I forbindelse med strømkrisen er det stadig flere som sier at det må bli slutt på det som kalles «luksusforbruk» av strøm, og at billig strøm ikke er en menneskerettighet. Samtidig blir det hevdet at det er rettferdig og i tråd med økonomisk teori at også Europa får tilgang til vår strømproduksjon. De synes å glemme at vår strømproduksjon er din og min eiendom, at den økte prisen er å regne som en skattlegging av forbrukerne.

Tenk dere følgende situasjon: EU krever at innbyggere i Italia, Spania, Hellas m.fl. skal betale skatt for sitt forbruk av sola, og at de ikke må ha et luksusforbruk av sola som skinner så altfor ofte på de kanter. Se også for dere at EU i tillegg vil at de bedriftene som ligger i land med mye sol og varme, og som produserer varer der klimaet er en viktig innsatsfaktor, må skattlegges slik at fordelen de har overfor land i Nord-Europa, blir utlignet.

Det er ingen grunn til å tro at innbyggerne sør i Europa ville godtatt en slik politikk.

Så tenker du kanskje at sol ikke er det samme som strøm. Men strøm er et direkte resultat av vårt klima, uten regn ville vi ikke hatt den kraftproduksjonen vi har i dag. På samme måte som klimaet rundt Middelhavet gjør det mulig for innbyggerne å leve med mindre forbruk av strøm enn oss.

Det er som om vi har glemt at store deler av vår kraftproduksjon er et resultat av det dårlige været på Vestlandet, på samme måte som levemåten ved Middelhavet er et resultat av det gode været der. Det er regnet og topografien som gjør at vi kan produsere strøm. Det varme vannet som kommer ut av dusjen din, er det regnet som faller i hodet på deg en sur høstdag. Den varme dusjen eller det gode varme badet kan ses på som en «kompensasjon» for kalde og våte dager. På den måten har ligningen til nå gått opp. Vi har fått billig strøm, mens de lenger sør har hatt sol og varme.

Dagens kraftproduksjon er et resultat av våre forfedres slit. Det er deres innsats for å temme fossene som gjør at vi har klart å etablere en kraftkrevende industri og dermed gitt levebrød til tusener av mennesker. Vi temmet ikke fossene for å eksportere strømmen til utlandet, vi gjorde det for å gi innbyggerne i Norge et bedre liv. Kraftproduksjonen er folkets eiendom, noe vannfallrettighetsloven bekrefter når den sier at vannkraften tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten.

Det brukes ulike argumenter for å forsvare dagens strømregime, som et ønske om grønt skifte, være et batteri for Europa eller troen på likevekt i et europeisk strømmarked, men de er i realiteten alle irrelevante i møte med norsk lov.

For det første tilhører kraftproduksjonen allmennheten. Men det Stortinget har gjort, er å omdanne vår eiendom til et lukrativt skatteobjekt. Mange har bare strøm som energikilde, og vi må alle bruke store mengder strøm for å kunne leve normalt her i nord. Men denne skatteøkningen har ikke blitt drøftet og vedtatt av Stortinget, som er den bevilgende makt, og velgerne har aldri blitt spurt hva de mener om en slik økning i skattebyrden, en økning som rammer alle, uansett husholdningens inntekt.

Det er et grunnleggende krav i alle demokratier at nasjonalforsamlingen er den bevilgende makt. Det som har skjedd i vårt tilfelle, er at Stortinget via sin lovgivende makt har økt skattebyrden dramatisk, en skatteøkning som har aldri fått den nødvendige oppmerksomheten folket har krav på. Stortinget har aldri eksplisitt vedtatt at staten kan inndra de beløpene det her er snakk om fra folket.

For det andre kan heller ikke våre politikere argumentere med at de ikke kunne forutse de negative konsekvensene av sine vedtak om å gjøre vår kraftproduksjon tilgjengelig for Europa. Prisøkningen må uansett bli sett på som en skattlegging som skal drøftes og vedtas av den bevilgende makt.

Klima og topografi gjør det ikke til en menneskerett med billig strøm, men å påstå at det er riktig overfor resten av Europa at vi alle skal ha samme pris på strøm, eller kalle et høyt forbruk for luksus, det er like tåpelig som å si at innbyggerne sør i Europa bør skattlegges for å sitte ute og nyte sola. Slik situasjonen er blitt, får vi ikke bare dårlig vær, vi må i tillegg betale ekstra for strømmen dette været produserer. Dét er ikke bare et simpelt tyveri, det er også brudd på folkets konstitusjonelle rettigheter.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.