Nitrogen er livsnødvendig for alt som produseres i jorda. Men den nederlandske regjering vil kutte utslippene drastisk, selv om Nederland eksporterte mat var 105 milliarder euro i fjor. Det skjer selv om verden er truet av matkrise. Statsråden innrømmer at planen er radikal, men nødvendig.
– Vi innser at dette vil ha en enorm innvirkning på bøndene, sier statsminister Mark Rutte.

Rutte sier at de ikke har noe valg, dvs at målene må oppfylles med drastiske tiltak. Norge befinner seg i samme situasjon. Men kan det være at målene er urealistiske?

I over 130 områder skal utslippene reduseres med rundt 70 prosent, kunngjorde regjeringen fredag. Flere av dem ligger i nærheten av naturreservater og vernet mark.

Innen 2030 skal utslippene reduseres med 50 prosent på landsbasis.

Men for å nå målet, vil mange gårder bli nødt til å redusere antall husdyr eller stenge helt. (NTB)

I Sovjetunionen var målene for femårsplanen viktigere enn menneskene. Slik later det til å være med miljømålene. Nitrogen er livsviktig for produksjon av mat. Uten nitrogen synker avkastningen drastisk. Massesult blir resultatet.
Det advares nå mot sult også i Europa. Er det det man styrer mot?
Statsråden innrømmer at tiltakene er radikale, men sier de er nødvendige. Det lyder skremmende.

Ifølge myndighetene er jordbruket ansvarlig for rundt 45 prosent av nitrogenutslippene. De må ned dersom Nederland skal nå sine klimamål innen 2030, mener regjeringen.

– Det ultimate målet er ei levende landsbygd med en sunn natur, sier Christianne van der Wal, minister med ansvar for natur og nitrogensaker.

Hun kaller overgangen for «radikal, men nødvendig». (NTB)

Dette er ekstrem tale. Vil bøndene få støtte fra resten av befolkningen?

Bondeorganisasjoner har allerede varslet store protestaksjoner senere i juni. Men flere bønder tok traktoren inn til Haag for å demonstrere allerede fredag kveld. En gruppe parkerte i gata der van der Haal bor, og ministeren gikk ut for å snakke med dem, melder kringkasteren NOS. (NTB)

Domstoler
Landbruket er for Nederland hva olje og gass er for Norge. Også her er det voksende press for en slutt på leting etter nye felt. Hvis domstolene velger miljøorganisasjonenes side kan det bli vanskelig for regjeringen å stå imot.

Regjeringen er tidligere blitt beordret av en domstol til å drastisk kutte i nitrogenutslippene for å beskytte naturen. Som et resultat av det, er store byggeprosjekter allerede stanset flere steder fordi de vil føre til økte utslipp.

Nederland har noen av de største klimautslippene i Europa, og storfedrift får skylden for mye av nitrogenutslippene. Det lille landet med 17,5 millioner mennesker er tett befolket av mennesker og dyr: Nesten fire millioner kveg, 12 millioner griser og 100 millioner kyllinger. (NTB)

Er matvareproduksjon skadelig? Man synes å glemme at den holder liv i folk.

Nederland er også verdens nest største eksportør av landbruksvarer, etter USA.

Jordbruket står for 16 prosent av landets klimautslipp – spesielt fra husdyrgjødsel og kunstgjødsel.

Landets tolv provinser er nå bedt om å komme med forslag innen neste år til hvordan de skal kutte utslippene fra husdyr, byggebransjen og samferdsel. (NTB)

Angriper

Det skal brukes enorme summer på det som i virkeligheten er en avvikling av landbruket. Det finnes ikke noe alternativ til nitrogen.

Regjeringen har satt av 24,3 milliarder euro for å gjennomføre planen. Det omfatter økonomisk støtte til bøndene, og planen er også å kjøpe opp gårdsbruk, skriver nyhetsbyrået DPA.

Mange frykter at de vil miste gårdene sine.

– Alt gjøres for å jage bønder fra Nederland så raskt som mulig, sier Bart Kamp i bondeorganisasjonen Agractie til NOS. (NTB)

Historien viser at klimatiltakene er anti-sivilisatoriske. Hvis planen realiseres vil det bli hungersnød.

Kjøp «Et varslet energisjokk» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.