FHI-overlege lufter tanken om at friske personer som har korona, kan slippe isolasjon. Tiltaket er kanskje bare en femdel så effektivt nå, anslår han.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sier at det å isolere folk med korona gir ulemper både for enkeltindividet og samfunnet.

Nå som en mildere variant er i omløp, og vi alle uansett trolig blir smittet, må vi ta en avveiing på ett av de mest grunnleggende pandemitiltakene, sier han.

Aavitsland viser til at FHI roper varsku om at sykefraværet kan bli så høyt under smittebølgen at 1 av 5 i arbeidsstyrken blir hjemme samtidig. En stor del av fraværet er knyttet til smitteverntiltakene.

– Alvorlig frihetsbegrensning

FHI anslår at folk med korona må holde seg hjemme fordi de er syke i to dager. I tillegg kommer fire ekstra dager i lovpålagt isolasjon. For dem som ikke får symptomer, blir det seks isolasjonsdager uten at man er syke.

– Seks dagers pålagt isolering under trussel om straff er en ganske alvorlig frihetsbegrensning for en sykdom som for de aller fleste ikke er veldig alvorlig, sier Aavitsland til NTB.

– Den eneste andre sykdommen vi i praksis tvinger folk til å isolere seg ved, er ubehandlet lungetuberkulose, legger han til.

Også for samfunnet skaper det problemer, mener han.

– Mange av de isolerte er i hele eller deler av perioden i god form og ville normalt ha gått på jobb. Når de må isoleres, øker fraværet for viktige tjenester som er avhengige av tilstedeværelse, for eksempel skolene og kommunehelsetjenesten, sier Aavitsland.

– Kanskje en femdel så effektivt

Isolasjon og karantene er ett av de mest grunnleggende verktøyene vi har – og opp gjennom historien har hatt – mot pandemier og smittsomme sykdommer. Nå er kanskje ulempene ved isolasjonen større enn nytten.

– Disse ulempene må veies mot smittevernnytten av at de som får påvist smittet, isolerer seg. Det er mye lavere risiko for at en smittet person skal bli alvorlig syk og trenge sykdomsinnleggelse nå med omikronvarianten, sier Aavitsland.

– Det er nå kanskje 1 av 500 av kjente tilfeller som må på sykehus, mens det med deltavarianten kanskje var 1 av 100. Det betyr at man må forebygge fem ganger så mye smitte nå for å forebygge en innleggelse. Altså er isolering og andre smitteverntiltak kanskje bare en femdel så effektivt, sier overlegen.

Om FHI-tallene som viser at sykefraværet kan bli så høyt som at rundt 20 prosent av arbeidsstyrken er hjemme under toppen i februar, sier Aavitsland at det er ganske stor usikkerhet knyttet til tallene.

– Anslagene knyter seg til modelleringene vi har gjort om epidemiens videre utvikling gjennom vinteren, sier Aavitsland.

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.