Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

Samtidig som smittetallene stiger over hele verden, vokser også protestene mot nedstengninger og andre kontrolltiltak i forbindelse med pandemien. Det er ikke bare økonomien som rammes, også eldre og deres pårørende blir rammet.

Sist uke ble Røed sykehjem i Arendal innklaget til Fylkesmannen etter at pårørende reagerte på at de bare fikk besøke sine kjære én gang per uke, og da i et utendørs telt.

Document har vært i kontakt med de pårørende, som klaget sykehjemmet inn til Fylkesmannen.

– De har frarøvet oss en stor porsjon av svigerfars siste tid på denne jord. Min samboer besøkte ham nesten hver ettermiddag tidligere, så han var faktisk vant til å få mye besøk. Nå må vi ringe i starten av uken for å avtale ett besøk den uken.

Folk på sykehjem lever ca. to år i gjennomsnitt når de har kommet på sykehjem. At det var helt stengt fra mars til i sommer, forstår vi. Men når Bent Høie står på TV og sier at det skal åpnes for besøk slik det var før Covid-19, så kan man ikke si at Arendal følger det. I hvert fall ikke på Røed sykehjem.

Enhetsleder for bo- og omsorgssentre i Arendal kommune, Svein Elgvin, sier til Document at han har forståelse for at både pasienter og deres pårørende opplever besøksreglene som en belastning.

– Det er lett å forstå at dette er en belastning for alle, ikke minst de pårørende. Vi forsøker så godt vi kan å finne en løsning, en gyllen middelvei, overfor folk som ønsker flere besøk. Teltet var en god ordning i sommer, men vi kommer til å ta ned disse innen utgangen av oktober.

Svein Elgvin, enhetsleder for bo- og omsorgssentre i Arendal kommune. Foto: Facebook

Elgvin opplyser til Document at kommunen nå oppretter en egen portal for pårørende, slik at de selv kan melde inn sine besøk. Kommunen har ansatt en egen person som vil holde denne booking-kalenderen oppdatert, slik at det skal være mulig for pårørende å besøke sine nærmeste to til tre ganger per uke.

Demonstrasjon mot lockdown i Oslo

Søndag avholdes den første norske demonstrasjonen mot korona-nedstengninger i Oslo. Faktisk.no har omtalt arrangementet, ikke uten slagside, mot noen av arrangørene.

Bak demonstrasjonen står en mann som også har fremmet budskap om at pandemien er en bløff, at munnbind ikke virker og kalt pandemien for en planlagt epidemi.

– Jeg mener, som mange andre, at tiltakene ikke står i samsvar med det som egentlig skjer. Det baserer jeg på tall. Tiltakene griper ganske dypt inn i privatlivet til folk. Ser man på ulempene fra tiltakene, vil man enkelt se at det har vært for mye unødvendige tiltak, sier Nader Eide, som står som ansvarlig arrangør, når Faktisk.no spør hva det er han vil protestere mot. (Faktisk.no)

Demonstrasjonen finner sted kl. 14, og arrangørene selv skriver dette på Facebook:

Vi ønsker å markere vår motstand mot korona-restriksjonene, som rammer hele det norske folk. Det skjer søndag 25.10. fra 14-16 utenfor Stortinget i Oslo. Fakta er at kun 270 mennesker har dødd av viruset. Snittalder 85 år. 90 % hadde en kronisk sykdom fra før. Dette utgjør 1/5 av normalt antall døde hver eneste influensasesong. Virusets dødelighet og fare står ikke i forhold til regjeringens tiltak, lovendringer, påbud og regelendringer. De er kraftig invaderende og et overtramp på folks rett til privatliv, demokratisk behandling av lovendringsprosesser og lovmessig rettferdighet. Globalt har viruset tatt livet av nøyaktig like mange som influensa dreper hvert år. Sverige behandler dette som influensa og har omtrent samme tall, litt høyere. Deres smitterate er lavere enn Norges. Norge må behandle dette som influensa ved å holde de gamle og syke hjemme, men la resten av Norge fungere som normalt.

 

Kjøp julegaver fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!