Twitter Files deler Amerika: Det er de som tar informasjonen til seg, og det er de som ikke vil se på den. De første blir stadig flere fordi Twitter Files forklarer hva som har skjedd, f.eks. Demokraten Adam Schiffs rolle som leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus. Schiff har brukt sin posisjon så destruktivt at han bør utvises fra Kongressen, skriver den pensjonerte kongressrepresentanten Ron Paul.

Twitter Files er bevis. Det er Schiffs egne meldinger til Twitter om hvem de bør stoppe munnen på. I stedet for å beskytte First Amendment, viser Schiff åpen forakt for den. Norske journalister lurer på om man kan stole på Twitter Files. De stoler kanskje mer på Schiff?

Schiff har løyet systematisk. Han satt i lukkede møter om Russiagate, hvor vitnene forklarte at de ikke hadde sett bevis for samarbeid mellom Trump og russerne, men gikk ut til pressen og sa det motsatte. Schiff har aldri beklaget.

Han spilte en sentral rolle under oppløpet til den første riksrettssaken om telefonsamtalen mellom Trump og Zelenskyj. Schiff sa at varsleren kom til å stå frem. Det var Eric Ciaramella som arbeidet som muldvarp mot Trump innen hans egen administrasjon.

Don Trump jr outer varsleren Eric Ciaramella

Schiff jobbet med Ciaramella og andre i sikkerhetsapparatet for å felle Trump. Da det begynte å brenne under føttene til Ciaramella, beskyttet Schiff ham. Ciaramella sto aldri frem.

Dette er obstruksjon og undergraving av republikken innenfra.

Twitter Files viser at Schiff aktivt ba Twitter sensurere folk han definerte som motstandere. Han fortjener ikke å sitte i Kongressen, mener Ron Paul.

Da Devin Nunes fikk nøstet opp sammensvergelsen mot Trump kjent som the Steele Dossier, og FBIs bruk av det, satte Schiff i gang en kampanje for å sverte dem som ba om at the Nunes memo ble offentliggjort og sa det var russiske dataangrep. Han presset Twitter til å si at det var russere, mens det i virkeligheten var patriotiske amerikanere som ville ha sannheten.

With each new release of the “Twitter Files” we learn more and more about the deep corruption in Washington. We sensed during Covid that something was really wrong – for example the bizarre denial of natural immunity. But thanks to Elon Musk’s decision to open the books, our worst fears have been proven true. Each new release seems to show something even more criminal inside America’s rotten ruling class.

In the latest release, thanks to the excellent reporting of independent journalist Matt Taibbi, we see outgoing Chair of the House Intelligence Committee, Rep. Adam Schiff (D-CA), continuously pressuring Twitter to validate his fantasies of “Russian bots” manipulating US politics.

The short version of what Taibbi reported comes from around the time then-Chairman of the House Intelligence Committee Rep. Devin Nunes (R-CA) was about to release his Committee’s findings about the FBI misuse of the FISA Court to spy on the Trump presidential campaign. The FBI, it turns out, relied exclusively on the widely-discredited “Steele Dossier” – paid by the Hillary Clinton campaign – as justification to spy on the Trump campaign.

When pressure grew to release the Nunes findings, Twitter exploded with users demanding that Congress “release the memo.” That’s where then-ranking Member Schiff and his staff began relentlessly pressuring Twitter to show that the accounts demanding the release of the memo were actually Russian agents, out to help their supposed favorite, Donald Trump.

Med hver ny utgivelse av «Twitter-filene» lærer vi mer og mer om den dype korrupsjonen i Washington. Vi ante under Covid at noe virkelig var galt – for eksempel den bisarre fornektelsen av naturlig immunitet. Men takket være Elon Musks beslutning om å åpne bøkene, har vår verste frykt vist seg å være sann. Hver ny utgivelse ser ut til å vise noe enda mer kriminelt i USAs råtne herskende klasse.

I den siste utgivelsen, takket være den utmerkede rapporteringen fra den uavhengige journalisten Matt Taibbi, ser vi avtroppende leder av House Intelligence Committee, representant Adam Schiff (D-CA), som kontinuerlig presser Twitter for å validere fantasiene hans om «russiske roboter» som manipulerer USA politikk.

Kortversjonen av det Taibbi rapporterte kommer fra den tiden daværende leder av House Intelligence Committee Rep. Devin Nunes (R-CA) var i ferd med å frigi komiteens funn om FBIs misbruk av FISA-domstolen for å spionere på Trumps presidentvalgkampanje. Det viserr seg at FBI stolte utelukkende på det mye miskrediterte «Steele-dossieret» – betalt av Hillary Clinton-kampanjen – som begrunnelse for å spionere på Trump-kampanjen.

Da presset økte for å frigi Nunes-funnene, eksploderte Twitter med brukere som krevde at Kongressen skulle «frigi notatet». Det var der det daværende medlem Schiff og hans stab begynte å presse Twitter for å vise at kontoene som krevde utgivelsen av notatet, faktisk var russiske agenter, for å hjelpe deres antatte favoritt, Donald Trump.

En studie fra New York University som nylig ble kjent, viser at hysteriet om russiske «bots» som påvirket 2016-valget til Trumps fordel, savner faktuelt grunnlag.

A new study of Russia-based Twitter posts by New York University researchers buries the liberal canard that Russian bots played any significant role in swinging the 2016 election for Donald Trump.

https://jacobin.com/2023/01/hillary-clinton-russian-bots-2016-presidential-election-trump

 

Ron Paul Suggests Adam Schiff Should Be Expelled From Congress

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.