Siv Jensen under partilederdebatten på Arendalsuka den 13. august 2020. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix.

Ungdomspartiene er ikke lett å ta seriøst, og det de holder på med, er normalt ikke verdt oppmerksomhet. Men dette årets landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) viser seg å være et unntak, riktignok takket være lederen for moderpartiet.

Det er tilsynelatende ingen andre enn TV 2 som har funnet det verdt å rapportere om noe som egentlig er svært betydningsfullt politisk: Under en tale til FpU-landsmøtet sist lørdag sluttet Frp-leder Siv Jensen seg til det som er blitt en politisk konsensus i klimapolitikken.

Under en tale på FpUs landsmøte lørdag brukte Siv Jensen store deler av tiden på å snakke om klima og miljø.

Hun fremhevet også de yngres engasjement:

– Spesielt mange yngre mennesker har nå et engasjement som er grunnleggende positivt. For de globale utslippene, de må ned.

Må de nå egentlig det? kan man spørre seg. Hverken USA, Kina, India, Russland, Brasil eller afrikanske land ser ut til å dele den oppfatningen, som i hovedsak finner støtte hos den politiske klassen i Vest-Europa og i såkalte internasjonale institusjoner.

Men i Norge er det vel så viktig politisk at betydelige deler av Fremskrittspartiets egne politikere, medlemmer og velgere ikke liker at Jensen er havnet fullstendig på klimakjøret.

Det er særlig i Oslo Frp at dissenterne fra klimakonsensusen har latt høre fra seg:

Fylkesleder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, er en av dem. Om Siv Jensens tale i dag sier han:

– Det er kanskje litt prematurt å gå ut med en aksept om at det klimaendringene er menneskeskapt, når vi skal diskutere dette på landsmøtet og under arbeidet partiprogram.

Når TV 2 konfronterer Frp-lederen med dette, later Jensen som om partiet ikke opplever den splittelsen som er synlig for alle med øyne i hodet:

– Men du har tydelige stemmer i partiet ditt som mener noe helt annet om klima og miljø enn det du sier her i dag. Er det to fløyer i partiet ditt?

– Nei, det er det ikke. Det er en helt ærlig sak å ønske å fremme forslag til behandling på partiets landsmøte. Men det er landsmøte som til en hver tid vedtar den politikken som Frp skal følge.

Er Frp-grunnfjellet tilfreds med en leder som knapt er til å skille fra Erna Solberg? Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix.

Jensen markerer avstand til venstresiden i klimapolitikken, men aksepterer det grunnleggende premisset om at vi blir stekt hvis ikke CO2-utslippene går ned, og lyder ellers som et ekko av Erna Solberg:

– Venstresidens politikk handler utelukkende om å innføre nasjonale tiltak som ikke tar hensyn til at klimautfordringene er et globalt problem, som dermed krever globale løsninger.

Jensen er altså helt ukritisk til klimasaken. Under hennes ledelse må Frp forventes å fungere som et rent støtteparti for Erna Solbergs Høyre, som fra regjeringsposisjon har til hensikt å bruke bøttevis med penger i et forsøk på å gjennomføre det utopiske «grønne skiftet».

Hvordan har en Frp-leder som flagger at hun er fullblods globalist, egentlig tenkt å holde på velgerne? I henhold til en fersk meningsmåling har partiet nå under ti prosents oppslutning.

For faktum er at det i klimasaken ikke lenger er noe vesentlig som skiller Jensen fra ikke bare statsministeren, men også Miljøpartiet de Grønne (MdG): Vi har en klimakrise, og menneskeheten kan påvirke klimaet gunstig ved å redusere CO2-utslipp, lyder hele politikkens, men ikke hele befolkningens, ortodoksi.

Særlig blant Frp-folk er det mange som ikke kjøper den der. Og det blir i lengden ikke lett for Jensen å late som om det ikke finnes en dyp kløft internt i partiet, og ikke bare på dette punktet.

Kent Andersens nye bok «Klima Antiklimaks» vil uunngåelig bli kastet inn som en brannfakkel i denne debatten.

 

Bestill Kent Andersens bok om klimasaken her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.