Da Thilo Sarrazin i 2010 utgav boken «Deutschland schafft sich ab» (Tyskland avskaffer seg selv), der han problematiserte den muslimske masseinnvandringen, ble verket den mest solgte sakprosautgivelsen i Tyskland etter andre verdenskrig.

Forfatteren hadde tidligere vært styremedlem i Tysklands sentralbank og finanssenator i Berlin, og det gjorde naturligvis at ordene hans fikk stor vekt. Det var ikke til hinder for at boken resulterte i noen formidable drittpakker mot Sarrazin, som etter hvert ble eksludert fra Tysklands sosialdemokratiske parti (SPD) for angivelig «rasistiske» uttalelser.

Sarrazin, som i tiden etterpå har utgitt flere andre bøker, har imidlertid stått oppreist gjennom hele stormen, og tidligere i denne uken var han gjest hos programverten Silke Schröder på TV Berlin. Hun ville vite om Sarrazin mener at tiden har gitt ham rett.

Silke Schröder: Det er nå 13 år siden du skrev «Deutschland schafft sich ab», og vi har igjen, eller er fremdeles midt i, en helt fundamental migrasjonskrise – dels forårsaket av Ukraina-krigen, som du nettopp nevnte, men selvfølgelig også mer innvandring og den stadige utsettelsen av migrasjonspakten siden 2015. Mener du at prognosene dine er bekreftet, og hvordan tror du politikken vil posisjonere seg i forhold til dette temaets realiteter?

Thilo Sarrazin: Ja, det er… Jeg vil si at ordet er alt for svakt. Hvis du har lest «Deutschland schafft sich ab», så vil du se at – det er det jeg mener – at mine lave prognoser på den tiden, som førte til en offentlig skandale, viste seg å være ekstremt forsiktige. Jeg fremskrev nemlig bare fødselsratene til migrantene som allerede bodde hos oss. På den måten viste jeg at hele befolkningen skifter, og jeg regnet med en fremtidig innvandring fra Afrika og Midtøsten på 100.000 i året.

Nå er imidlertid det årlige antallet innvandrere fra Afrika og Midtøsten snarere 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, avhengig av hvilket år. Det betyr alt jeg hadde beskrevet, i dag skjer i et langt hurtigere tempo enn jeg antok den gangen. Du kan også se det hvis du for eksempel ser hvor raskt sammensetningen av skoleklassene i Berlin har endret seg. I bydeler som Neukölln og Kreuzberg er tyskerne, eller barna av tysk avstamning av tysk opprinnelse, nå en liten minoritet i alle lavere årstrinn i skolen.

Jeg sier ikke at det er bra eller dårlig, men det er allerede et faktum at vi i flere og flere områder i Tyskland til slutt får etniske majoriteter av migranter og deres etterkommere fra Midtøsten og Afrika. Hva enten du synes det er bra eller dårlig, er det et faktum.

Denne situasjonen fortsetter bare, og ingenting i tysk politikk peker i noen annen retning, mener Sarrazin, som ikke anser unionspartiene CDU/CSU som noen reell opposisjon til Tyskland regjering.

Schröders intervju med Sarrazin er av nesten en times varighet, og kan beskues her.

 

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!  Du kan også kjøpe e-boken her.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.