Her sees Kinas J-31 Stealth Fighter. Det er langt på vei en kopi av Lockheed Martins F-35, som Norge har bestilt 52 stk av. Skjermdump: Twitter

Kinas omfattende og grove tyveri av vestlig forsvarsteknologi ligger bak NATOs nye «delingsplan», som nylig ble lagt frem av generalsekretær Jens Stoltenberg. Blant de groveste tyveriene er Kinas spionasjebaserte datatyveri fra en underleverandør til Lockheed Martins jagerflyprogram F-35.

Det avanserte kampflyet, som Norge har valgt å kjøpe 52 stk av, er langt på vei kopiert direkte i Kinas J-31 stealth fighter. Kina skaffet seg teknologien allerede i 2007 gjennom en av produsentens underleverandører.

Stoltenbergs «teknologideling»

Så kan man godt etterlyse det logiske i at Stoltenberg som NATO-sjef nå går inn for «deling» av teknologi. På en pressebrief i forkant av forsvarsministermøtet i Brussels denne uken, sa han at det nye innovasjonsinitiativet ville «fremme interoperabilitet og transatlantisk samarbeid om forsvarsinnovasjon».

Det er ikke helt klart hvor detaljert disse tankene er utformet, skriver det anerkjente amerikanske nettmagasinet Breaking Defense:

But the agenda Stoltenberg presented suggests he’s taking some of the sharp criticisms thrown at the alliance by former president Trump and previous administrations. The Biden administration has signaled it also expects NATO to step up, albeit in more diplomatic terms.

Agendaen Stoltenberg presenterte antyder at han tar til seg noe av den skarpe kritikken som tidligere president Trump og tidligere administrasjoner kom med. Biden-administrasjonen har signalisert at den også forventer at NATO vil øke, om enn i mer diplomatisk ordelag. (Breaking Defense)

Pentagon har lært

Breaking Defense poengterer at Stoltenberg henter noe av innholdet fra en jobb som er gjort i Pentagon og det amerikanske utenriksdepartementet gjennom de seneste årene, for å beskytte kritiske industrier mot kinesiske fremstøt.

NATOs generalsekretær har bedt om en årlig gjennomgang av sårbarheter i alliansens kritiske infrastruktur og teknologier, «inkludert informasjon som stammer fra utenlandske investeringer og innflytelse». Om dette skriver Breaking Defense:

That effort could be a transatlantic cousin to the Pentagon’s work to stamp out potential Chinese funding pumped into the US technology sector, specifically in companies working with US defense firms.

Den innsatsen kan være en transatlantisk fetter til Pentagons arbeid for å stoppe potensiell kinesisk finansiering inn i USAs teknologisektor, spesielt i selskaper som jobber med amerikanske forsvarsfirmaer.

«Deling» et felles gode?

Hvorledes NATO skal samhandle fremover for å motvirke og helst unngå teknologityverier i større og mindre skala, synes likevel uklart. Mye av dette arbeidet vil i sin natur forbli mørklagt, men det synes likevel som et sidespor å skulle vektlegge «deling» av teknologi som et felles gode, når man uansett må prioritere å minimere sårbarheten.

«The stakes are as high as the integrity of military’s most important weapons», skriver Breaking Defense i en artikkel som burde leses høyt i Stortingets forsvarskomité.

Sjefen for CMMC, USAs byrå for sertifisering av leverandører til landets forsvarsindustri, Stacy Bostjanick. Foto: CISO Street

I artikkelen siteres lederen av CMMC (Cybersecurity Maturity Model Certification), Stacy Bostjanick slik:

The CMMC features tiers of security, and if program managers and prime contractors are mindful of those tiers, suggests Stacy Bostjanick, they ensure smaller subcontractors are not given controlled unclassified information that they cannot protect.

CMMC har sikkerhetsnivåer, og hvis programledere og hovedentreprenører er oppmerksomme på disse nivåene, indikerer Stacy Bostjanick, så vil de sørge for at mindre underleverandører ikke får tilgang til kontrollert, uklassifisert informasjon som de ikke kan beskytte.

Sikkerhetsprotokollene

Dette er råd NATO bør ta med seg, når det nye initiativet blir tatt.  Det er tankevekkende at Stoltenberg signaliserer så tydelig at han ønsker at NATO skal jobbe med «these smaller companies», som for eksempel små AI-selskaper (AI=kunstig intelligens), og da på kommersiell basis.

“I think NATO can play a role in helping startups and work with the private sector, as we look to further strengthen our investments and the development of these new technologies,”

– Jeg tror NATO kan spille en rolle i å hjelpe «startups» samt å jobbe med privat sektor, når vi nå søker å styrke ytterligere våre investeringer og vår utvikling av nye teknologier, sa NATOs generalsekretær i Brussels. – Vi må forhindre et teknologisk gap mellom allierte. (Breaking Defense)

Selvsagt er det oppmuntrende og riktig å invitere «de små», men da skal man også sørge for at de som ledd i forsyningskjeden følger en høy standard  hva informasjon angår, og at de nøye følger fastsatte sikkerhetsprotokoller.

Les også:

En støysender pådytter oss hele tiden et slabbedask­perspektiv på verden

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=”280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=”282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.