Vårt Land fortsetter sin legitimering av islam med full styrke

Det er bekymringsfullt at en «kristen» avis ikke kan stille et eneste kritisk spørsmål ved islam hver gang de intervjuer en muslim, men i stedet gjør det de kan for å rosemale og sammenligne de to religionene.