Tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) sier tilstanden til mange kirker i Norge er dårlig, og lover 10 milliarder kroner til vedlikehold og bevaring.

– Med beløp i størrelsesorden 10 milliarder i forbindelse med deling av verdiene i Opplysningsvesenets fond vil regjeringen, i samarbeid med kommunene, prioritere å sette i stand kirkene i årene som kommer, sier Toppe i en pressemelding.

Barne- og familiedepartementet har gitt Riksantikvaren i oppdrag å lage et forslag til bevaringsprogram for kirker.

– Vi foreslår et omfattende arbeid for å sette i stand både middelalderkirkene, kirker etter reformasjon i 1537 og kirkene fra etter 1850, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Utredningen skal være ferdig før jul. Departementet skal deretter vurdere forslagene som Riksantikvaren legger fram, og Toppe understreker at hun ønsker at «effektene av denne satsingen skal være langsiktige».

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.