Da Trump styrte, beskyldte Demokratene og mediene ham for å «rive småbarn fra mødrene». Mediene viste bilder av «barn i bur». Men det viste seg at bildene var fra Obamas tid. Nå er mottakssentra som her i Donna, Texas, fylt til bristepunktet. Opphold som skulle vart i 72 timer, strekker seg over ti dager. Enslige mindreårige lever tett i tett. Med covid. Forholdene er ubeskrivelige, og pressen har ikke adgang. Ved ett mottak skal det ha skjedd seksuelle overgrep. Familier innlosjeres på hoteller. Biden-administrasjonen gjør ikke noe forsøk på demme opp for strømmen. De utvider kapasiteten. Det sier alt: De vil at den skal fortsette. Foto: Dario Lopez-Mills/AP/NTB

Definisjonen på et kupp er at man skyver den legitime makten til side og overtar. Det er dét Demokratene og Corporate America har gjort, og de er ikke ferdig med jobben. Derfor slipper de millioner av fattige over grensen og lar dem fly uten ID til hele USA for å «berike» nasjonen. Dette er mennesker som i juridisk forstand har tatt seg ulovlig inn i USA, men de belønnes med gratis hotellopphold, velferdsstøtte, skole og gratis helsestell. Myndighetene viser klart hvem de foretrekker. De skifter ut befolkningen.

Dette begrepet – befolkningsutskiftning – er det store tabuordet både i Europa og USA. I et land som Frankrike kan man bli bøtlagt for å bruke det. I rasismesaken mot Lars Hedegaard sa en dansk rett at det spilte ingen rolle om det han påsto om muslimers behandling av døtre var korrekt. Fakta spilte ingen rolle. Det var den politiske betydningen som betød noe.

En lignende uttalelse har vi fra en amerikansk domstol: Fakta spiller ingen rolle. Det er «deres» definisjon av rasisme som betyr noe.

Tucker Carlson nekter å gi etter. Han nekter å gå med på at «de» får definere virkeligheten. Demokratene og mediene vil eie denne retten, og de har nå også domstolene i ryggen. Hva slags samfunn blir dét?

Vi ser akkurat den samme utviklingen i Vest-Europa/Norge. Erna sier: – Jeg er fra Bergen. Hvordan kan du si noe så stygt om meg/oss?

NRK supplerer: konspirasjonsteorier.

Men Tucker har en større megafon enn både NRK og Erna. Han er USAs mest sette talkshow-vert.

I natt tok han utgangspunkt i det som er kjernen i befolkningsutskiftningen: demokratiet.

For hver ny importert innvandrer devalueres verdien av innfødte amerikaneres stemme.

Suvereniteten i demokratiet ligger hos folket, men da må grensene beskyttes. Ellers er det ingen nasjon.

Den store multikulturelle svindelen går ut på å blende folk med snakk om et flerkulturelt Utopia. Hvem tør eller vil være imot Utopia? Vil du ikke leve i en hippiestat? Hippiene ble født i California.

Det begynte under Reagan

California var en gang Utopia. Det var et av de mest vellykkede samfunn i historien, med et BNP som ble rangert som nummer ni i verden. Det hadde alt. Inntil Ronald Reagan – to ganger guvernør – ble president og undertegnet amnestiloven for tre millioner ulovlige innvandrere i 1985. De fikk gratis skole og gratis helsetjenester. Reagan trodde han hadde satt strek, at de illegale ville bli amerikanere og at grensene ville fungere. I virkeligheten åpnet han portene. Siden har illegale strømmet til USA fra hele verden. Slik som nå; mer enn 50 nasjoner er registrert.

Man anslår at det nå lever 30 millioner illegale i USA. Det er derfor Demokratene vil gjøre poststemmer til normalen og kaller krav om ID for rasistisk. Hvis Demokratene får igjennom den nye valgloven i Kongressen, vil Demokratene eie USA for all fremtid.

For å få fortgang i prosessen, har de fått med seg Corporate America: De har gått ut og krevd den beskjedne stemmerettsloven i George for «Jim Crow», dvs. rasistisk. 120 CEO-er (toppsjefer) hadde i helgen en zoom-call der de avtalte hvordan de skal medvirke til at valgloven blir føderal og helt «fri».

De bruker fine ord, men i virkeligheten handler det om umyndiggjøringen av amerikanere, uansett hudfarge. Det handler om et legalt kupp. En detronisering av det amerikanske folk. De vil ikke lenger være herre i eget hus.

30 millioner illegale og nye millioner som strømmer til vil selvsagt være takknemlige og vite hvem det er som hjelper dem til et nytt liv.

Mens standarden i amerikanske storbyer faller – Los Angeles er den største latinamerikanske byen etter Mexico City –, kan innvandrerne øke sin levestandard.

Men samtidig øker flukten fra stater som California. Ikke bare middelklassen, men også kremen av samfunnet, lederne, toppsjefene, de rike, flykter til delstater som fremdeles er Amerika. Men de tar hippiekulturen med seg og forvandler også disse områdene til noe helt annet og setter i gang den samme prosessen som ødela California.

Det er ikke tilfeldig at en av lederne for Black Lives Matter har brukt over tre millioner dollar på fire eiendommer i hvite områder. De svarte skvises også av den store innvandringen. Fra å utgjøre 13 prosent av befolkningen i Los Angeles er svarte nå bare 6 prosent. Også svarte flykter.

Skulle de ikke være glad for at de får tilførsel av mange mennesker med mørkere hud enn hvite? Det er bare demagoger som ordlegger seg på den måten og behandler voksne som barn.

De er hensynsløse. De bryr seg i virkeligheten ikke om mennesker.

Instruktivt

Det er lærerikt å se Tucker snakke om Amerika. Det samme skjer her.

Myndighetene tar en gruppe «asiater» eller «arabere» og lar dem få privilegerte posisjoner, de kvoteres inn i det offentlige og kan takke den liberale eliten for sin posisjon. Det oppstår en ny allianse, og myndighetene er klar over at den innfødte befolkningen ser hva som foregår. De vedtar derfor rasisme- og hatlover de kan bruke for å holde folk i age.

Det er akkurat samme politikk som i USA, men det tar oss litt lengre tid å gjennomskue den. Protestantismens kronisk dårlige samvittighet henger igjen, selv om troen er borte.

Fordi USA har så lang erfaring med raser, gjennomskuer de lettere bløffen. Demokratenes og medienes voldsomme overdrivelser gjør at folk reagerer. Samtidig blir de redde, for når folk bruker rase som våpen, kan det få uforutsette konsekvenser. Rike svarte ser fordelen ved å bruke rasekortet.

Will Smith meldte mandag at han ikke kom til å lage filmen om slaveriet, «Emancipation», i Georgia likevel, pga. den nye valgloven. Will Smith er ikke dum. Hans beslutning vil ramme svarte i Georgia som trenger jobbene og pengene. Så hvorfor sier han likevel noe så dumt? Fordi det er dét man gjør hvis de store sjefene sier «hopp». Da hopper Will Smith, og slik er det over hele linja.

Trollet sprekker i sola

Vil amerikanerne klare å snu skuta? Vil de klare å ta tilbake makten i sitt eget land? Eller vil de hjelpeløst se på at en korrupt elite tilraner seg all makt? Svaret på det kan avgjøre også Europas skjebne, for uten Amerika intet Europa. Hvis ikke amerikanerne klarer å forsvare friheten, vil neppe vi gjøre det.

Tucker setter fingeren på det avgjørende punkt. Han avslører bløffen: De importerer nye velgere, vel vitende om at de kan kuppe den demokratiske prosessen. Det er jo valg, ikke sant? Den som trekker legitimiteten i tvil, er høyreekstrem og snakker «brunt». Det er disse koblingene eliten forsøker å etablere.

Men det er en kynisk bløff.

Tucker sier det slik: De hater deg fordi de har ødelagt landet ditt.

Det er en dyp sannhet. De stritter imot å erkjenne hva de har gjort. I stedet legger de folket for hat.

Er det noe rart at eliten hater Tucker?!


Caldwell er fremdeles lesverdig og klarsynt:

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.

Kjøp Klanen her!

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Kjøp Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.