En lærer ved Møllergata skole har nektet å ta med klassen til Munch-museet for å se utstillingen Munch-Melgaard av hensyn til de muslimske elevene.

Læreren, Birger Næss, sier at mange av elevene er sterkt troende. De har et helt annet forhold til nakenhet og kropp. Han trodde foreldrene aldri ville tillatt et besøk hvis de var blitt spurt. Han treffer derfor beslutningen på deres vegne.

En talskvinne for en foreldreforening roser læreren og sier at foreldrene må trekkes mer med i skolens arbeid, i spørsmål som dette.

Ville hun sagt det samme om det var kristne foreldre det gjaldt?

Et besøk på Munch-Melgaard-utstillingen er en del av den kulturelle skolesekken i Oslo. 22 skoler på 7. trinn skal besøke utstillingen, som har fått mye kritikk.

– Melgaard har et sterkt og provoserende billedspråk. Det handler ikke bare om nakenheten, men hvordan det kobles sammen, da særlig dette med barn og vold. Det er kraftige saker, og for voldsomt for mine elever og deres foreldre, sier kontaktlærer Birger Næss.

 

Dette er første gang jeg hører at en lærer intervenerer for spesifikt å beskytte de muslimske elevenes sensibilitet i forhold til et opplegg som var innenfor skolens plan. Mange hundre skolelever skal ifølge NRK enten se eller ha sett Melgaard-utstillingen. Museet har skjermet av visse deler av utstillingen og hevder de ikke har mottatt klager.

Lærerens reaksjon er forståelig. Men er det tenkelig at en norsk lærer ville gjort det samme for elever med en ikke-muslimsk bakgrunn? Ville han i tilfelle møtt noen forståelse i offentligheten?

Det er interessant at man aktivt går inn og særbehandler en gruppe. Begrunnelsen er reell nok, foreldrene ville trolig fått sjokk om de hadde sett bildene. Men hvorfor er det bare muslimers sensibilitet som skal beskyttes? Kunne det ikke tenkes at også andre elever finner bildene støtende? Hvem skal bestemme hva som er støtende, og hvor går grensen? Er det nakenhet i seg selv, eller den seksuelle konteksten som er avgjørende?

Det kan tenkes at tilfellet Melgaard danner presedens slik at det blir legitimt å bruke muslimers sensibilitet som grunn for ikke å delta. Da har man åpnet en Pandoras eske.

Hvor lenge ville det gå før kulturradikalere og muslimer tørnet sammen? Svaret viste seg å være Melgaard. Men det er neppe siste gang.

http://www.nrk.no/kultur/_-foreldrene-ville-ikke-onsket-at-jeg-tok-barna-deres-med-pa-dette-1.12267278

http://www.nrk.no/kultur/melgaard_munch-trakker-over-grenser-1.12211242