USA støtter Taiwan verbalt og inngår avtaler om våpenleveranser, men våpnene leveres ikke, grunnet byråkratisk sendrektighet eller bevisst sabotasje. Det er Wall Street Journal som avslører dette. Hvis Taiwan står uten våpen, kan det friste Kina til invasjon.

Those fears are like to surge even further given a new report from The Wall Street Journal this week that warns that billions of dollars worth of American weapons that Taiwan needs to defend itself from Chinese invasion have not been delivered and could still be years away from arriving.

“Most contracts for defense equipment signed under both the Trump and Biden administrations have been stalled by bureaucratic delays and capacity limits at defense manufacturers, creating a $19 billion backlog of uncompleted orders” the report said.

Denne frykten vil stige ytterligere gitt en ny rapport fra The Wall Street Journal denne uken som advarer om at amerikanske våpen verdt milliarder av dollar som Taiwan trenger for å forsvare seg mot kinesisk invasjon ikke har blitt levert og fortsatt kan være år unna.

«De fleste kontrakter for forsvarsutstyr signert under både Trump- og Biden-administrasjonen har blitt stoppet av byråkratiske forsinkelser og kapasitetsbegrensninger hos forsvarsprodusenter, noe som har skapt et etterslep på 19 milliarder dollar av bestillinger som ikke er levert», heter det i rapporten.

Det som vekker mistanke om at det ligger mer enn kapasitetsproblemer bak, er de enorme forsinkelsene: En kontrakt for 400 Harpoon-raketter mot skip ble inngått i 2020, med uspesifisert leveringsdato. Nylig dukket en slik ordre opp med leveringsdato i 2029, og en taiwanesisk kilde sier at det er deres ordre. Ni år! Innen den tid kan Taiwan være kinesisk.

“One of the largest deals—a $2.37 billion contract for 400 Harpoon antiship missiles and related equipment—was signed in 2020 without a delivery date specified at the time,” the report added. “The Pentagon issued an order for the production of the same number of missiles last year, with completion of the project slated for March 2029. It didn’t name the buyer, but a Taiwan government official said Taipei understands it is the same order.”

«En av de største avtalene – en kontrakt på 2,37 milliarder dollar for 400 Harpoon antiskipsmissiler og relatert utstyr – ble signert i 2020 uten en leveringsdato spesifisert på det tidspunktet,» la rapporten til. «Pentagon utstedte en ordre om produksjon av samme antall missiler i fjor, med ferdigstillelse av prosjektet som er planlagt til mars 2029. Det navnga ikke kjøperen, men en taiwanesisk embetsmann sa at Taipei forstår at det er samme ordre. ”

Disse missilene er bare toppen av isfjellet. Listen er lang over våpen som ikke er levert. Det er vanskelig å unngå å tolke det som et signal til Kina: Taiwan vil ikke få de våpen landet trenger til å forsvare seg. Da rykker risikoen for en invasjon nærmere.

Taiwan is also waiting to receive dozens of High Mobility Artillery Rocket System launchers, MQ-9B SeaGuardian drones, tanks, torpedoes and other missiles.

Taiwan venter også på å motta dusinvis av høymobilitets artillerirakettsystemer, MQ-9B SeaGuardian-droner, stridsvogner, torpedoer og andre missiler.

Biden-familien har mottatt millioner av dollar fra Kina. Biden er kjøpt og betalt av Beijing. Dessuten er Kinas innflytelse stor i byråkratiet, selv i Pentagon. Nylig ble det kjent at betalingene til Penn University, der Biden har en egen avdeling, er flerdoblet.

Kina kjøper seg innflytelse.

Nylig stemte taiwaneserne på DPP og visepresident Lai Ching-te som sin nye president. DPP går inn for frihet og ingen gjenforening med Kina à la Hongkong. Det likte Beijing svært dårlig. Likevel var Bidens første kommentar at USAs linje fortsatt er at det bare finnes ett Kina. Det var neppe hva taiwaneserne ønsket å høre. Det var som om Biden spyttet dem i ansiktet etter at de hadde stemt for frihet.

 

https://www.dailywire.com/news/weapons-problem-increases-likelihood-taiwan-could-soon-be-invaded-by-china

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.