010. Det første man legger merke til på hjemmesiden deres, er den frykt­inngytende logoen oppe i venstre hjørne – jordkloden plassert oppe i et timeglass. Ja selvsagt, det er nettopp dette som er formålet med klima­stiftelsen – å skremme inkompetente journalister, politikere, bedrifts­ledere og vanlige folk. Og ikke minst: Hastverk er viktig, ellers renner kloden vår gjennom timeglasset, og da er alt håp ute.

En stiftelse er en 100 % udemokratisk organisasjon. Her finnes ingen medlemmer, bare ansatte som jobber for å gjennomføre stiftelsens mål. Norsk klima­stiftelse kaller seg «Norges grønne tankesmie», og «Vi jobber for et samfunn uten utslipp av menneske­skapte klima­gasser», står det øverst på siden deres.

Klimaforsker på Institutt for Geovitenskap og Bjerknes­senteret, Kikki Kleiven, deltar på klima­konferansen Zero12 arrangert av miljø­stiftelsen Zero på Gardermoen den 19. november 2012. Foto: Gorm Kallestad / NTB.

I klima­stiftelsens styre sitter direktør for Bjerknes­senteret, Kikki Kleiven. I rådet til Norsk klima­stiftelse sitter Tore Furevik, en tidligere direktør ved Bjerknes­senteret (2013–2021). I dag er Tore Furevik tilbake som direktør for Nansen­senteret. Denne institusjonen har drevet «klima­forskning» siden tidlig på 90-tallet. I kraft av sin stilling har han selvsagt fri tilgang til å drive klima­skremming på NRK Ytring.

I rådet sitter også Christian Bjørnæs, kommunikasjons­direktør for Cicero, sammen med 25 andre som hver for seg representerer omtrent alt som finnes av høyere utdannings­institusjoner i landet vårt. Det er ingen tvil: Her skal det indoktrineres i akademia.

Klimastiftelsen skriver om seg selv på hjemmesiden sin:

Klimastiftelsen driver et omfattende publisistisk arbeid, blant annet gjennom nettavisen Energi og Klima, forsknings­formidlings­prosjektet <2°C og ved utgivelse av aktuelle rapporter og notater. På klima­portalen tilnull.no følger vi Norges vei mot null­utslipp. Vi inviterer også jevnlig til kunnskaps­deling og informert diskusjon på Klima­frokoster og andre arrangement.

Dette er altså klima­profitørenes stormtropp, og her presenterer de hvordan de indoktrinerer resten av samfunnet. Hva har en stakkars politiker, skoleelev, student eller for den del helt vanlige folk å stille opp mot dette monsteret?

Man klarer likevel ikke å ta full kontroll på folket uten først å ta full styring på mediene. Det visste Goebbels i tretti­årenes Tyskland, og det vet klima­profitørene i dagens Norge. Nederst på klima­stiftelsens hjemmeside finner vi adressen deres:

Norsk klima­stiftelse, Odd Frantzens plass 5, 5008 BERGEN.
Besøksadresse: Media City Bergen

Lokalkjente vet at Media City Bergen har to innganger, én på hver side av kvartalet: Lars Hilles Gate 30 (oftest bare kalt Media City Bergen) og på motsatt side, Odd Frantzens plass 5.

Her sitter de altså, Norsk klima­stiftelse, i samme bygning som alt som kan krype og gå av MSM i Bergen: NRK, TV2 og Bergens Tidende. Her mingler disse fire institusjonene perfekt. Her spiser de i samme kantine og har de samme meningene rundt lunsjbordet. Her intervjuer journalistene fra de ulike mediene hverandre og bruker hverandre som eksperter. Og gjett hvem de intervjuer når det skal skremmes og indoktrineres om klima

Norsk klima­stiftelse har også en avlegger på det sentrale Østlandet med denne adressen:

Norsk klimastiftelse c/o UMOE, Postboks 60, 1324 LYSAKER.
Besøksadresse: UMOE AS

Ja, selvsagt. UMOE, teknologi­bedriften som ledes av Norges mest klima­hysteriske bedrifts­leder, Jens Ulltveit-Moe. Han som presterte å tape 5 milliarder innen utgangen av 2019 på investeringer i håpløse klimatiltak. Han har likevel klart å finansiere bygginga av «Klimahuset» ved Natur­historisk museum i Oslo. Drift av bygget og million­lønn til de ansatte blir selvsagt finansiert av norske skatte­betalere. På klimahuset driver de med det samme som i Bergen, å indoktrinere resten av samfunnet om «klimakrisen». Med bare seks ansatte på klimahuset, fem damer og en mannlig assistent, driver de nok i en litt mindre målestokk enn i Bergen, men det tar de igjen på rekord i indoktrinering nedover i alders­klassene. Her nøyer man seg ikke med høyskoler og universiteter. Nei, her satser de mot skoler og barnehager. Det siste er at de nå går «all in» og inviterer til såkalt Baby­omvisning i Klimahuset.

Det grønne skiftet

Etter at Tine Sundtoft, Norges første klima­minister, på vegne av Erna Solbergs regjering skrev under den for Norge katastrofalt dårlige Paris-avtalen i 2015, har klima­profitørene i landet vårt tiltatt seg enda et oppdrag, om enn i samme kategori. De skal rådgi politikerne om hvordan Norge skal klare å nå målene i Paris-avtalen. Det er klima­profitørene i Bjerknes­senteret, Cicero, Nansen­senteret og Norsk klima­stiftelse med flere, 100 % finansiert av skattebetalerne, som kommer opp med disse spinnville ideene som politikerne med en samle­betegnelse kaller «Det grønne skiftet»: Vindkraft på land og hav. Elektrifisering av sokkelen. Elektrifisering av bilparken, ferger og båter. Karbonfangst og -lagring (CCS), produksjon av hydrogen, og ikke minst biodrivstoff. Selv norske politikere ville aldri klart å tenke ut så mye galskap på egen hånd.

En sak som må ha gitt klima­profitørene et kjempesjokk var en artikkel­serie som kom på trykk i flere norske aviser (Adresse­avisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelands­vennen) vinteren og våren 2017. Arbeidet var ledet av den kjente grave­journalisten Tron Strand. Artikkel­serien ble kalt Bio-eventyret, og her radbrekkes hele den norske bio­drivstoff­politikken:

  • Biodrivstoff er stort sett laget av palmeolje, som er det verste fy-ord som finnes for norske miljø­vernere.
  • For å gi plass til palme­olje­planter må regnskog hogges.
  • Biodrivstoffet må fraktes halve jorda rundt, fra Indonesia og Brasil, for å kunne fylles på norske diesel­tanker.
  • Og sist men ikke minst: Bilmotorer vil ta skade av så mye innblanding av biodrivstoff.

Så lenge dette bare ble presentert i regionavisene, var fortsatt håpet til klima­profitører og politikere at det kunne avfeies som konspirasjons­teorier. Men debatten gikk lystig utover våren både i Dagbladet og VG, og da NRK og TV2 kastet seg på de samme reportasjene i 2017, var slaget tapt. «Sviket» fra NRK ble fullbyrdet da «vill­styringen» Fredrik Solvang presterte å fylle nesten en hel sending på Debatten med klimaprofitørenes bio-eventyr, som alle naive norske politikere allerede hadde bitt på.

Total kontroll på media

Slik oppførsel mot klima­profitørene fra den ellers så lojale stats­kring­kasteren måtte aldri få skje igjen. Norsk klima­stiftelse, klima­profitørenes storm­tropper og indoktrinerings­byrå, vet utmerket hvem som er storebror i Medie-Norge. De andre (TV2, VG, Dagbladet, Aftenposten og alle regionaviser) kan mene så mye de bare vil hver for seg; det er NRK som teller.

Ja, sjokket må ha vært stort – tenke seg til, sviktet av statskanalen. Og legg merke til at det var Oslo-avdelingen til NRK, dvs. Marienlyst, som sviktet.

Det skulle ta hele to år før mottiltaket manifesterte seg. I juni 2019 ble styreleder i NRK, Birger Magnus, presentert som styreleder også i Norsk klima­stiftelse. Det de færreste er klar over er at Magnus også er styreleder i NRK og har vært det siden 2014. I klima­stiftelsens ansettelses­artikkel står det: «Han ser nå frem til å bli kjent med styret og de ansatte».

NRKs styreleder Birger Magnus er en av de mektigste medie­profiler i Norge. Likevel finnes det nesten ikke bilder av ham i NTBs billed­arkiv. Her presenterer han Vibeke Furst Haugen som ny kring­kastings­sjef under en presse­konferanse hos NRK på Marienlyst i Oslo den 17. mars 2022. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB.

Å bli kjent med styret og de ansatte tok tydeligvis ikke lang tid, og allerede et halvt år etter ansettelsen, i januar 2020, hadde han underlagt NRK-redaktørene og journalistene den nye klima­doktrinen, pålagt ham av Norsk klima­stiftelse.

Søker man på «Birger Magnus» på Wikipedia, er det umulig å finne at han er styreleder begge steder, men søker man på Store Norske leksikon og leser teksten nøye står det nevnt både NRK og Norsk klima­stiftelse.

Hvordan gikk det så videre etter januar 2020-vedtaket. Holdt det med å stoppe ytrings­friheten for redaktører og journalister?

Nei, det gjorde nok ikke det. En artikkel på NRK nyheter 9. mai 2022 om «Ny snørekord i Tromsø» førte til sterk harme i kommentar­feltet mot klima­propagandaen i NRK. Ikke under artikkelen på nrk.no selvsagt, fordi nrk.no stengte sitt kommentar­felt flere år tidligere. Men NRK Nyheter hadde også en egen Facebook-side. En Facebook-side fungerer som alle vet som et eneste stort kommentar­felt, og det var kommentarene her som ikke tåltes i den nye NRK-doktrinen. 22. mai, altså to uker senere, kunne Kampanje meddele at NRK nyheter forlater Facebook. Norges største Facebook-side med over en halv million følgere måtte altså nedlegges for å stoppe ytrings­friheten også for NRKs seere, lyttere og lesere. I denne artikkelen på nrk.no fire uker etter Facebook-nedleggelsen er det listet opp noen av kommentarene som NRK ikke tålte. Som vi ser, alle er negative til NRKs klima­propaganda.

Etter at NRKs nye klima­strategi ble presentert i januar 2020, hadde fagbladet Journalisten en artikkel med tittelen Slik skal NRK jobbe med klima, der de forklarte stats­kanalens nye strategi. Legg først merke til dama som er avbildet og som har ledet arbeidet med klima­strategien. Astrid Romme­tveit har i 15 år vært ansatt i NRK og har hele tiden jobbet med klima. Hun er i dag redaksjons­sjef i NRKs vestlands­hovedkvarter i Media City Bergen. I artikkelen forklarer hun hvordan klima­redaksjonen er organisert: «En nyhets­gruppe i Oslo med dybde­grupper i Bergen og Trondheim». Dybde­gruppen i Bergen er selvsagt ledet av henne selv.

I september 2021 har Journalisten en oppfølgings­artikkel med tittelen: Slik jobber NRKs klimaredaksjon. Her blir klima­journalist Iselin Fjeld intervjuet og innrømmer at hun ikke har noen utdannelse innen naturfag. Da må vi regne med at heller ikke noen andre av de åtte klima­journalistene eller «klima­koordinator» i NRK, Hans Cosson-Eide, har det. Lenger ned i intervjuet med Fjeld, som er gjort like etter valget, beklager hun seg over at MDG kom under sperre­grensen, men tilføyer: – Det er tydelig at klima har hatt en stor plass under årets valgkamp.

Tenk litt over dette: Bare i NRK på Marienlyst sitter det en redaksjon omtrent på størrelse med hele Document.no. Åtte klima­journalister og en leder som tituleres «klima­koordinator», der sann­synligvis ingen av dem har peiling på naturfag. Siden ingen av NRKs klima­journalister har natur­vitenskaplig bakgrunn, forstår de ikke selv at de feil­informerer det norske folk. De bare refererer klima­profitørene på autopilot, uten å kunne formulere et eneste kritisk spørsmål. Et annet moment som alle Documents lesere selvsagt er klar over: Alle disse er 100 % finansiert av norske personlige skatte­betalere.

Et godt eksempel på NRKs klima­radikalisering de senere år anskuelig­gjøres om man tar et tilbakeblikk på stats­kanalens negative vinkling på vindkraft i denne Brennpunkt-dokumentaren fra 2012. Så kan man sammenligne med NRKs propaganda til fordel for vindkraft allerede da Solberg-regjeringens storsatsing på nettopp vindkraft startet om lag 5 år senere.

Båndene er altså tette – og skjulte – mellom de største mediene i Norge og det konglomeratet av organisasjoner vi godt kan kalle det klima­industrielle kompleks.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok eller som e-bok!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.