Når pinsen, den abstrakte høytiden som hverken har med fødsel eller død å gjøre, ikke lenger gir den helt store gjenklangen i samtidens bevissthet, henger det sammen med at den representerer det vi var, men ikke lenger er. Den er i sin natur anti-postmoderne.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.

Les også

-
-
-
-
-