Det spanske NGO-skipet «Open Arms» på havnen i Palermo i oktober 2019. Foto: Matthias Süßen / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons.

Matteo Salvinis sedvane for å blokkere NGO-skip på vei til Italia med migranter mens han var innenriksminister (2018–19), har fått en rekke rettslige etterspill som ennå ikke har medført noen fellende dom.

En av sakene mot ham pågår fremdeles ved domstolen i Palermo, der Salvini er tiltalt for frihetsberøvelse og maktmisbruk, fordi han i august 2019 i mer enn to uker forhindret det spanske NGO-skipet «Open Arms» fra å legge til kai i Italia med migranter ombord.

I løpet av prosessen er det fremkommet et dokument som har skapt større oppmerksomhet enn selve saken, som de færreste tror vil medføre alvorlige konsekvenser for Salvini, og opplysningene i dokumentet vedrører bevegelsene til nettopp «Open Arms» rett før konfrontasjonen med Italias regjering.

Den 1. august 2019 patruljerte den italienske marinens ubåt «Venuti» i Libyas søk- og redningssone i internasjonalt farvann i Middelhavet, ikke langt fra stedet 78 nautiske mil utenfor kysten av Libya der «Open Arms» samtidig kom 147 migranter til unnsetning – de samme migrantene som Salvini senere skulle nekte å gå i land i Italia.

Mannskapet på «Venuti» observerte at den libyske kystvakten hadde stanset to gummibåter med migranter mens «Open Arms» befant seg i nærheten. Plutselig endret det spanske NGO-skipet kurs og begav seg i retning av en tredje migrantbåt som den noe senere nådde frem til.

Denne tredje migrantbåten befant seg på en avstand der «Open Arms» hverken kunne se den med det blotte øye eller med radar. Ikke desto mindre navigerte NGO-skipet nøyaktig i retning av migrantbåten, som var forholdsvis robust og ikke i vanskeligheter. Hvordan hadde mannskapet på «Open Arms» fått kunnskaper om migrantbåtens posisjon? Og hvorfor rykket de ut til en båt som ikke var i havsnød?

Svaret kan være å finne i radiokommunikasjon mellom «Open Arms» og en uidentifisert person ikke veldig langt unna, som den italienske ubåten fanget opp deler av. En nærliggende hypotese er at den uidentifiserte personen var en menneskesmugler som kommuniserte migrantbåtens posisjon til NGO-skipet.

De italienske militære dokumenterte sine oppdagelser med to lydopptak, 16 fotografier og 27 videoopptak, skriver Il Messaggero. Materialet dannet grunnlaget for et dokument utarbeidet av overkommandoen i Roma, som deretter ble sendt til sivile og militære påtalemyndigheter i den italienske hovedstaden, samt til de sivile påtalemyndighetene i sju provinser på Sicilia, inkludert den i Palermo.

Det er Matteo Salvinis forsvarer Giulia Bongiorno som har skaffet til veie det militære dokumentet, som etter hennes oppfatning er relevant for saken.

Tidligere forsvarsminister Elisabetta Trenta er vitne i saken, og fredag fortalte hun til retten at hun ikke hadde fått kjennskap til den militære etterretningen om «Open Arms». Og det hadde tilsynelatende heller ikke resten av den daværende italienske regjeringen.

Utviklingen i saken mot Salvini reiser dermed spørsmål om hvorfor det ble lagt lokk på etterretning om migrasjon som opplagt var relevant for regjeringens arbeid, og om dette kan få saken til å fremstå i et nytt lys.

Salvini selv sier at det ville være svært alvorlig hvis noen unndro relevante dokumenter fra statens organer. Det kan oppfattes som en antydning om at arbeidet hans som innenriksminister ble motarbeidet av en dypstat.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.

 

Kjøp «Sammenstøt mellom sivilisasjoner?» her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.