Røyk og damp stiger fra røykstakken til et kullkraftverk nær Ordos i det nordlige Kinas autonome region Indre Mongolia. Kinas forurensede luft er fremdeles i stor grad helsefarlig, og tjenestemenn vil ikke engang gjette når luften endelig når nivåer som kan betraktes som sunne. Kina fortsetter å bygge kullkraftverk, de åpnet nye slike med en kapasitet på til sammen 38,4 GW i 2020. Med 1058 aktive kullkraftverk (mai 2021) står Kina alene for halvparten av alle verdens kullkraftverk. Enda flere vil bli åpnet i 2021, men Kina blir altså ikke bundet av Paris-avtalen før i 2030. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB

Nå som korona-kaoset kanskje nærmer seg en slags kontroll, kan globalistene endelig restarte sitt enorme propagandamaskineri for å innføre «The Great Reset» av vestlige land med «sirkulærøkonomi» og FNs bærekraftmål, for å «omfordele» verdier fra vesten. Den påståtte «globale klimakrisen» er hovednøkkelen for å gjennomføre dette antidemokratiske kuppet, og derfor er det ikke overraskende at første lekkasje fra IPCCs grandiose bestillingsrapport viser at alt går til helvete hvis ikke globalist-eliten beholder makta.

IPCCs sjette hovedrapport skal først offentliggjøres neste år, men onsdag ble et utkast lekket til nyhetsbyrået AFP, og her er det ikke måte på mørke og fortvilelse. Den første hovedrapporten kom i 1990 og var noenlunde vitenskapelig orientert om samtiden. Siden da har rapportene blir mer og mer politiske, og tiltagende mer skråsikre på hvordan fremtiden vil arte seg – samtidig som gapet mellom spådommer og observerbare fakta blir større og større. I praksis har IPCCs fremskrivninger bommet fullstendig i 30 år.

Red.anm.: På IPCCs hjemmeside har de nå kommet med en presisering om at denne rapporten er konfidensiell, og at den ikke må republiseres:

Draft reports are provided to governments and reviewers as confidential working documents and must not be publicly distributed, quoted or cited. This is out of respect for the authors and to give them the time and space to finish writing before making the work public. (IPCC)

Denne sjette rapporten ligger altså an til å overse 30 år med falsifisering, til å bli enda mer skråsikker om fremtiden, og utkastet tyder på at den blir enda mer dystopisk: Her resirkuleres gamle skremsler som aldri har slått til, og igjen kan IPCC se inn i fremtiden med 97 % fremtids-vitenskapelig empirisk sikkerhet, noe som ellers bare er forbeholdt sigøyner-spåkoner med krystallkule og tarotkort.

Sult, død, varme, nød og elendighet i all evighet hvis ikke globalistene får beholde makta

Rapporten gir et vrengebilde av hvordan situasjonen er i dag, med påstander om havstigning, rask oppvarming og store endringer, noe som rett og slett ikke er sant. Og uten kostbare «klimatiltak» vil vi få en planet der global oppvarming vil skape sult, tørke og sykdom, som først vil ramme fattige land, men etter hvert vil også de mer velstående bli påvirket. I rapportutkastet heter det:

– Det verste gjenstår, og det kommer til å påvirke livet til våre barn og barnebarn i langt større grad enn våre egne.

Opptil 80 millioner flere mennesker enn i dag risikerer å bli rammet av sult før 2050. Hvordan det er mulig, gitt at økt CO2-innhold i atmosfæren, og stabilt varmt klima, har gitt 20 % bedre vekstvilkår for våre avlinger, som holder folk vekk fra sulten, gis det ingen forklaring på. Ingen fikk betalt for å forske på det.

Målet til klimahysterikerne er å få planeten vår kaldere, med mindre plantenæring i atmosfæren, noe som skal forbedre avlingene våre. I tillegg må det tas politisk korrekte valg, som å fremme plantebaserte dietter. Ifølge rapporten skal dette kunne begrense helsekonsekvensene, men hvordan det henger sammen med at asiater ønsker økt kjøttforbruk for å høyne sin livskvalitet og helse, blir forbigått i stillhet.

Ekspertene advarer også mot hvordan verdens mest sårbare mennesker vil bli påvirket, og Egypts syv bibelske plager vil komme i rask rekkefølge hvis du ikke betaler CO2-avgiftene og tillater utlendinger å bygge vindmøller med dine penger: Avlinger vil svikte, næringsverdien i viktige matvarer synker, og klimakrisen vil få selv inflasjonen til å øke! Vettuge mennesker klarer ikke lese dette utkastet uten å le.

Alarm! På vegne av ufattelig mange!! 

I rapporten anslås det også at det blir forstyrrelser i vannsyklusen, noe som vil innebære at mengden avlinger blir redusert i Afrika sør for Sahara. Dessuten kan opptil 40 prosent av områdene i India der det nå dyrkes ris, bli uegnet til dette. Viktige søyler kan kollapse. Alarm!!

– Grunnlaget for vår helse hviler på tre søyler: Maten vi spiser, tilgang til vann og husrom. Disse tre søylene er svært sårbare og i ferd med å bryte sammen, sier Maria Neira, direktør for folkehelsespørsmål knyttet til miljømessige og sosiale faktorer i Verdens helseorganisasjon, til AFP.

Samtidig som oppvarmingen vil påvirke tilgangen til viktige matvarer, vil næringsverdien synke, ifølge rapporten. Blant annet er proteininnholdet i ris, hvete, bygg og poteter ventet å falle med mellom 6 og 14 prosent, noe som betyr at nesten 150 millioner mennesker risikerer å pådra seg proteinmangel. Hvorfor bedre vekstvilkår med mer plantenæring i atmosfæren skaper et sånt fenomen, har ingen i mainstream media tenkt å spørre om.

Mer ekstremvær vil også føre til matsvikt oftere enn før, hevdes det, uten å ta hensyn til at de siste 30 årene har mengden ekstremvær, som tornadoer og orkaner, vist en synkende tendens.

Vesten har skylda, og derfor skal Vesten betale til hele verden 

Årsaken til disse alarmerende tegnene er riktignok altfor høy populasjon og populasjonsvekst i Afrika og Asia. Flere mennesker tar naturligvis mer plass og trenger mer mat, vann og energi. Men enkel matematikk slipper ikke inn i IPCC-rapportene, fordi det vil ødelegge det politiske budskapet:

Alt er Vestens feil, og derfor må Vesten gjøre bot og gi bort alle pengene og verdiene sine som «klimagjeld» til Afrika og Asia. Mafiaen som styrer Kina har naturligvis ikke noe imot det, og er derfor VELDIG opptatt av at vi oppfyller våre klimaforpliktelser og finansierer kvotehandel-svindelen mens de bygger kullkraftverk. Og rapporten har mer å by på:

Økt etterspørsel etter plantebasert biobrensel og planting av trær som skal fange opp CO2 vil føre til at matvareprisene vil kunne øke med så mye som en tredel innen 2050. Dette vil føre ytterligere 183 millioner mennesker i lavinntektsfamilier til randen av kronisk sult, anslår «ekspertene», og da må det være sant.

I Afrika og Asia innebærer det at 10 millioner flere barn vil lide av underernæring og hemmet vekst i midten av dette århundret. Da er det litt paradoksalt at globalistene insisterer på å fjerne fossil energi til fordel for nettopp plantebasert biobrensel, men å lete etter logikk i klimahysteriet, er som sagt en ørkenvandring. De sju plagene stopper imidlertid ikke der heller, ifølge IPCC:

Vannmangel og havstigning! 

I rapportutkastet anslås det at 80 prosent av dem som risikerer å sulte, kommer til å befinne seg i Afrika og Sørøst-Asia. Millioner av mennesker vil miste tilgangen til sikre vannforsyninger. Dette har man også påstått i tidligere rapporter, men nå har de gjort tallet enda større, for da ble det litt sannere.

Det hevdes at halvparten av verdens befolkning rammes av usikker tilgang til vann, noe som er en ganske drøy påstand, men denne rapporten spår at  problemet vil bli verre med klimaendringene. Antallet mennesker på jorden, eller regioner som forbruker vann, har naturligvis ingenting med dette å gjøre. Det er ikke sånn IPCC fungerer.

Sammen med konsekvensene for jordbruket og stigende havnivå vil derfor mellom 30 og 140 millioner mennesker angivelig bli internt fordrevet i Afrika, Sørøst-Asia og Latin-Amerika innen 2050. Dette er også en resirkulert advarsel som er bygget på absolutt ingenting annet enn evnen til å se inn i fremtiden, og til å overse det faktum at det har vært varmere før, og da blomstret menneskeheten som aldri før – i motsetning til under kuldeperioder.

4000 sider som gir all grunn til panikk, og det er «umoralsk å tvile»

Rapportutkastet er på friske 4000 sider, for jo flere sider det er, desto sannere blir som kjent vitenskapen. Problemet er naturligvis at de siste 30 årene har det ikke vært noen påviselige klimaendringer, og alle framskrivninger og modelleringer fra IPCC har slått feil. Dette vil ikke mainstream media skrive om. Men døds-insekter vil de sikkert skrive masse om:

Etter hvert som mygg og andre sykdomsbærende insekter sprer seg til stadig flere områder, vil også verdens befolkning bli mer utsatt for sykdommer som gulfeber, dengue-feber og zikaviruset. Risikoen for malaria og borreliose er også ventet å øke, og det samme gjelder for antall barn som kommer til å dø av diaré. Fremtidige helse-sjokk fremstår som uunngåelige på grunn av klimaendringer, står det å lese i dystopien som ufrivillig tipper over i det komiske. Det blir for drøyt, men det er mer!

Rapporten inneholder også advarsler om at hvis ikke CO2 koster over 2000 kroner pr. tonn i avgift, og alle kjøper seg ny elbil med skinnseter og AC, vil alle venstrehendte få kreft, monstergresshopper vil sverme, klimakjettere vil miste håret, byllepest bryte ut, zombier vil stå opp fra gravene, verdenshavene vil bli til gelé, monster-insekter vil spise din førstefødte, Nilen vil farges rød og solen vil slukne og gjøre det glovarmt overalt. «The end is nigh! Repent ye sinners!» Her er det bare å bruke fantasien.

Dommedagsprofetier er veien til makt

Siden tidenes morgen har det vært utrolig mye makt i å kunne spå fremtiden, og da ikke minst vær og klima, siden frykten for uår sitter i lillehjernen vår:  I 10.000 år har menneskeheten vært avhengig av at avlingene ikke feiler, og nå står 8 milliarder på nålespissen: Ingenting må gå galt med klimaet!

Derfor kan de som spår fremtiden og sikrer gode avlinger & gudenes velvilje, fortsatt herske over samfunnet i 2021. Vi har ikke kommet lenger.

Sånn sett er Vesten nå redusert til aztekernes steinalderkultur, hvor klimapresteskapet har makta, men heldigvis: I stedet for å ofre mennesker i et evig hjerteskjærende blodbad, trenger vi bare å ofre oljen, alle pengene våre og gi makten til klima-presteskapet, så blir alt bra. Sier presteskapet selv og deres mumbo-jumbo-forskere. For denne rapporten har naturligvis ingenting med ekte vitenskap å gjøre, uansett hvor mange professorer de har på laget. Det er ikke sånn vitenskap fungerer.

Ingen kan spå fremtiden

Ingen vet hva naturens evige og uforutsigelige klimaendringer vil gjøre om ti år. Ingen forskere forstår jorden klima, ingen kan forutse det, spå det, og naturligvis kan ingen varsle det, påvirke det, styre det eller kontrollere det. Klimaendringer er nemlig et naturfenomen som jordskjelv, vulkaner og sol-flares: Vi har ingen kontroll, og ingen kan si sikkert hva fremtiden vil bringe. Dét sier ekte vitenskap.

IPCC-rapporten er altså er et bestillingsverk. En kvasireligiøs «klimabibel», komplett med åpenbaringer, kjøpt og betalt av klima-industrien og «fornybar»-svindlerne, for å legitimere den fortsatte raseringen av vestlig økonomi og styrke kuppmakerne fra Davos, som selv sier at de vil styre EU, FN og hele verden på egne vegne. Ingen andre er skikket, særlig ikke folket selv.

For pussig nok er det bare globalist-eliten som selv betaler for IPCC som kan løse den katastrofale floka IPCC insisterer på er der. Hvis globalistene mister makten, så går det dårlig. Hvis de får beholde den, blir det «årnings». Og ingen medier påpeker denne problematikken, for jammen eier og styrer globalistene mainstream media også. Det er nemlig dette klimahysteriet handler om: Makt. Penger. Og prestisje.

Støtt Document Forlag og kjøp boka «Klima Antiklimaks» – så forstår du hva som har skjedd, hvorfor, når, hvorledes, og hva som er i ferd med å skje, på vegne av hvem. Dokumentaren som mainstream media later som ikke finnes.


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.