James Comey på vei til et intervju i Irish Film Institute i Dublin 22. juni 2018. Comey utstråler selvsikkerhet, men er tatt i løgn så mange ganger at det synes. Han har fått et bistert drag rundt munnen og er i forsvar. Det passer ham dårlig. Han er vant til å være pågående, offensiv. Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters/Scanpix

Spesialdomstolen FISA, som godkjente overvåkingen av Trump-kampanjen fire ganger, har utnevnt en svoren Trump-fiende til å påse forbedringer. Det er som å sette bukken til å passe havresekken.

Advokat David Kris har vært av dem som heiet på Russland-etterforskningen og var sikker på at det bare var et spørsmål om tid før presidenten dinglet. Fra å ha vært skeptisk til overvåking, ble Kris en ivrig tilhenger av overvåking og kontroll

The Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) has stunned court-watchers by selecting David Kris – a former Obama administration lawyer who has appeared on «The Rachel Maddow Show» and written extensively in support of the FBI’s surveillance practices on the left-wing blog Lawfare – to oversee the FBI’s implementation of reforms in the wake of a damning Department of Justice Inspector general report last year.

Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) har lamslått observatører av domstolene ved å velge David Kris – en tidligere advokat fra Obama-administrasjonen som har dukket opp på «The Rachel Maddow Show» og skrevet mye til støtte for FBIs overvåkningspraksis på den venstreorienterte bloggen Lawfare – å føre tilsyn med FBIs gjennomføring av reformer i kjølvannet av en fordømmende rapport fra generalinspektøren i Justisdepartementet i fjor.

Republikaneren Devin Nunes trodde nesten ikke sine egne ører. Utnevnelsen virker helt innesnødd. Kris har gått god for overvåkingen av Trump, hvilke forutsetninger har han for å se hvor det sviktet?

The development on Friday, first reported by independent journalist Mike Cernovich, has roiled Republicans who have demanded accountability at the FBI. House Intelligence Commitee ranking member Devin Nunes, R-Calif., told The Daily Caller that Kris’ appointment was «shocking» and «inexplicable.»

Utviklingen på fredag, først rapportert av den uavhengige journalisten Mike Cernovich, har opprørt  republikanere som har krevd ansvarlighet ved FBI. Republikanernes ledende medlem i Etterretnings-komiteen i Representantenes hus, Devin Nunes, R-Calif, sa til The Daily Caller at  ‘utnevnelsen av Kris var «sjokkerende» og «uforklarlig.»

«It’s hard to imagine a worse person the FISC could have chosen outside [James] Comey, [Andy] McCabe, or [Adam] Schiff,” Nunes said. Speaking to Fox News contributor Sara Carter, Nunes added: “It’s a ridiculous choice. The FBI lied to the FISC, and to help make sure that doesn’t happen again, the FISC chose an FBI apologist who denied and defended those lies. The FISC is setting its own credibility on fire.”

«Det er vanskelig å forestille seg en dårligere person som FISC kunne ha valgt utenfor [James] Comey, [Andy] McCabe, eller [Adam] Schiff,» sa Nunes. I et intervju med Fox News-bidragsyter Sara Carter, la han til: «Det er et latterlig valg. FBI løy for FISC, og for å sikre at det ikke skjer igjen valgte FISC en FBI-apologet som nektet på og forsvarte disse løgnene. FISC setter sin egen troverdighet i brann.»

I mars 2018 utarbeidet Nunes’ team et memo som skisserte hvordan overvåkingen/spioneringen og provokasjonen mot Trump hadde foregått. For det ble han nærmest slaktet av folk som Kris.

«Of all the people in the swamp … this is the guy that you come up with?» Nunes asked. «The guy that was accusing me of federal crimes? The guy that was defending the dirty cops at the FBI? … The court must be trying to abolish itself. There is long-term damage.»

«Av alle menneskene i sumpen … er det fyren du kommer på med?» spurte Nunes. «Fyren som anklaget meg for føderale forbrytelser? Fyren som forsvarte de skitne folkene i FBI? … Retten må prøve å avskaffe seg selv. Dette er en langvarig skade.»

Etterhvert som avsløringene kom «inn» om den politiske overvåkingen av Trump, var det tydelig at det i toppen av FBI, justis, CIA og en rekke andre etater satt folk som aktivt motarbeidet Trump. Opinionen begynte å lukte svidd. I denne situasjonen var det Trumps fiender økte volumet og ordbruken. En av dem var Kris.

Trump var ikke sen om å tvitre om utnevnelsen.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1216429943925723139?s=20

Utnevnelsen gir Trump vann på mølla. Speaker of the House, Nancy Pelosi, sa før helgen at hun er klar til å oversende riksrettstiltalen til Senatet. Der står Trumps juridiske team klar til å innkalle vitner på rekke og rad: Hunter Biden, Adam Schiff og hans varsler og en rekke andre som de mener har løyet over en lav sko.

Kris tilhører gruppen som svarte på avsløringene om politisk overvåking og manipulasjon av valget, med å anklage folk som Devin Nunes eller journalister som Sean Hannity for det samme: Det var de som var uredelige og farlige.

Kris argued on Lawfare in March 2018 that Nunes had «tried to deceive the American people in precisely the same way that it falsely accused the FBI of deceiving the FISA Court.»

Additionally, Kris claimed that «had the FBI done in its FISA applications what Nunes did in his memo, heads would have rolled on Pennsylvania Avenue.» He asserted, “It’s disturbing that Page met that legal standard and that there was probable cause to conclude he was a Russian agent.»

«The Nunes memo was dishonest,» Kris charged. «And if it is allowed to stand, we risk significant collateral damage to essential elements of our democracy.»

Kris argumenterte på Lawfare i mars 2018 for at Nunes hadde «forsøkt å lure det amerikanske folket på nøyaktig samme måte som han i notatet uriktig anklaget FBI for å lure FISA-domstolen.»

I tillegg hevdet Kris at «hadde FBI gjort i sine FISA-applikasjoner det Nunes gjorde i sitt notat, ville hoder ha rullet på Pennsylvania Avenue.» Han hevdet: «Det er urovekkende at Page gikk god for  den juridiske standarden og at det var sannsynlig grunn til å konkludere at han var en russisk agent.»

«Nunes-notatet var uærlig,» argumenterte Kris. «Og hvis det får lov til å stå, risikerer vi signifikante skader på viktige elementer i demokratiet vårt.»

Horowitz ga Nunes rett

Men Horowitz-rapporten ga Nunes rett. Alt Nunes har sagt om manipulasjon, politisk overvåking og juks, ble bekreftet.

Men anti-Trump-mediene og Demokratene tar ikke det til seg. De kjører videre som før. Rachel Maddow i MSNBC ignorerte at Mueller-rapporten ikke fant bevis på collusion, og snakker som om demokratene har en god case mot Trump.

Maddow sier at søknaden om å overvåke Trump-medarbeideren Carter Page var solid og underbygd, når FBI selv innrømmer at den var søppel.

Forfalsket bevis

Generalinspektøren for FBI og justisdepartementet, Michael Horowitz, beskrev hvordan FBI-advokat Kevin Clinesmith endret en epost om Carter Page. FBI hadde spurt CIA om det var slik at Page hadde jobbet for dem. Svaret som kom var bekreftende. Det ville satt punktum for forsøkene på å koble Page til russerne. Hva gjorde Clinesmith? Han endret eposten slik at den sa det motsatte! Dermed kunne FBI levere søknaden om å overvåke Carter Page som en mulig russisk agent. FBI visste nå at han ikke var det, men de lot som for å kunne dekke hele Trumps entourage.

Det var den samme Clinesmith som etter valgsjokket 8. november 2016 skrev: «VIVA La Resistance!»

Forkjøpsangrep

Anti-Trump-mediene blander løgn og sannhet, helt uten skrupler, rett og slett for å forvirre opinionen. Hvis en story er en blanding av sannhet og løgn, hvordan skal folk vite forskjellen?

Rett før Horowitz-rapporten kom ut, skrev New York Times at Horowitz hadde funnet bevis for at en FBI-advokat hadde endret bevis som frikjente Carter Page til det motsatte. – Men, skrev New York Times, han jobbet på et lavt nivå.

Dette var løgn, Clinesmith overtok på et tidspunkt det juridiske ansvaret for kontraetterretningen mot Trump.

Tidligere FBI-sjef James Comey bruker samme taktikk. Horowitz-rapporten var ikke flatterende for ham. Da han ble spurt hvordan det var mulig at slike ting kunne foregå under hans ledelse, svarte han:

–Du jobber i en organisasjon med 60.000 ansatte. Dette foregikk på et nivå seks og du er på nivå ett. Det er umulig å fange opp alt.

Dette var selvsagt en frekk løgn. Operasjonen mot Trump ble ledet fra toppen. Selv ikke i FBI er det dagligdags å drive en kontraetterretning mot presidenten.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂