Kultur

Riksantikvaren har ingen innvendinger mot Bjarne Melgaards «dødshus» på Ekely i Oslo, etter at huset er plassert utenfor fredningsgrensen.

Striden rundt den anerkjente kunstnerens planer om et eget «dødshus» på Kikutkollen ved Edvard Munchs atelier på Ekely, har bølget fram og tilbake. Mange har vært kritiske til at Melgaard absolutt må bygge like ved siden Munchs gamle eiendom, og 14 klager ble innlevert etter at byantikvaren i Oslo ga dispensasjon til mindre tiltak i fredningssonen.

Nå har Riksantikvaren vurdert saken og konkludert med det samme.

Selve huset er i nye tegninger plassert utenfor fredningssonen og således utenfor saksområdet Riksantikvaren skal ha noen mening om.

– Byggeprosjektet er utenfor fredningsområdet, dermed er det ikke vår oppgave å ta stilling til selve huset. Denne saken skal vurderes etter flere lover. Riksantikvaren har i dag avgjort klagesaken etter kulturminneloven. Nå må byggeprosjektet vurderes etter plan- og bygningsloven, og det gjøres av Oslo kommune, sier avdelingsdirektør Hanna Geiran i en pressemelding fra Riksantikvaren.

Området er regulert som friareal og må i så fall gjennom en omreguleringsprosess før det eventuelt kan bebygges. Dette er i så fall en oppgave for politikerne og plan- og bygningsetaten i Oslo.