Frankrike kan bli neste europeiske land som legaliserer at medisinsk personell bidrar til å avlive mennesker etter at president Emmanuel Macron mandag ba om en «fransk modell for avslutning av livet».

Avlivning som en del av helsetjenestene

Presidenten har gitt regjeringen i oppgave å skrive en ny lov «innen sommerens slutt» efter at en offentlig høring har vist at det franske samfunn er åpent for avkriminalisering av avlivning av mennesker som en del av helsetjenestene.

En komité bestående av 184 tilfeldig utplukkede franske borgere som hadde i oppgave å utarbeide en ikke-bindende anbefaling, innstilte søndag på å legalisere «aktiv hjelp til å dø».

Under mandagens møte med komiteen sa Macron at innstillingen representerer et «utgangspunkt», men at myndighetene ikke nødvendigvis vil følge den.

Assistert selvmord betyr at personen selv fjerner en infusjon eller drikker en dødelig gift. Med «eutanasi» menes at helsepersonell tar livet av vedkommende.

Avlivning forbudt pr. idag

Frankrike har pr. idag en lov fra 2005 som legaliserer passiv dødshjelp – som for eksempel å avbryte kunstig livsstøtte. Aktiv dødshjelp, at leger gir dødelige medikamenter til mennesker, er ulovlig. Også assistert selvmord – at mennesker kan få hjelp til å ta livet av seg – er forbudt.

Opptil 70 prosent av den franske befolkningen er for å tillate aktiv avlivning av folk som uttrykker ønske om å dø, ifølge en undersøkelse hvor tusen mennesker ble spurt, men bare 36 prosent sa at de ville vurdert det selv.

Den franske legeforeningen, Conseil national de l‘Ordre des médecins, er imot å ekspedere mennesker ut av denne verden.

«Imperiøst» ovenfra og ned-styre

Siden han ble valgt i 2017 er Macron blitt anklaget for et «imperiøst» ovenfra og ned-styre og det er blitt hevdet at denne lederstilen har bidratt til å utløse gule vester-protestene i 2018–2019.

Dette har Macron ønsket å gjøre noe ved. Da han ble valgt for annen periode ifjor, lovet han å gjennomføre en «bred nasjonal konsultasjon» på en rekke områder, men kritikere hevder han bare tar imot råd som bekrefter de standpunkter han allerede har. 

Han har for eksempel ignorert resultatene av en tidligere idédugnad om klimaendringer og de siste ukene har han utløst et enormt offentlig sinne over pensjonsreformen han tvang igjennom ved dekret.

Seiglivede tradisjonelle verdier

I den franske nasjonalforsamling er det ulike holdninger til å bruke helsevesenet til å drepe folk. Erfaringer fra foregangsnasjoner på området viser at avhumaniseringen av menneskeverdet kan gå langsommere i befolkningen enn hva progressive lovgivere kunne ønske seg. 

Nederland ble 1. april 2002 første land i verden til å fjerne straff for aktiv og assistert avlivning av medmennesker med «uutholdelige lidelser uten utsikter til bedring». Et eksempel derfra viser at selv små glipp fra helsepersonell fremdeles kan vekke harme i befolkningen.  

«Kaffedødsfallet» 

Det som i avlivningskritiske konservative medier blir referert til som «kaffedødsfallet» handler om en nederlandsk kvinne som ved sine fulle fem hadde bedt om å bli avlivet om hun skulle utvikle demens. Da hun senere fikk den glidende diagnosen demens var hun ikke dement nok til passivt å la seg aktivt avlive. 

Hun var tilstedeværende nok til å forstå i hvilken hensikt den kvinnelige dødslegen var kommet. Hun viste tydelig anger, ble urolig og gjorde motstand over sitt tidligere samtykke da hun så sprøyta. 

«De beste intensjoner»

Med «de beste intensjoner» puttet legen beroligende midler i kaffen hennes, men det var ikke tilstrekkelig, kvinnen kjempet imot og dødslegen måtte få dem som sto henne aller nærmest – familien som var møtt opp for å overvære den vakre seansen – til å holde henne nede mens hun ekspederte den antatt demente inn i saligheten.

«Skråplaneffekten» i Trudeaus Canada

Motstanderne mot å bruke helsepersonell til å ta livet av mennesker, viser også til det de omtaler som «skråplaneffekten» i Trudeaus Canada.

I løpet av bare fire år gikk Canada fra å godkjenne «eutanasi» i «eksepsjonelle tilfeller» til eutanasi som et normalt, nesten rutinemessig alternativ til naturlig død – og vi kunne tilføye – et alternativ til en kronglete livssituasjon inkludert hjemløshet, fattigdom og handicap – noe de i media reklamerer for og almindeliggjør. 

Eksemplene derfra inkluderer blant andre 61 år gamle Alan Nichols som led av hørselstap og depresjon og for det ble avlivet av den canadiske stat i 2019.

Organhandelen som følger av avlivningene har også vist seg å være en kjærkommen inntektskilde for sykehusnæringen.

Trudeaus Canada: Avlivning av mennesker er god butikk for sykehusene

Avlivning av artige spedbarn

Justin Trudeau har kjempet for å kunne avlive stadig større deler av befolkningen og det er nu kommet forslag om også å kunne avlive spedbarn som ikke oppfyller alle kriterier for hva et vanlig menneske er, men Trudeau møter motstand fra konservative krefter som anser omsorg og behandling som et etisk sett bedre alternativ enn å drepe folk. 

De mest sårbare er i faresonen – om vi skal tro Angelina Ireland i kanadiske pro-life Delta Hospice Society: 

– Fattige, hjemløse, funksjonshemmede, psykisk plagede, mindreårige, veteraner, uvaksinerte står for tur for menneskeofring på ‘progressivismens’ alter. 

Handicappede føler seg utsatt

Femti ideelle handicap- og fattigdomsbekjempende nonprofit-organisasjoner har bedt Canadas justisminister stoppe frislippet av avlivning av de overflødige.

Direktøren for Canadian Institute for Inclusion and Citizenship ved University of British Columbia, sier at landets eutanasilover «sannsynligvis er den største eksistensielle trussel mot funksjonshemmede siden nazistenes program i Tyskland på 1930-tallet».

I Tyskland hvor de fremdeles sliter med etiske forbehold efter historisk å ha strukket strikken i lengste laget, gis dødshjelp bare til vaksinerte mennesker.

Tyskland tilbyr døds­hjelp bare til vaksinerte

Mat for konspirasjonsteoretikerne

Konspirasjonsteoretikere har allerede konstruert en større sammenheng mellom på den ene side Macrons omstridte pensjonsreform, covid, WEF og depopulasjon – og på den annen side muligheten for å avlaste statskassen og på en makaber måte for en stakket stund holde liv i det franske trygdevesen.

 

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.