Fredag ettermiddag ga utenriksdepartementet ut en 21-siders rapport med fokus på Biden-administrasjonens siste måneder i Afghanistan. Rapporten viser at de ikke var tilstrekkelig forberedt på militærets tilbaketrekning fra Afghanistan i tilfelle situasjonen forverret seg. Presidenten har aldri tatt ansvar for den feilslåtte uttrekningen, og bryr seg ikke. Det så vi allerede da han sjekket klokka da falne soldater kom hjem i kister.

Mike Brest skriver om saken i Washington Examiner.

Mens rapporten som kalles after action review (AAR) berømmet både personell ved ambassaden og amerikanske tropper for deres rolle i det som til slutt ble en massiv evakueringsoperasjon, erkjente den også departementets mangler, som inkluderte å ikke planlegge for worst case scenario, eller det verst tenkelige utfallet:

– The State Department released a 21-page after-action review Friday afternoon focusing on the Biden administration’s final months in Afghanistan. While the AAR praised both embassy officials and U.S. troops for their role in what ultimately became a massive evacuation operation, it also acknowledged the department’s shortcomings, which included not being ready for the worst-case scenario.

Daværende president Donald Trump gikk med på en avtale med Taliban om å trekke tilbake tropper i februar 2020, skriver Brest. President Joe Biden var enig i sin forgjengers ønske om å få slutt på USAs forever wars, selv om han utsatte sluttdatoen med et par måneder.

Rapporten fant at uttrekningen av tropper fra Afghanistan hadde alvorlige konsekvenser for levedyktigheten til den afghanske regjeringen og dens sikkerhet. AAR-teamet fant også at under begge administrasjonene var det utilstrekkelig vurdering på seniornivå av det verst tenkelige utfallet og hvor raskt det kunne skje:

– Pulling troops out of Afghanistan had “serious consequences for the viability of the Afghan government and its security, the report found, adding, the AAR team found that during both administrations there was insufficient senior-level consideration of worst-case scenarios and how quickly those might follow.

Mens ekspertene var uenige om nøyaktig hvor lenge Ghani-regjeringen kunne opprettholde seg selv, trodde de fleste at de ville være i stand til å stabilisere seg i uker eller måneder etter USAs tilbaketrekning, noe som viste seg ikke å være tilfelle.

Les også:

Biden-regimet ødelegger alt det tar i – Document

Uker før uttrekningen startet Taliban en offensiv for å erobre territorium, og hadde overraskende mye suksess, skriver Brest. USA hadde brukt mange år på å bevæpne og trene det afghanske militæret, men det betydde lite for å stoppe Talibans fremstøt, da de klarte å styrte regjeringen i løpet av to uker:

– With their departure weeks away, the Taliban launched an offensive to seize territory, and had surprising amounts of success. The U.S. had spent many years arming and training the Afghan military, but it meant little in stopping the Taliban’s push as they were able to topple the government within about two weeks.

Forsvarsdepartementet hadde lenge planlagt en «fredelig» evakueringsoperasjon, selv om utenriksdepartementets deltakelse i denne prosessen ble hindret fordi de ikke hadde en klar leder for denne innsatsen. Administrasjonen startet til slutt evakueringen i midten av august etter at Kabul falt, med bare to uker mellom da og militærets planlagte tilbaketrekning i slutten av måneden.

Siden begynnelsen av den planlagte evakueringen ventet tusenvis av afghanere hver dag ved utkanten av Karzai internasjonale lufthavn i Kabul, i håp om at de ville være heldige nok til å bli valgt ut fra mengden til å sette seg på et vestlig fly ut av landet:

– The Department of Defense had long been planning for a possible noncombatant evacuation operation, though the State Department’s participation in this process was hindered because they didn’t have a clear leader for this effort. The administration ultimately began the NEO in mid-August after Kabul fell, with only two weeks between then and the military’s impending withdrawal at the end of the month.

– During the NEO, thousands of Afghans swarmed the perimeter of Hamid Karzai International Airport (HKIA), in Kabul, every day hoping that they would be lucky enough to be selected from the crowd to get on a western aircraft out of the country.

Amerikanske tropper evakuerte til slutt rundt 120.000 afghanere som mente at de var i faresonen under det nye Taliban-regimet. De inkluderte dem som hadde jobbet sammen med amerikanske tropper.

Den 26. august, dager før USA skulle forlate Afghanistan, detonerte en ISIS-K-terrorist en selvmordsvest utenfor flyplassen og drepte omtrent 170 mennesker, inkludert 13 amerikanske soldater. Tre dager senere, med etterretning om nok et forestående angrep på amerikanske styrker ved flyplassen, startet USAs sentralkommando et droneangrep. Men de innrømmet senere at målet for angrepet, Zemari Ahmadi, som ble drept sammen med ni andre, inkludert barn, ikke hadde noen terrorbånd.

– On Aug. 26, days before the U.S. is set to leave Afghanistan, an ISIS-K operative detonated a suicide vest outside the airport gates, killing roughly 170 people, including 13 U.S. service members. Three days later, with intelligence of another imminent attack on U.S. forces at the airport, U.S. Central Command launched a drone strike. But, they later admitted the target of the strike, Zemari Ahmadi, who was killed along with nine others, including children, had no terror ties.

Vi husker Biden som sjekket klokken sin mens de ventet på kistene til de 13 amerikanske soldatene. Ben Shapiro forteller med lynhastighet hva han mener om presidenten og hans skammelige behandling av landets falne soldater.

Biden SHAMEFULLY Checks Watch During Transfer of Fallen Troops.

Republikanerne har vært kritiske til Biden-administrasjonens tilbaketrekning, spesielt etter at de fikk kontroll i Representantenes hus og har lovet å grave i hva som skjedde. Det ser ikke ut til at rapporten nevnt ovenfor forteller hele historien, da republikanerne fikk tilgang til bare 24 av 87 sider.

Michael McCaul, som er leder for utenrikskomitéen i Huset, sa i en uttalelse:

– Den 25. april ba jeg utenriksdepartementet om å avgradere sin AAR-rapport om Afghanistan innen 60 dager. Departementet klarte ikke å oppfylle denne forespørselen. I stedet valgte de å frigi bare en liten del av det dokumentet – 24 av 87 sider som allerede var avgradert.

– De utelot fullstendig informasjon som utgjør hoveddelen av rapporten. Det er ingen grunn til ikke å overlevere en avgradert versjon av hele rapporten, siden mye av den er merket “Sensitiv, men ugradert” eller “ugradert”. Dette er nok et åpenbart forsøk på å skjule Biden-administrasjonens skyld i den kaotiske og dødelige evakueringen fra Afghanistan.

– Republicans have been critical of the Biden administration’s withdrawal since it occurred with the House, which is currently in Republican control, digging into what happened.

– On April 25, I called upon the State Department to declassify its After-Action Review on Afghanistan within 60 days. The department failed to fulfill that request, instead choosing to release only a small portion of that document — 24 of 87 pages that were already unclassified — and completely omitted the narrative which forms the bulk of the report. There is no reason not to produce a declassified version of the full report, as much of it is marked ‘Sensitive but Unclassified’ or ‘Unclassified.’ This is another blatant attempt to hide the Biden administration’s culpability in the chaotic and deadly evacuation from Afghanistan.

En soldat i Green Berets fillerister Biden, som etter rapporten sa at han hadde rett om Afghanistan.

Former Green Beret shreds Biden for saying ‘I was right’ on Afghanistan.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.