Finansdepartementet har tallfestet hvor mye av oljefondet som er luftpenger.

Oljefondet passerte 18. mai 15.000 milliarder kroner. Svakere kronekurs og oppgang i aksjemarkedene gjorde at oljefondets verdi nådde nye høyder.

Økt kroneverdi på grunn av svekket krone er uten betydning for den verdien fondet har for Norge. Det er luftpenger, skriver E24/Aftenposten.

Men den svekkede kroneverdien er derimot bra for staten. På grunn av handlingsregelen om å bruke tre prosent av fondet, har staten mulighet til å bruke mer oljepenger på statsbudsjettet, skriver avisene.

Den svake kronen i første kvartal følger en trend som har vart siden 2013. I det reviderte nasjonalbudsjettet summerte Finansdepartementet effekten dette har hatt på Oljefondets kroneverdi fram til forrige årsskifte.

Uten kronesvekkelsen etter 2013 ville fondet vært rundt 2800 milliarder kroner lavere.

Effekten fram til mai har økt, fordi kronekursen har svekket seg ytterligere etter første kvartal.

Uten kronekursen de siste ti årene ville bruken av oljepenger i årets statsbudsjett vært kuttet med rundt 60 milliarder kroner, skriver avisene.

 

 

Kjøp bøker fra Document!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.