Mens NRK lager tåredryppende reportasjer om flyktningstrømmen til USA, utstedte regjeringsadvokaten i Texas, Ken Paxton, en pressemelding om den katastrofale bølgen av ulovlig immigrasjon orkestrert av Biden-administrasjonen.

NRKs versjon setter søkelys på migranten med fargerike bilder som viser menneskenes utfordringer og lidelser ved grensen, og i typisk stil fokuseres det på barna.

Hvor er barna, hvor er kvinnene, hvorfor bare menn? spør Graham Allen. (Norge anno 2015?)

Korrespondent Lars Os og journalist Marthe Knutsen blir vist rundt inne på flyktningmottaket av Aracely Martin fra Opportunity of Hope. Den tidligere tv-reporteren har sammen med ektemannen valgt å hjelpe migranter som kommer inn til El Paso.

Aracely Martin er nok en heltinne i NRKs øyne, men kan like godt være del av et stort nettverk av ikke-statlige organisasjoner (NGO-er), hvorav mange presenterer seg som veldedige eller religiøst tilknyttede ideelle organisasjoner, men som bruker mesteparten av pengene og tiden sin på å hjelpe illegale immigranter med å bosette seg i USA.

NGO-er involvert i menneskesmugling

Frivillige organisasjoner i USA mottar private donasjoner, men en god del av pengene deres kommer fra amerikanske skattebetalere – og myndighetene skjuler dermed den sanne kostnaden av grensekrisen bak «veldedighetsorganisasjoner», skriver New York Post.

Document skrev i april om Floridas delstatsadvokat, som krever at Kongressen etterforsker Biden-administrasjonens – og NGO’ers – påståtte involvering i menneskesmugling av mindreårige i Florida.


Amerikanske skattebetalere bør ikke tvinges til å betale for masseflytting av illegale innvandrere bare for å oppfylle den radikale venstresidens fantasi om åpne grenser, skrev Mark Morgan og Mike Howell i en kommentar i New York Post.

Begge jobber i Heritage Foundation, og under en etterforskning av NGO-er fant de ut at mange av disse frivillige organisasjonene var det siste leddet i en enorm, transnasjonal menneskesmuglingsoperasjon.

I den ene enden lover kartellene at de som betaler dem for å komme til grensen, skal kunne dra hvor de vil i USA. I den andre enden gjør de frivillige organisasjonene dette til en realitet. Naturligvis muliggjør og oppmuntrer dette bare til mer ulovlig innvandring, skriver de.

I desember ba Texas-guvernør Abbott om en undersøkelse av rollen til frivillige organisasjoner i å hjelpe ulovlige grensepasseringer til Texas.

NRK-aktivistene er som eliten på Martha’s Vineyard

NRK bryr seg ikke om baksiden av den katastrofale grensekrisen Biden har forårsaket. Etter endt arbeidsdag kan korrespondentene dra tilbake til sine komfortable omgivelser i boblen de lever i, og det er ikke dere problem om USA går til helvete fortere enn du kan si Let’s Go Brandon.

Faktisk er NRK aktivistene litt som «ikke i min bakgård» Martha’s Vineyard. Eliten forlanger at resten av Amerika skal ta regningen for den enorme katastrofen, men så snart 50 migranter ankommer deres lekeplass, er tonen en helt annen.

Terrorister, narkotikahandlere og voldelige kriminelle

I pressemeldingen skrev regjeringsadvokat Paxton at Biden-regimets innsats for å maksimere ulovlig immigrasjon til USA vil ødelegge Texas. Når Title 42 utløp 11. mai og nok en bølge av uovervåkede migranter kom inn i landet vårt, vil kostnadene, kriminaliteten og omveltningene i delstaten bli enorme.

Enhver amerikaner burde være sjokkert over den brutale virkeligheten i Bidens immigrasjonsagenda, som tillater monstrøse gjengmedlemmer, terrorister, menneskesmuglere, narkotikahandlere og voldelige kriminelle å komme inn i USA, og viser at presidenten er villig til å ofre amerikanske liv for sin agenda, åpne grenser:

–  The brutal reality of Biden’s immigration agenda should shock the conscience of every American. His policies allow monstrous gang members, terrorists, human traffickers, drug dealers, and violent criminals into our country and demonstrate that the President is willing to sacrifice American lives for his open-borders agenda.

Alle delstatene lider under Bidens grensepolitikk, og hele landet sliter allerede med enorme sosiale problemer, men det vil ikke NRK-aktivistene rapportere om. Guvernør Kevin Stitt i Oklahoma sier:


Til og med noen Demokrater er brutale i kritikken mot Biden, trass i at de selv har støttet Sanctuary Cities og liberale immigrasjonslover, som borgermester Eric Adams. New York er ødelagt av Bidens politikk, sa han i april.

Fuck off, we’re full. Don’t let them in!

Videre er våre offentlige tjenester som skoler, sykehus og rettshåndhevelse overbelastet, med uholdbare kostnader ettersom milliarder av dollar brukes på å støtte ulovlige immigranter som bor i Texas, skriver Paxton:

– Furthermore, our public services, including overburdened schools, hospitals, and law enforcement, are saddled by the federal government with unsustainable costs as billions of dollars are spent supporting illegal aliens residing in Texas.

Aldri i vår historie har en president jobbet så åpenlyst mot nasjonens interesser og sikkerheten til våre innbyggere. Title 42 utløp 11. mai, men Biden har nektet å gjennomføre den suksessfulle «Forbli i Mexico»-politikken eller andre fornuftige metoder for å avskrekke ulovlig innvandring. I stedet har han innført og fortsatt destruktiv politikk med full forventning om at kaoset vil forverres.

– Never in our history has a president worked so flagrantly against the interests of our nation and the safety of our citizens. Title 42 is set to expire on May 11, yet Biden has refused to implement the proven ‘Remain in Mexico’ policy or other sensible methods of deterring illegal immigration.

– Instead, he has introduced and continued destructive policies with the full expectation that the chaos will worsen.


Noe av Bidens destruktive politikk inkluderer følgende:

Prøveløslatelses-program som forhåndsgodkjenner at et stort antall migranter kan komme inn i landet. Paxton skriver at dette er ulovlig.

Et direktiv som befalte US Customs and Immigration Enforcemnet (ICE) å beskytte kriminelle fra deportasjon.

Utenlandske behandlingsfasiliteter for å fremskynde «asylsøkere» til å fly direkte til USA.

Samarbeid med frivillige organisasjoner om å veilede illegale immigranter til grensen.

Tilbud om flybilletter og andre tjenester til migranter betalt av skattebetalere mens våre egne borgere sliter økonomisk.

Medvirkning til menneskehandel av mindreårige tvunget inn i farlige jobber.

Svarte mennesker i Chicago blør på gatene!

En av de største skadene ved Bidens grensekrise er effekten den har på svarte amerikanere. Det er ikke noe nytt at de er den glemte gruppen når det gjelder illegal innvandring, men med Bidens fokus på raseforskjeller er det påfallende hvordan dette enorme problemet ignoreres.

For en uke siden ble det kjent at det skulle huses migranter ved den gamle South Shore High School i sørlige Chicago. Det svarte samfunnet protesterte, og Natasha Dunn sier det best i videoen fra Fox news.

– Det er et slag i ansiktet at vi som borgere i USA ikke har ressursene og støtten, men dere kommer til å bringe mennesker hit som ikke er borgere i samfunnet vårt og som vil bruke våre bygninger, som vi betaler skatt for – og som dere tok fra oss. Det er helt uakseptabelt. Vi er i en humanitær krise akkurat nå. Svarte mennesker i Chicago blør på gatene!

NRK ville aldri fortelle historien til de svarte på sørsiden av Chicago. Statskanalen gjør ikke noe annet enn å preke om raseforskjeller og systematisk rasisme i USA. De vil heller ikke fortelle om de enorme samfunnsproblemene Bidens grensepolitikk forårsaker, som vil ha ugjenkallelige katastrofale følger for nasjonen.

Aktivistene i statskanalen bryr seg ikke. De er som eliten på Martha’s Vineyard.


Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir»!  Du kan også kjøpe den som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.