Delingen av fondet er en del av oppgjøret etter at staten og kirken har skilt lag, og dreier seg om blant annet eiendommer, utmark, prestegårder og penger.

Totalt dreier det seg om verdier på rundt 12 milliarder kroner, skriver Klassekampen.

Stortinget skal nå – etter en årelang strid – se på et nytt lovforslag om Opplysningsvesenets fond og fordelingen av midlene derfra.

Etterslepet på vedlikehold av kirkebygg er stort, og for mye til at kommunene alene klarer dette.

I lovforslaget heter det at Den norske kirke skal overta eiendommer av særlig kirkelig verdi. Staten får eiendomsrett over resten av fondet.

Et enstemmig Storting stiller som betingelse at kulturhistorisk viktige kirkebygg istandsettes, men for å kunne bruke midler fra fondet må det første en lovendring til.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.