President Emmanuel Macron vedtok pensjonsreformen ved å utnytte en myndighet han er gitt i forfatningen til å sette parlamentet til side og styre ved dekret.

Macron valgte torsdag å proklamere sin pensjonsreform ved å aktivere artikkel 49.3 i grunnloven. Slik kunne han vedta pensjonsreformen uten å skjele til demokratiske prosedyrer i nasjonalforsamlingen.

Sto overfor nederlag i nasjonalforsamlingen 

Macron som ellers har lav terskel for å ta ordet demokrati i sin munn, tok beslutningen etter å ha blitt informert om at han ikke ville oppnå det nødvendige flertall i nasjonalforsamlingen til å få pensjonsreformen vedtatt. 

– Man kan ikke leke med landets fremtid, skal han ha ifølge The Guardian ha sagt.

Sang Marseillaisen

Å ta i bruk konstitusjonelle fullmakter og å tvinge igjennom vedtak ved dekret, er sjelden kost innenfor parlamentariske systemer i fredstid, men vi har også sett det i Trudeaus Canada. Parlamentsmedlemmer reiste seg og sang Marseillaisen for å hindre statsminister Élisabeth Bornes proklamasjon av dekretet.

– Det er en total fiasko for regjeringen, kommenterte Marine Le Pen og la til at Borne burde trekke seg.

Målinger viser at to tredjedeler av det franske folk er motstandere av endringene.

Aldrende befolkning

Endringen i det franske pensjonssystemet blir av Macron rettferdiggjort av et potensielt underskudd på rundt 15 milliarder euro i 2032 eller opptil åtte prosent av BNP, på grunn av en aldrende befolkning. 

Macrons mottrekk er å øke minstepensjonsalderen fra 62 til 64 år samt øke bidragstiden fra 42 til 43 år. Det betyr at den som gikk ut i arbeid før fylte 17 år, fremdeles kan ha opparbeidet 43 års innbetaling av trygdeavgift som 60-åring. Kvinner kan innregne fødselspermisjon(er) i bidragstiden.

Diktatorisk tradisjon 

Bernie’s tweet:

– Macron går imot sitt eget parlament og sitt eget folk ved å utløse artikkel 49.3 i tradisjonen fra alle diktatorer. I siste ende vil folket velge liberté:

– Etter at Macron påberopte seg artikkel 49.3 som gir regjeringen mulighet for å opprette diktatur, sang parlamentet nasjonalsangen. 3-2-1 opptøyer…:

– NU – protester, sammenstøt i Frankrike etter at Macron har tvunget pensjonsreformen igjennom og unngått parlamentet:

Ikke alt er som seg hør og bør i Frankrike, pensjonsreform eller ikke:

Trudeau eskalerer konflikten – aktiverer unntakslover

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok eller som ebok!

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.