Kong Harald, dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon og full rådhussal under fredsprisutdelingen 10. desember 2019. Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali tildeles Nobels fredspris for sin innsats for fred og mellomstatlig samarbeid, og da særlig for hans avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Det blir ingen utdeling av Nobels fredspris i Oslo rådhus i år. I stedet blir det et nedskalert arrangement i Universitetets aula.

– Det er to hovedgrunner til at årets utdeling i rådhuset er avlyst: I Sverige er utdelingen av de andre nobelprisene, som vanligvis finner sted i konserthuset i Stockholm, avlyst. Vi ønsker å samordne oss med Stockholm, og vi vil markere at dette er et unntaksår. Da er det fint å legge utdelingen til et annet lokale, sier Olav Njølstad, direktør ved Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen, til NRK.

– For det andre kunne vi ikke ha hatt flere enn 200 mennesker i rådhuset – i en sal som egentlig har plass til 1000 – så det ville ha sett veldig glissent ut.

Nobelprisen har blitt utdelt i Oslo rådhus i over 30 år. I år blir det i stedet en nedskalert prisutdeling i Universitetets aula, hvor fredsprisen ble delt ut i årene mellom 1947 og 1989. Der blir det rundt 100 gjester.

Hvem som får årets Nobels fredspris, blir klart fredag 9. oktober. På grunn av pandemien er det usikkert om vinneren kan komme til Oslo for å motta prisen. Derfor legges det opp til at vedkommende er med på utdelingsseremonien digitalt.