En føderal dommer har inntil videre stanset opphevelsen av Title 42, og har beordret føderale myndigheter å følge opp, siden en opphevelse av Title 42 trolig vil være et brudd på føderal lov.

På en måte kan dette hjelpe Biden, siden dette gjør det enklere å ha en viss kontroll på den massive mengden illegale migranter som strømmer over grensen i sør.

Men dette er også en seier for Bidens motstandere, siden Biden sto hardt på for å avskaffe Title 42, som gir immigrasjonsmyndighetene anledning til å returnere illegale migranter av hensyn til «public health». Document har tidligere skrevet om at enkelte fryktet at en slik avgjørelse kunne føre til opp mot 30.000 illegale migranter om dagen, altså nesten 11 millioner i året.

Frykter at Biden vil slippe inn 30.000 migranter daglig

Men siden Biden holder grensene på vidt gap, så er tilstrømningen av migranter på over 2 millioner siste år, og dette er med en fungerende Title 42. En av årsakene er at stadig flere får unntak fra regelen, i april alene ga innenriksminister Mayorkas hele 137.000 migranter et slikt fritak.

Mayorkas planned to stop enforcing the barrier on Monday, May 23. But the judge’s decision does not bar Mayorkas from exempting many migrants from the Title 42 barrier.

Men pro-amerikanske aktivister er allikevel fornøyde med avgjørelsen. Dan Stein, president av The Federation for American Immigration Reform, sier i en uttalelse:

– The Biden administration has consciously created an unprecedented surge of illegal migration with Title 42 serving as the last constraint on its plan to completely abandon enforcement of our border.

Kevin McCarthy (R) er minoritetsleder i Representantenes hus, og han er også fornøyd med dommerens avgjørelse.

Aktivister som kjemper for tilnærmet ubegrenset immigrasjon, beskriver derimot avgjørelsen som «rasistisk», og gir som vanlig Trump skylden.

– More than 1.8 million migrants have been denied entry into the U.S. under the policy, forcing many back to the dangerous conditions they were escaping, sier Isabel Vinent, direktør i Florida Immigrant Coalition.

– Title 42 was never about public health, but rather a racist cruel double standard put in place by the Trump administration.

NTB omtaler saken slik:

(R)epublikanske guvernører i over 20 delstater gikk rettens vei for å kreve at ordren fortsatt må gjelde. Fredag utstedte den føderale dommeren Robert Summerhays et pålegg som gir guvernørene medhold.

– Domstolen finner at delstatenes saksøkere har oppfylt alle kravene til midlertidig forlengelse, står det i kjennelsen fra Summerhays.

Ordren som Trump innførte, går under navnet «Title 42». Ordren medfører at alle som tar seg inn i USA uten visum, selv når hensikten er å søke asyl, i praksis blir stanset.

Biden-regimet sier de vil anke Summerhays’ beslutning. Title 42 skulle etter planen avskaffes 23. mai.

Judge Orders Biden to Keep Title 42 Barrier 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.