Tabuet omkring problemene med integrering av muslimer i Tyskland ser ut til å være i ferd med å brytes, for i løpet av få måneder har tre prominente figurer i tysk samfunnsliv vist seg forbausende frittalende i spørsmålet.

Først ut var delstaten Berlins tidligere finansminister Thilo Sarrazin, som i sin nye bestselgende bok Deutschland schafft sich ab (Tyskland avskaffer seg selv) advarer mot at tyskerne er i ferd med å bli fremmede i sitt eget land, og langt på vei identifiserer årsaken med islam ved å si at den som vil høre muezzinens rop kan bestille en reise. Enkelte bemerkninger om genetiske forskjeller mellom folkegrupper var trolig medvirkende til en verbal oppstand som tvang Sarrazin til å fratre vervet han få måneder i forveien var blitt utnevnt til som styremedlem i Bundesbank.

For noen dager siden uttalte delstaten Bayerns ministerpresident Horst Seehofer – som også er leder for den kristelig-sosiale unionen CSU, det bayerske søsterpartiet til statsminister Angela Merkels kristelig-demokratiske union CDU – til det ukentlige nyhetsmagasinet Focus at tyrkere og arabere har større vanskeligheter med å integrere seg i den tyske kulturen, og at mer innvandring fra andre kulturområder således burde unngås, et utspill som også ble sterkt kritisert, først og fremst blant muslimer og venstreorienterte, men også blant partifeller.

Og i går gikk delstaten Hessens ministerpresident Volker Bouffier (CDU) ut med støtte til Seehofer i et høyst lesverdig intervju med Frankfurter Allgemeine Zeitung, oversatt til dansk av Snaphanen. Han sier at han ikke ønsker masseinnvandring, og han avviser at integrasjonsvillighet er et spørsmål om utdannelse, da integrasjonens verste motstandere finnes i den akademiske verden. Videre fremholder han at Tysklands dominerende kultur med skille mellom politikk og religion adskiller seg fullstendig fra islam, som etter hans oppfatning må klare å forenes med den sekulære staten for at integrasjon skal bli mulig. Bouffier tar også klart avstand fra ideen om at den demografiske utviklingen krever innvandring, ettersom det å erstatte manglende barnefødsler med innvandring ville kreve en million innvandrere hvert år. Han mener dette ville få samfunnet til å gå i oppløsnig, og kaller ideen absurd.

Det hører med til historien at statsminister Merkel også gikk langt i å forsvare Seehofer ved å fremheve at hans utspill først og fremst hadde med arbeidsmarkedet å gjøre, hvilket forøvrig også var noe av Sarrazins poeng, da han fremholdt at Tysklands moderne kunnskapsøkonomi ikke hadde behov for lavt utdannet arbeidskraft, slik tilfellet ofte er for arabere og tyrkere, som utgjør mesteparten av landets innvandrere fra andre kulturer.