Norge øser milliarder ut av landet. Samtidig lar politikerne nasjonens egen, tusenårige, kristne kulturarv forfalle. Verst er det for middelalderkirkene i stein, der nær halvparten smuldrer opp, viser en ny rapport.

Innbyggerne i Snåsa i Trøndelag må feire julegudstjeneste utendørs i år, korona eller ei. Kommunens eneste kirke, en middelalderkirke fra 1200-tallet bygd i stein, har vært stengt siden oktober. Fordi taket er så dårlig at de risikerer at det raser hvis det snør.
– Kirker er kostbare bygg å holde ved like, og det er vanskelig å få kommunene til å prioritere dem, sier kirkeverge Møyfrid Skavlan til Aftenposten. De har sett på rapporten «Kirkekontroll 2021 Stein for stein», som har vurdert tilstanden til 1421 av landets 1636 kirker.

Dårligst står det til med middelalderkirkene i stein. Nær halvparten av disse snart tusen år gamle klenodiene fra omtrent samme tid som stavkirkene, er i dårlig stand utvendig, og flere av dem har dårlig fundament. Stortingets mål er at de skal være i god stand til 2030-jubileet. – Vi står på stedet hvil, sier KAs byggdirektør Randi Letmolie, til Vårt Land.

«Mest dramatisk er situasjonen for middelalderkirkene i stein, der andelen med utilfredsstillende tilstand er hele 45 % for ytterveggene, 24 % for yttertak og tårn og 23 % for grunn og fundamenter», står det i rapporten utgitt av KA, Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter.

Om bare åtte år skal Norge feire tusenårsjubileet for kristningen av Norge, symbolisert ved Olav den helliges død på Stiklestad i 1030. Men den nasjonale kulturarven fra den tid, er i ytterst dårlig stand. Kanskje med unntak av Nidarosdomen og noen til. Kirkekontrollen har sjekket 148 steinkirker fra Middelalderen og nær halvparten av dem har råtne tak, eller tårn og fundamenter som smuldrer opp.

Vedlikeholdsetterslepet for landets kirker anslås til 10 milliarder kroner de neste ti årene. Småpenger når en sammenligner med 40 milliarder kroner årlig til bistand, som ifølge rapportene ikke virker. Og med de anslagsvis 25 milliarder som skal gå til å fylle CO2 i et hull i Nordsjøen. Eller de 100-200 milliardene som årlig brukes på å «integrere» Norge i fremmede kulturer.

Etterslepet for vår egen kulturarv synes også som feilprioritering, når Norge nå direkte sponser moskeer med 222 millioner kroner årlig, noe Rights.no nettopp påviste. Selv om disse kontrolleres av noen av verdens mest reaksjonære og anti-vestlige regimer.

Ikke bare middelalderkirkene, men også yngre trekirker preges av vedlikeholdsetterslepet. Halvparten av kirkene i rapporten melder om problemer med fukt og råte. I tillegg har hver femte kirke tak og tårn hvor tilstanden beskrives som «dårlig eller mindre bra».

Det handler om prioritering, og mange av dagens kommuner prioriterer altså ikke kirkene. Istedenfor å ta vedlikeholdet, så «løses» problemene på andre måter.

Dårlig økonomi gjør at Nordkapp stenger alle kirkene sine, to kan komme ut for salg, skrev NRK for to år siden.
Norges nordligste kirke på fastlandet kan bli revet. Gamvik kirke er dårlig vedlikeholdt i likhet med hundrevis av andre kirker. Ingen vil ta det økonomiske ansvaret for å berge kirkene. Fukt trenger gjennom veggene og kobberplater er falt ned av spiret til Gamvik kirke, skrev NRK i høst.
Gamvik er en såkalt gjenreisningskirke. Gjenreist etter at tyskerne hadde brent ned omtrent alle kirkene i Finnmark under krigen. Nå klarer vi det kanskje å bli kvitt dem uten nazistene.
 
Dårlig økonomi kombinert med galopperende strømpris, har også gitt stengte kirker i høst og vinter. Som Rjukan kirke, som Document skrev om i oktober. Mens Dagen samtidig meldte at Den norske kirke i Indre Østfold vurderte å vinterstenge syv av 12 kirker. 

Som største by har Oslo flest kirker, og voksende problemer med å ivareta dem. I 2018 skrev Document at ni kirker foreslås nedlagt, åtte av disse på Oslos østkant – flere i Groruddalen. Romsås, Stovner, Ellingsrud og Østre Aker kirker.
Manglende prioritering skyldes blant annet ny befolkning. Muslimer for eksempel, er som kjent ikke så ivrige kirkegjengere. Nå har Oslo i tillegg fått kirkeansvarlig byråd med røtter i Egypt. Som ikke synes å være spesielt opptatt av kirkenes ve og vel.

– Vi har foreløpig ikke funnet penger til et større løft, sier Omar Samy Gamal til Aftenposten. Han er byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, og understreker at Covid-19 medfører stram økonomi i alle sektorer. Ellers viser «SV’s ukjente byråd», som det het da 27-åringen tiltrådte i 2019, til en pott med årlig investeringsbudsjett på 20 millioner kroner og et driftsbudsjett på 10 millioner kroner, som kirkelig fellesråd disponerer. De har ansvar for 120 bygg, derav 64 kirker.

I Oslo vil vedlikeholdet av hovedstadens kirker ta 250 år, med farten de har nå. – Da har flere bygg forfalt og stengt i mellomtiden, sier bygg- og eiendomssjef i kirkelig fellesråd i Oslo, André Eidem Selli til Aftenposten.

Tro om det nye Oslo er interessert i å feire Norges tusenårsjubileum som kristen nasjon i 2030? Staten selv er ikke alltid begeistret. I august ble det avslag til Fortidsminneforeningen for støtte til vedlikehold av kirkene de eier fram til det store jubileet. Søknadene om nødvendig vedlikehold av Moster Gamle kirke, St. Jørgen kyrkje, Fiskum gamle kirke, Veøy gamle kirke, Holdhus gamle kirke, Logtun kirke og Sakshaug gamle kirke ble avvist. Selv om for eksempel førstnevnte er helt sentral i historien om Olav den hellige og kristendommens historie i Norge.

Moster kirke ble bygd av Olav Tryggvasson, en av Norges tre kristningskonger, og her ble kristenretten innført av Olav den hellige i 1024.
– Vi ønsker at kirken skal skinne til tusenårsjubileet. Avslaget er som å bli kasta inn i ein Kafka-roman, sa Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminnforeiningen til NRK.

Tro om det blir mye Kafka for de som er opptatt av kulturarven og kristendommens fremtid, i årene som kommer? Eller kommer de til å fryse i kalde, lekke kirker som ingen har råd til å ivareta?

 

Evt lenker:

sier kirkeverge Møyfrid Skavlan til Aftenposten https://www.aftenposten.no/kultur/i/28ymla/raatne-tak-og-taarn-fundamenter-som-smuldrer-opp-slik-er-tilstanden-paa

Kirkekontroll 2021 Stein for stein, Alle rapporter, link: https://www.ka.no/kirkebygg/kartlegging-av-tilstand
Selve rapporten: https://www.ka.no/_service/300851/download/id/620043/name/Sluttrapport+kirkekontroll+2021.pdf

– Vi står på stedet hvil, sier KAs byggdirektør Randi Letmolie, til Vårt Land. https://www.vl.no/kultur/2021/12/19/steinkirkene-bak-skjema-til-2030-jubileet-trenger-penger/?fbclid=IwAR38MkVMJbo6IEZkNKRQuldxNLaNduMXL16x7pzU2nLlHbN6ijcKgatrSiI

25 milliarder som skal gå til å fylle CO2 i et hull i Nordsjøen: https://www.document.no/2021/02/24/professor-til-angrep-pa-langskip-odeleggelse-av-verdier-i-stor-skala/?fbclid=IwAR0p21Dhbl20zm_f3pSZZi2MFLheZuMGvdWADCGE5l7eihGcznjTuJcm_Y4

til bistand, som ifølge rapportene ikke virker:  https://www.document.no/2021/12/13/bistandstopp-snakker-ut-bistanden-er-et-narrespill-den-virker-ikke/?fbclid=IwAR3t51gT9Yq2Sd1I-UGRCP0__EXuB15r1i98g624kYv9N5b8X8HoohpdGGc

sponser moskeer med 222 millioner kroner årlig, noe Rights.no påviste: https://www.rights.no/2021/12/i-ar-gar-over-222-millioner-skattekroner-til-finansiering-av-islam-i-norge/?fbclid=IwAR1sDJL8jEECH3WADMlyqp1FUoLK1uRuLiyCUcOXONHuWWds_PsBVuatOgE

Nordkapp stenger alle kirkene sine, to kan komme ut for salg: https://www.nrk.no/finnmark/her-stenger-de-alle-kirkene-sine-_-to-kan-komme-ut-for-salg-1.14405245

kobberplater er falt ned av spiret til Gamvik kirke, skrev NRK i høst:  https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/norges-nordligste-kirke-kan-bli-revet-_-ikke-penger-til-vedlikehold-av–1600-kirker-1.15662952?fbclid=IwAR0sDB4bfUTocSBaY8Mb1fMvlkstFD9Y8bhLf3BL_MwlXg40l8s7GZ6esXg

Rjukan kirke, som Document skrev om i otober: https://www.document.no/2021/10/19/rjukan-kirke-ma-stenge-pa-grunn-av-hoye-strompriser/?fbclid=IwAR1ja-IZ3WIRSRZHtlObO7tDHa5T9YoZNh8j-XKWl8xks13sW30WQmXxSAk

Indre Østfold vurderte å vinterstenge syv av 12 kirker: https://www.dagen.no/nyheter/sju-av-elleve-kirker-kan-bli-vinterstengt/

Stovner, Ellingsrud og Østre Aker kirker, skrev Document i 2018. https://www.document.no/2018/04/04/kirker-stenger-dorene-i-groruddalen/ 

«SV’s ukjente byråd»: https://vartoslo.no/byrad-for-arbeid-christian-boger-hele-oslo/27-aringen-omar-samy-gamal-er-svs-ukjente-byrad—oslo-er-en-klassedelt-by-og-forskjellene-ma-bekjempes/105035

sier bygg- og eiendomssjef i kirkelig fellesråd i Oslo, André Eidem Selli til Aftenposten: https://www.aftenposten.no/kultur/i/28ymla/raatne-tak-og-taarn-fundamenter-som-smuldrer-opp-slik-er-tilstanden-paa

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.