FrPs Jon Helgheim. Foto: Terje Pedersen / NTB

Jon Helgheim (FrP) vil at «voksne griper inn» i klimapolitikken og advarer mot «uansvarlighet, grønn populisme og ekstremisme». Det minner om en krigserklæring mot hele klimasaken.

Mange har savnet et FrP som står opp mot «klimapartienes» ferd mot det såkalte grønne skiftet.

Her kan det se ut til å være endringer på gang. I den senere tid har både nestleder Ketil Solvik-Olsen og den tidligere profilerte stortingsrepresentant Jon Helgheim i gjentatte Facebook-poster vært sterkt kritiske til de rådende klimadoktriner. (Jon Helgheim går nå inn i stilling som sekretariatsleder i FrP.)

I et nytt innlegg trapper Helgheim opp tonen i sine utspill mot klimapolitikken enda et par hakk. Det er temmelig kraftfulle uttrykk han bruker i sine karakteristikker av klimaaktivistene.

Han skriver:

Den viktigste politiske oppgaven i årene som kommer, blir å stanse den farlige og menneskefiendtlige klimapolitikken. Ødeleggelsene er allerede store, og det finnes reell fare for at radikaliserte klimaaktivister vil destabilisere både markeder og samfunn.

Ifølge Helgheim kan den politikken som nå føres, ha svært alvorlige konsekvenser:

Dårlig energipolitikk er svært ofte kilden til alvorlige konflikter mellom nasjoner. Kraftmangelen og de ekstreme strømprisene vi nå ser, kommer utelukkende av at radikaliserte klimaaktivister har fått gjennomslag.

Han sparer ikke på kruttet:

Jeg har gjennom min relativt korte tid i politikken sett helt utrolige utslag av det hodeløse grønne skiftet.

Helgheim går videre til å anklage klimaorienterte partier og politikere for å ha sluttet å oppføre seg rasjonelt:

Politikere og partier som normalt sett ville regnet på konsekvenser og sørget for å være helt sikre på at helheten i politikken skal gå opp, har kastet seg ut i en uansvarlighet og grønn populisme for å tekkes ekstremister med null politisk gangsyn.

Jon Helgheim frykter at de problemer man har sett til nå, bare er begynnelsen, dersom man ikke får stanset den uansvarlige ferden mot «det grønne skiftet»:

Om du synes ting har blitt dyrt nå, så tro meg, det kommer til å bli mye verre! Hjemme-alene-festen har vart lenge nok, nå må noen voksne gripe inn, avslutter Jon Helgheim.

For noen vil dette være nye toner fra partiet. Mens FrP satt i Solberg-regjeringen, var man mer eller mindre med på den temmelig «grønne» klimapolitikken denne administrasjonen sto for. Det kom få klare FrP-protester mot de mange klimapåfunn som ble iverksatt av Solbergs mannskap, påfunn som innebærer betydelige problemer og kostnader for befolkning og næringsliv.

Det gjenstår å se i hvilken grad disse nye signalene vil resultere i konkrete, konfronterende, klimakritiske forslag i Stortinget.

Mange vil mene at både Stortinget og samfunnet for øvrig kan trenge en mer nyansert og reell klimadebatt der det stilles kritiske spørsmål ved hele det konseptet som har vært rådende de senere år.

Les også:    

Ikke så viktig lenger: Klima og «grønt skifte» feid vekk av strømpriser og pandemi

 

Er det noen du synes kan fortjene en liten ekstrapresang denne julen? 

 

Les deg opp på klimasaken du også: 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.