VG-journalist Kari Aarstad Aase ser ut til å mene at bondeopprøret i Nederland er skapt av høyrepopulisme, vaksineskepsis og Tucker Carlson.

Kari Aarstad Aase skriver om bondeopprøret i Nederland. Hun mener at de nederlandske bøndene først ble et fenomen da det ble tatt opp av Tucker Carlson.

Da de ble oppdaget av Fox News-programleder Tucker Carlson, tok det helt av, skriver Aarstad Aasa (som Document har omtalt tidligere).

Opprøret startet som kjent med at den nederlandske regjeringen i slutten av juni påla bøndene å halvere nitrogenutslippene sine innen 2030. Til pass for de som har gjort Nederland til en versting, skriver Aarstad Aase.

Og nettopp det imponerende intensive landbruket på så lite areal, er roten til ondet: Utstrakt bruk av kunstgjødsel, nesten 3 millioner kuer og kalver, nær 50 millioner høner og 11 millioner griser har gjort landet til en versting i utslipp av ammoniakk og nitrogen fra dyr og gjødsel.

Det sier seg selv, at hvis man produserer mye landbruksvarer og mye kjøtt, så blir det mer utslipp enn hvis vi lar være å produsere mat. Det er dog på sin plass å minne VGs journalist om at mennesker trenger mat for å overleve.

I flere tiår har myndighetene visst at de måtte gjøre noe, men ikke anstrengt seg nevneverdig. Nå er de tvunget av EU og en dom fra 2019 til å handle raskt.

Tvunget av EU? Har EU nå makt til å nekte et land å produsere mat? Dette skriver Aarstad Aase uten å reflektere over utsagnet.

Miljøvernere mener det er på høy tid, at både myndigheter og bønder kan takke seg selv, og at det uansett er bra om vi spiser mindre kjøtt.

Vel, jeg mener det er på høy tid at klimaaktivister får seg en utdannelse og en skikkelig jobb, og slutter å fortelle alle andre hvordan de skal leve sine liv.

Klimaprofetene er notorisk elendige til å spå, og de har aldri noen forslag til løsninger som faktisk er bærekraftige. Det går i vegansk mat, insekter og naturødeleggende vindkraft. Vi skal sykle og droppe biffen, og helst ikke få barn.

Aarstad Aase innrømmer at tiltakene vil ramme de små hardest.

En del av de største, mest industrielle gårdene vil kanskje ha råd til omleggingene som kreves, mange av de mindre vil gå konkurs.

Eiendomsretten er forkastet. Uten varsel kan altså våre myndigheter rasere familieøkonomien og livsverket til tusenvis av bønder, fordi klima, eller fordi EU krever det.

Uten eiendomsretten er demokratiet forvist til historiebøkene.

Men så kom Tucker Carlson inn i bildet, og da tok det visstnok helt av. For Tucker hadde invitert Eva Vlaardingerbroek, «en kjent medieprofil fra høyresiden i Nederland».

Hun mener myndighetene har en skjult agenda, og bare skyver klimaforklaringen foran seg.

Og slik ble bøndenes opprør mot klimautslippskravet til et eventyr om innvandrere som skulle overta landet deres, og til en historie om vanlige folks opprør mot eliten.

Vlaardingerbroek mener at det egentlig ikke handler om nitrogen, men om at myndighetene i Nederland trenger bøndenes eiendommer for å bygge boliger til innvandrerne som strømmer inn til Nederland.

Siden har et sammensurium av vaksinemotstandere og ytre høyre fløy i Canada og Australia også hevet seg på variasjoner av denne historiefortellingen, og nederlandske bønder er nærmest blitt en maskot i kampen.

Se, der fikk hun brukt begrepet sammensurium også! Ekstrapoeng for godhetsposering er hermed overlevert.

For øvrig skrev Document om bondeopprøret i Nederland allerede 11. juni, nesten en måned før Tucker Carlson kom på banen.

Nederland er verdens 2. største mateksportør, vil likevel kutte nitrogen drastisk

Mener Aarstad Aase at kun vaksinemotstandere og høyrevridde konspirasjonsteoretikere er interessert i at verden har nok mat? Vel, i så fall sier dette mest om alle de som ikke faller inn under disse karakteristikkene.

Ingen av dem snakker om at et stort antall gårder i Nederland drives og eies av en drøy håndfull gigantiske jordbruksselskaper som har store økonomiske interesser i at ting blir som de er. Nederland eksporterte landbruksprodukter for godt over 90 milliarder euro i 2019.

Hva er poenget egentlig? Hun skrev jo for noen minutter siden selv at det er de små bøndene som vil rammes hardest. Dette vil føre til mer konsentrasjon, ikke mindre.

Og ja, Nederland er en stor eksportør av mat, nettopp fordi de er ekstremt effektive jordbrukere. Nettopp derfor er kravet om reduksjon av nitrogen, det vil si mindre kunstgjødsel, så ødeleggende.

Særlig i en situasjon hvor grønt hysteri allerede truer med å skape en sultkatastrofe i verden, noe som forsterkes av krigen i Ukraina.

Men det er ikke bare ekstreme bloggere og talspersoner for obskure grupper som har sin egen versjon av den nederlandske bondeprotesten.

Det var da enda godt. Det er ikke bare ekstremister og «obskure grupper» som bryr seg om mat og slikt. Så henviser Aarstad Aase for syns skyld til en såkalt seriøs aktør som også er kritisk til myndighetene i Nederland.

Det dreier seg om Ralph Schoellhammer, forsker i økonomi og politikk ved Webster universitetet i Wien.

Schoellhammer mener folket støtter bøndene, og at det er hårreisende at et land som er en så viktig matprodusent, kan velge klimahensyn fremfor å bøte på matmangel og stigende matvarepriser.

Det er altså mange som ikke tror på verken vaksiner og klimaendringer, men som ellers er sterke i trua.

Som politikere pleier å si når de ikke har løsningen på et problem: Det må gå an å ha to tanker i hodet på en gang.

Man kan fint tro på klimaendringer, men mislike klimatiltak som koster skjorta og helt åpenbart ikke har noen som helst effekt på klimaet. Som f.eks. elektrifisering av sokkelen.

Det er mulig å bekymre seg over klimaet i år 2100, uten at man av den grunn aksepterer at vi må gå uten mat i 80 år. Det er liksom ikke så viktig å «redde klimaet» hvis alle er døde.

Det er for øvrig helt mulig å være tilhenger av vaksiner, så lenge de virker, er testet skikkelig ut og faktisk forhindrer smitte og sykdom. Vaksinen mot Covid-19 er egentlig ikke en vaksine, og oppfyller ingen av de kravene man vanligvis stiller til en vaksine.

Dessuten kan man fortsatt mene at vaksiner skal være frivillig, og at vaksinetvang, koronapass og nedstengninger er uhørte inngrep i personlig frihet.

Deretter går Aarstad Aase over i ren moralpreken.

Det er lett å være enig i mål fra klimakonferanser om temperaturgrenser og isbreer som må slutte å smelte.

Men dette føles litt abstrakt, mener Aarstad Aase. Vel: Det er abstrakt. Klimaspådommene er bygd på matematiske modeller, og resultatene man får ut avhenger av hvilke tall man putter inn.

Klimamodellene og spådommene har også en nesten notorisk evne til å bomme, noe det finnes utallige eksempler på. Al Gore lovte jo at polene skulle være isfrie i år 2000, blant annet.

Folk må kjøre mindre bil, men ikke jeg. Noen andre får spise mindre kjøtt, fly sjeldnere, senke temperaturen i stua. Jeg har alltid en god grunn til å la være.

Mange av oss er faktisk i stand til å ikke bry oss om naboen kjører bil eller sykler, hvor ofte han flyr eller om hvilken innetemperatur han foretrekker.

Normale folk skuler ikke bort på naboen og tenker: Griller han nå igjen, det klimasvinet?

Det er faktisk bare klimamafiaen som ønsker å bestemme hvordan andre lever sine liv.

Det er lettere å tenke at det sikkert finnes andre forklaringer på klimaendringer en oss mennesker – enn meg.

Det stemmer, siden det ikke hjelper det minste hva vi gjør i Norge, så lenge Kina og India bygger ut enorme mengder kull, mens befolkningsveksten er på rundt 80 millioner mennesker i året, og er sterkest i Afrika.

Motvillig innrømmer Aarstad Aase at vi kanskje må ha kjøtt og grønnsaker. Men samtidig antyder hun at vi samtidig burde reflektere over den luftforurensningen og algeveksten koteletten på grillen fører til.

Og hvor vanskelig er det egentlig å komme opp med løsninger som er gode både for bøndene, matproduksjonen, klima og landets økonomi.

Ganske vanskelig, vil jeg tro. Det er sikkert derfor de ikke har gjort det.

Tror Aarstad Aase at vi ledes av de smarteste folka, som selvsagt alltid finner de best mulige løsningene? Sannheten er vel omtrent det motsatte: Vi ledes av skruller.

Vi ledes av folk som enten er onde, eller dumme, eller korrupte. Hvis ikke hadde de kommet med andre forslag til løsninger enn å avskaffe eiendomsretten og legge ned matproduksjonen i en situasjon hvor verden står overfor en potensiell matvarekrise.

De hadde heller ikke innført medisinsk tyranni og rasert europeisk økonomi ved å innføre nedstengninger uten påviselig positiv effekt på overdødelighet.

De hadde kanskje ikke avskaffet demokratiet med et pennestrøk, for å oppnå et mulig temperaturmål i år 2100?

De hadde kanskje ikke funnet på begrepet «klimakrise», som ikke brukes i klimabibelen, altså rapporten til FNs klimapanel IPCC?

Klimalobbyen har klare antidemokratiske trekk. Her et eksempel, et utdrag fra et innlegg hos Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteri (jeg har rettet opp de verste skrivefeilene):

Jeg begynner å seriøst falle mer og mer mot ideen om at klimaskeptikere, og folk som snakker om sola, naturlig variasjon, og at det er deilig med litt varme somre må interneres i fangeleire, og hindres fra å blande seg inn i det arbeidet som menneskeheten er nødt til å gå i gang med.

Dette handler ikke lenger om å «tolerere andres meninger». Det handler om å overleve som art. Og da må det ekstreme virkemidler til. I det minste bør de fratas stemmeretten.

Aarstad Aase er som journalister flest fullstendig forført av den gjeldende politiske agenda. Det gir nok godhetspoeng i de elitene hun selv omtaler og omgås. Men særlig klokt er det ikke.

Bondeopprør mot eliten

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.