Man kan bli syk av nyheter. Særlig når de sjelden eller aldri settes i sammenheng. Hvordan kan det ha seg at dødeligheten tar seg opp etter pandemien, samtidig som køene av barn med psykiske plager øker? Men det blir ribbe til jul i år også.

Tre saker fra dagens NTB forteller mer om situasjonen i Norge enn all verdens koronatall og -statistikker, selv om vi også her må innom «pandemien»:

  1. Langt færre enn normalt døde under pandemiens første år. Nå har utviklingen snudd, og dødsraten øker kraftig, viser tall fra SSB.
  2. Psykisk syke barn må i snitt vente i 53 dager før de får hjelp, noen må vente opp mot 80 dager. Dette er sju dager mer enn for ett år siden.
  3. Det vil bli importert mer ribbe enn normalt inn mot jul. Årsaken er blant annet koronapandemien og høy etterspørsel.

Nyhetene er, som nyheter flest, ikke satt i sammenheng. Det er vel kanskje derfor du leser Document, fordi vi etter fattig evne prøver å gjøre folk oppmerksom på sammenhenger og nyheter som du ikke finner så mange andre steder i norske medier.

Jeg tror mange av våre faste lesere er kloke nok til å lese disse sammenhengene. Men alene er vi små og hjelpeløse, så herved hitsettes noen tanker som kanskje kan komme noen til hjelp.

Høyere dødelighet etter pandemien

At dødeligheten gikk ned, har vært en av de mer overraskende konsekvensene av pandemien og smitteverntiltakene i Norge. Med nedstengning og forbud mot en rekke aktiviteter bremset man ikke bare koronaviruset, men også andre luftbårne sykdommer.

Siden juli har imidlertid denne utviklingen snudd. 10.126 dødsfall er meldt i perioden uke 29 til uke 41 i år, viser tall Aftenposten har hentet fra SSB. Sist det var like mange dødsfall i dette tidsrommet, var i 2003.

Økningen i dødeligheten ser ikke ut til å kunne tilskrives koronaviruset. Fra uke 29 til 41 var det 91 dødsfall knyttet til korona, som utgjør kun 0,89 prosent av alle dødsfallene. Det kan imidlertid ikke utelukkes at noen koronadødsfall ikke fanges opp.

En teori er at smitteverntiltakene har «utsatt» døden for mange av dem som er i en alder der det er normalt å dø, sier SSB-forsker Anders Sønstebø. Det er i aldersgruppen 75–84 år økningen i dødsfall er størst.

– Det kan se ut til at de som ikke døde tidligere, dør nå, sier han til Aftenposten.

FHI sier at de følger utviklingen med stor interesse.

– Vi har lite erfaring med dette. Vi har ikke tidligere hatt en så lang periode med underdødelighet. Stort sett har det vært en jevn kurve over veldig mange år, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Vi kunne latt dette stå ukommentert, men siden vi vet at det før «pandemien» døde 1700–1800 mennesker av influensa hvert år, må vi se litt på FHIs tall for influensasesongen i Norge, 2020-21:

  • Influensautbruddet i Norge uteble sesongen 2020–2021
  • Andelen influensalignende sykdom overskred aldri utbruddsterskelen
  • Det var ingen rapporterte utbrudd av influensa i helseinstitusjoner
  • Antallet sykehusinnleggelser og intensivinnleggelser med influensa var uvanlig lavt
  • Totaldødeligheten i Norge var på forventet nivå eller lavere

Du verden! Det skulle vel aldri være slik at influensatallene ble regnet inn i tallene for døde etter korona!? Vi bare spør.

Helsekøer

Når nå influensaen har fått lov til å komme tilbake, samtidig som denne hersens koronaen ikke helt vil slippe taket, uansett om du har latt deg vaksinere eller ei, passer det dårlig at norske sykehus nå også nesten ikke får puste på grunn av at så mange barn har fått RS-virus. Mitt eget barn hadde denne sykdommen som liten, og det var på hengende håret at det ikke gikk galt. Dette luftveisviruset er ikke uvanlig, leser vi oss til på FHIs sider, som nå har kommet med nye varsler om smitteverntiltak:

RS-virus (respiratorisk syncytialvirus) er et luftveisvirus som normalt forekommer hos voksne og barn om vinteren, oftest mellom november og mars. Viruset gir hos de fleste forkjølelsessymptomer med hoste, tett og/eller rennende nese og eventuelt feber. 60–70 prosent av alle barn gjennomgår en RS-infeksjon i første leveår. Hos noen spedbarn og småbarn, særlig de under 2 år, kan imidlertid det som starter som en RS-forkjølelse etter noen dager trekke ned i lungene og gi bronkiolitt. (FHI)

Så til barna som i stadig økende grad ikke får hjelp:

Psykisk syke barn må i snitt vente i 53 dager før de får hjelp, noen må vente opp mot 80 dager. Dette er sju dager mer enn for ett år siden.

Psykisk syke barn har krav på hjelp innen maks 65 dager, men tre helseforetak har ikke klart å holde denne fristen, viser tall som P4 har hentet fra Norsk pasientregister.

Helse Nord-Trøndelag har en ventetid på 80 dager, Nordlandssykehuset 70 dager og Sykehuset Innlandet 67 dager, viser tallene.

Andelen brudd på fristen var i andre tertial i år på 6,2 prosent. Per andre tertial i fjor var den 3,6 prosent.

Så langt i år har nesten 55.000 barn og unge fått helsehjelp i psykisk helsevern, og dette er en økning på 16 prosent fra i fjor, ifølge radiokanalen. (NTB)

Du verden! Det skulle vel aldri være slik at barn som burde/skulle (stryk det som ikke passer) fått hjelp i pandemiåret, men som i likhet med kreftpasienter, hjertepasienter og folk som ventet på annen sykehus-behandling ikke fikk det, nå endelig har blitt lagt merke til av Helse-Norge? Vi bare spør.

Ribbe til jul

Så til manges favoritt-rett til jul (selv spiser jeg den hele året, men la gå med dét):

– Det vil bli nok ribbe i år, men som i fjor litt mer importert ribbe enn normalt som følge av at grensene har vært stengt i en lengre periode, men det er lagt til rette for at det er nok råvare, sier Ole Nicolai Skulberg i Nortura Totalmarked til Nationen.

– Det slaktes mye norsk gris, og slaktingen øker noe fram mot jul, så det aller meste av ribba blir dekket med norsk råvare, sier Skulberg. (NTB)

Takk og lov at norske bønder enda finnes. Skulle også lammestek og svineribbe importeres, ville vi nok merket container-krisa der også (sak kommer senere).

Jeg har flere spørsmål, men de kan vi ta en annen dag. I mellomtiden anbefaler vi dette, fra i fjor:

Hvor har det blitt av sykehuskapasiteten?

Les også:

Facebook overgår marerittet Orwell forutså, det digitale tyranniet skal innføres

Kjøp Alf R. Jacobsens politiske bombe «Stalins svøpe: KGB, AP og kommunismens medløpere» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.