Muslimen med det norskklingende navnet Amina Siječić Selimović, er opprinnelig fra Jugoslavia, men beskrives av Vårt Land som «den første norske muslimen til å fullføre en doktorgrad om islamsk feministteologi».

– Det er fint å være den første, men jeg håper ikke jeg blir den eneste, sier Selimović.

Amina Sijecic Selimovic er utdannet lektor ved Universitet i Oslo med master i Religion og samfunn fra Det teologiske fakultet, og i sin forskning fokuserer hun på islam og muslimske praksiser i samtiden, samt muslimsk-kristen interaksjon i Norge og på Balkan.

Hun er dermed, nærmest selvsagt, fast spaltist i Vårt Land hvor hun skriver om muslimske praksiser, interreligiøse møter og «utfordringer» i samtiden. På godt norsk betyr det å legitimere islam i Norge.

Selimović har i avhandlingen sin undersøkt kvinner i Bosnia sin plass i moskeer, deres adgang til autoritetsposisjoner og deres mulighet til å bli imamer.

– Jeg har sett på hvordan kvinnelige teologer og det religiøse lederskapet stiller seg til disse spørsmålene, sier hun til Vårt Land.

Hun hevder at alle var åpne for at kvinner kan være religiøse autoriteter, men at de var mer tilbakeholdne når det gjaldt kvinner i imamrollen.

Vårt Land fortsetter sin legitimering av islam med full styrke

Selimović mener det ikke er nok møtepunkter hvor en kan snakke islamsk teologi i Norge i dag.

Selimović startet på avhandlingen i 2014, og noen år inn i forskningen opprettet hun organisasjonen Hikmah-huset, som hun nå er styreleder for.

– Jeg observerte situasjonen i Norge og mente det var på tide med en organisasjon som satt likestilling i islam i fokus, sier Selimović.

Hikmah-huset jobber for nettopp kunnskapsspredning om islam og likestilling i islam.

Selimović sier dette om bruk av hijab:

– Grunnen til at jeg ikke bærer hijab er ikke et ønske om å «forsvinne i mengden», på samme måte som det å bruke hijaben ikke nødvendigvis er tenkt som en identitetsmarkør. For min del, som for veldig mange hijab-brukere og hijab-løse, var og er dette et teologisk valg. Det er en selvfølge for meg at det skal være rom i det norske samfunnet til å ta disse valgene. På lik linje med andre overbevisninger, skal min tro ikke bare tolereres, men faktisk anerkjennes. Dette er vel en del av et livssynsåpent samfunn?

Doktorgradsavhandlingen til Selimović heter «Am I One of the People?» The Perception, Position and Role of Women Theologians within the Islamic Community of Bosnia-Herzegovina.
Kjøp Paul Grøtvedts bok!

 

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

 

Kjøp «Mesteren og Margarita»!

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.