Når man leser Riksantikvarens motstand mot å gjenreise Østre Porsgrunn kirke, kan man få en følelse av at det gamle kirkebygget representerte en tradisjon man helst vil bli befridd fra.

Seksjonssjef Harald Ibenholt mener at en ny kirke må fylle tidens behov. Hva slags behov er det han har i tankene?

Likevel er han usikker på hva slag form kirken bør ha, hvis den gjenoppbygges.
– Av tidligere erfaring med kirkebranner så har folk et umiddelbart ønske om å gjenreise kirken i sin originale form. Men det er viktig å ta seg tid, og se på hva slags behov og funksjoner kirken skal tilfredsstille. Det kan fort bli et problem hvis man ikke kan tilpasse nye funksjoner i kirkebygget, sier han.
– Vi synes det er lurt å bruke tid på å analysere hva slag kirkebygg vi trenger i dag.
Tilpasses bybildet
Østre Porsgrunn kirke var en del av bymiljøet, og Ibenholt mener det uansett er viktig å tilpasse en eventuell ny kirke til dette miljøet.
– Det er riktig, og viktig å ta hensyn til dette i prosessen, med tanke på volum, høyde, planløsning og materialbruk, sier han.

Folk har tydeligvis behov for en bekreftelse og et bånd til fortiden. Et barokkbygg gjør dette på en måte som en moderne kirke ikke kan. Dette er også et behov. Men det later ikke til at Ibeholt regner dette som behov. Han snakker heller om funksjon.

Kan det være at denne kirke representerer noe helt annerledes, en metafysisk dimensjon som dagens kirke og kulturliv ikke har plass til, men som folk setter umåtelig pris på. Det lar seg vanskelig sette ord på, for det har med kunst, historie og religion å gjøre. Men det representerer en autoritet utenfor og bortenfor myndighetene, også de kirkelige.

Man får en mistanke om at det er denne autonome autoriteten som Ibenolt misliker. Han vil helst ha et funksjonelt bygg, hvor det metafysiske er uttrykt i et språk han forstår og godtar.

Riksantikvaren: – Ny kirke må tilpasses dagens behov