Helt siden Biden tiltrådte har han slått dørene til USA vidåpne, fjernet regler som skulle regulere trafikken. Biden er verdens største menneskesmugler. Det skjer i forståelse med kartellene som kontrollerer grensen. Når Arizona setter opp containere for å tette hull i grensen, går Biden til sak mot Arizona for å få dem fjernet.

Den eneste lovlige hindringen grensemyndighetene hadde, var Title 42, som ga mulighet for å sende illegale tilbake av hensyn til covid-bestemmelser. Ca. 30 prosent blir sendt tilbake. 70 prosent får bli.

Det er lenge siden Biden-regimet forsøkte å oppheve Title 42. De vil ha fri flyt ved grensen. Men grensedelstatene vil ikke det. De er oversvømmet av mennesker, og situasjonen er ute av kontroll. De har derfor gått rettens vei for å få medhold i at Title 42 opprettholdes.

Med et flertall på fem mot fire vedtok høyesterett nylig at Title 42 blir opprettholdt inntil videre. Men det er ikke mulig å forstå situasjonen ut fra medienes dekning. De fremstiller det som om USA under Biden fortsatt har en grensepolitikk som begrenser tilstrømningen.

5,5 millioner illegale har strømmet over grensen siden Biden systematisk demonterte alle restriksjoner. De spres rundt i USA med fly og buss. Alle delstater er blitt grenseområder.

Men det er umulig for publikum å fatte omfanget av denne invasjonen. Mediene fortegner den systematisk og fremstiller det som om det fortsatt er de illegale som utsettes for begrensninger og kontroll.

Det er amerikanerne det er synd på, liksom det er synd på europeere som får sine land forvandlet til grenseløse territorier.

No border-politikken har vunnet frem, og mediene brukes til å knekke befolkningens vilje og motstandskraft.

Jan-Morten Bjørnebakk hadde onsdag en artikkel om USAs høyesteretts beslutning. Den er løgn på løgn. Bildet som tegnes, har ingenting med virkeligheten å gjøre.

Joe Bidens plan om å lette på de strenge restriksjonene Donald Trump innførte på grensen til Mexico under covid-19-epidemien, er foreløpig stanset av høyesterett.

Siden de såkalte Title 42-restriksjonene ble satt i verk i mars 2020, er mer en 2,5 millioner migranter nektet retten til å søke asyl i USA, ifølge amerikanske medier.

Med begrunnelse i å hindre sykdomsspredning får ikke asylsøkere lov å møte opp på grensestasjoner for å søke om opphold. Vel vitende om at de ikke får presentert sin sak, kryper migrantene gjennom velkjente hull i gjerder eller andre kjente smutthull for å ta seg ulovlig inn i USA.

Når grensen er passert, melder migrantene seg for de underfinansierte amerikanske grensepatruljene. Migrantene blir deretter tatt med til mottakssentre mens grensemyndighetene vurderer om asylsøknaden skal behandles. (NTB)

Biden-regimet har systematisk underfinansiert grensepatruljene. Det har vært 14 selvmord blant dem det siste året. De er maktesløse overfor strømmen av illegale. Bare i november kom det inn 230.000. El Paso er forvandlet til en migrantleir. Folk bor på gata.

I den nylig vedtatte superpakken på 1700 milliarder dollar er det 450 millioner dollar til sikring av grensene i Midtøsten og Afrika, men ingenting til sikring av USAs grense. Derimot er det enorme beløp til å bygge ut mottakskapasiteten på amerikansk side. Det er reist svære telt i Texas for å ta imot strømmen av mennesker. USA skal oversvømmes.

Biden-administrasjonen ville oppheve de strenge og folkerettsstridige restriksjonene i Title 42 fra 21. desember i år. Men restriksjonene fortsetter også inn i 2023. USAs høyesterett har stanset opphevingen av restriksjonene mens domstolen vurderer en anke fra flere republikanske stater som vil videreføre Title 42.

De republikanske statene hevder at åpningen vil føre til en flom av nye migranter som det vil kreve store ressurser å håndtere. De hevder også at Biden-administrasjonen mangler en politikk for å håndtere flere migranter.

Biden-administrasjonen sier den har satt inn flere ressurser for å forberede opphevelsen av Title 42. Tiltakene inkluderer flere tjenestemenn, mer overvåking og bedre sikring av grensestasjonene. (NTB)

Situasjonen ved grensen har vært kaotisk siden Biden åpnet grensen. Å underslå dette er det samme som å føre publikum bak lyset. Folk skal ikke forstå at USA er i ferd med å bli løpt over ende av sin egen president. En lignende situasjon har USA aldri opplevd. Den som styrer den føderale skuta, gjør alt for å kjøre den i senk.

Hvorfor? For å forvandle USA til en ettpartistat. Millioner av illegale vil bli lojale velgere for Demokratene. Alle skal få stemme, og mediene fremstiller det som diskriminerende å kreve legitimasjon for å stemme.

Folk flykter nå fra blå demokratiske stater til røde republikanske. Men det hjelper ikke hvis Biden-regimet kan pøse på med illegale som i fremtiden vil vippe resultatet i alle delstater.

Selv Demokratiske politikere langs grensen protesterer. Men Biden-regimet bryr seg ikke. Biden har ikke vært ved grensen. Den ansvarlige statsråden, Alejandro Mayorkas, svarer konsekvent at situasjonen er under kontroll.

De som kunne stanset galskapen, er Kongressen. Men et Republikansk mindretall stemte nylig for superpakken som finansierer invasjonen. Corporate America ønsker billig arbeidskraft velkommen.

Hispanics og svarte arbeidere er de som føler virkningen av importen av billig arbeidskraft. Lønningene synker. Det har de allerede gjort under Biden. Lønningene har falt i sammenhengende 20 måneder.

Ingenting av dette får europeerne vite. Hvorfor ikke? Fordi de som styrer Europa, har de samme planer for oss som Biden-regimet har for USA. Og mediene er deres lydige redskap.

Ta en titt på reportasjene fra grensen og spør deg selv om det du ser, har noe som helst å gjøre med det NTB rapporterer.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.