Alt tyder på at Østre Porsgrunn, Jesu kirke ble påtent. Fem episoder i samme område på samme tid er ikke tilfeldig. Men det er bare lokale talspersoner som tør hevde det som sunn fornuft tilsier. Politi, medier og myndigheter er mer opptatt av å bagatellisere og snakke om sikring.

At noen forsøkte å tenne på benkene utenfor Borgestad kirke, ble bagatellisert av politiet som rampestreker. Ruteknusing på den katolske kirken ble knapt nevnt av riksmedier. Nå viser det seg at det var ytterligere to hendelser, og en av dem skjedde brannatten.

Det ble gjort innbrudd i Oklungen kapell. Natt til fredag ble det også gjort innbrudd på kirkesjef Johannes Sørhaugs kontor.

Man skulle tro at myndighetene ville være opptatt av om det er noen sammenheng. Men man gjør det motsatte: man er opptatt av å bagatellisere og benekte.

Kirkesjef Sørhaug tror innbruddet på hans kontor er en isolert hendelse. Politiadvokat Jon Borgen gikk tidlig langt i å bagatellisere Borgestad-antenningen som rampestreker, og antydet at storbrannen i Jesu Kirke kan skyldes renovering av kirken. Borgens uttalelser skaper det inntrykk at brannen ikke er påtent og at de andre hendelsene samme natt er tilfeldigheter. Det er ikke profesjonell opptreden.

Politiet etterforsket brannen og branntilløpet med et bredt utgangspunkt. De så på om det kan være naturlige årsaker til at det er oppstått brann i Østsiden kirke, som har vært under renovering.

Igår ble kommunen kritisert. Statsråd Rigmor Aaserud kunne fortelle i Dagsnytt Atten at det var bevilget 400 millioner til sikring av kirkebygg, og 350 millioner sto ubrukt. Det gikk ut skriv 18. februar, og fristen for å søke gikk ut i mars, men ordføreren måtte beskjemmet innrømme at han ikke var klar over midlene. Oppslaget i nyhetene tirsdag morgen er derfor at kommunene ikke bør ha ansvar for kirkene. De har så mange andre oppgaver.

Men det er lokale krefter som har tilknytning til kirken, som kjenner forholdene, som døper, vier og begraver sine kjære der. Å ta dette ut av det lokale demokratiet lyder merkelig.

Avdelingsleder for vedlikehold i kommunen kom med konkrete opplysninger om oppgradering av kirken som gjør selvantenning usannsynlig.

Bjørn Sverre Nyrud, avdelingsleder for vedlikehold av kommunale bygg i Porsgrunn, gikk derimot langt i å begrunne årsaken til kirkebrannen i 9.30-tiden i dag.
– Alt av gamle kirkeovner innenfor er skiftet ut, og alt av utstyr etter reprasjonene på utsiden er fjernet, sa han til Varden og la til:
– Om brannen startet inne, ville den ikke ha ført til full fyr så raskt. Her må brannen ha startet på utsiden, ved hjelp av brennbar væske, sier Nyrud.
– Sto det noe slikt der? For eksempel malingspann eller rensemiddel?
– Nei, det gjorde det ikke, så vi mener brannen er påtent.

Dette er konkrete opplysninger som sammenholdt med de andre hendelsene tyder på en forbrytelse. Men det fikk liten plass i riksmediene mandag.

Aftenposten kjører frem politiadvokatens bagatellisering under den talende tittel: Tror ikke på brannsammenheng. Vårt Land er sentimental og unnvikende: – Vi er litt fattigere i Porsgrunn i dag. Kun VG slår opp Bjørn Sverre Nyruds kvalifiserte påstand om en forbrytelse. Men VG kaller det «pyroman»: Frykter kirkepyroman går løs i Telemark Men hvem sier at satanister er pyromane? Har noen hørt om pyromaner med forkjærlighet for kirker?

Det er påfallende at mediene ikke tok opp og gjorde til hovedsak at Norge har miljøer som akter å brenne ned våre kirker.

Man vil ikke grave i satanisme eller sterk kristenfiendtlighet. Er det fordi man ikke vil gi kristendommen sympati blant folk? Er det fordi man frykter å blottlegge en side ved det moderne samfunn som tar seg dårlig ut? Som kanskje har forbindelse til intellektuelle strømninger som det lefles med i kulturlivet?

Norge er allerede beryktet for kirkebranner og satanisme ute i verden.

Den bagatellisering av det kulturelle tapet som fant sted i Porsgrunn mandag, var påfallende. Man skulle tro det kunsthistoriske tapet ville blitt slått større opp.

Kun kunsthistoriker Tommy Sørbø fikk frem hvilket uerstattelig tap det er. For ham var Østre Porsgrunn kirke kirken han vokste opp med. Etter restaureringen kom barokkfigurene frem, og det var noe ulovlig og vilt over dem. Porsgrunn er en litt kjedelig industriby, og på 60-70-tallet rev man det gamle. Barokk-kirken sto som et symbol på at det finnes en annen verden, ikke bare religiøst, men også kunstnerisk og eksistensielt. Barokken har en slik side, og menneskene som kom inn i kirken, opplevde dette rommet som noe annerledes. Denne annerledesheten er nå borte.

Den litt likegyldige holdningen vitner om at man ikke brød seg i utgangspunktet. Man har mistet kontakten med hva kirken sto for.

Vardens dekning har vært langt mer edruelig enn riksmedienes:

Fire tilfeller på et døgn
Kirker i grenlandsområdet har blitt hardt rammet: I løpet av det siste døgnet er det oppdaget fire ulike, kriminelle hendelser.